Bisdom Haarlem-Amsterdam


Nederlandse vertaling slottekst synode

Voor een Synodale Kerk: communio - participatio - missio

gepubliceerd: donderdag, 30 november 2023
Mgr. Hoogenboom nam namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie deel aan de synode
Mgr. Hoogenboom nam namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie deel aan de synode

De slot­tekst van de 16e Algemene Gewone Ver­ga­de­ring van de bis­schop­pen­synode ‘Voor een Synodale Kerk: communio, participatio, missio’ is nu be­schik­baar in een Neder­landse vertaling.

De vertaling wordt onder meer gebruikt bij het ver­volg­tra­ject van deze synode in voor­be­rei­ding op de bis­schop­pen­ver­ga­de­ring die in ok­to­ber 2024 in Rome over het­zelfde thema zal wor­den gehou­den.

Drie delen

De tekst is opge­bouwd in drie delen. Het eerste deel schetst “Het gezicht van de synodale Kerk” en presen­teert de theo­lo­gische beginselen die de synodali­teit belichten en een basis geven. Het tweede deel met de titel “Allen leer­lin­gen, allen mis­sio­na­rissen” gaat over ie­der­een die betrokken is bij het leven en de zen­ding van de Kerk en hun relaties. Het derde deel heeft als titel “Banden sme­den, ge­meen­schap opbouwen”. Hier gaat het over processen en een net­werk die de uit­wis­se­ling tussen de Kerken en de dialoog met de wereld moge­lijk maken.

Punten van overeenstem­ming

In ieder hoofd­stuk van deze drie delen wor­den punten van overeenstem­ming, kwesties die behandeld moeten wor­den en voor­stel­len bij elkaar gezet. De punten van overeenstem­ming vormen de vaste punten waarop de re­flec­tie zich kan richten. De kwesties die be­spro­ken moeten wor­den, zijn de punten waar­van het nood­za­ke­lijk wordt geacht deze theo­lo­gisch, pas­to­raal en canoniek uit te diepen. De voor­stel­len geven de sporen aan die gevolgd moeten wor­den: som­mi­ge wor­den gesug­ge­reerd, andere aan­be­vo­len, weer andere met meer kracht en vastbera­den­heid verlangd.

Download


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 8 april 2016Paus onderstreept in Exhortatie de vreugde van de liefde
vrijdag, 8 april 2016Amoris Laetitia: Gods barmhartigheid voor huwelijk en gezin
zondag, 25 oktober 2015Gezinssynode afgesloten
woensdag, 21 oktober 2015Laatste week Gezinssynode
dinsdag, 20 oktober 2015Toespraak Neocatechumenale Weg op Gezinssynode
dinsdag, 13 oktober 2015Eerste week synode
maandag, 5 oktober 2015Gezinssynode van start gegaan
vrijdag, 2 oktober 2015Gezinssynode gaat zondag van start
vrijdag, 25 september 201524 Uur van gebed voor de Gezinssynode
donderdag, 25 juni 2015Werkdocument gezinssynode 2015 gepresenteerd
maandag, 2 februari 2015Kardinaal Eijk naar Synode Gezin in oktober
vrijdag, 23 januari 2015Vragenlijst Gezinssynode oktober 2015 is uitgezet in parochies
maandag, 20 oktober 2014Stemresultaten openbaar gemaakt in eindverslag synode
vrijdag, 10 oktober 2014Eerste week gezinssynode
donderdag, 2 oktober 2014Synode over het gezin gaat zondag van start
woensdag, 24 september 2014Dag van gebed voor Synode over het Gezin
dinsdag, 25 februari 2014Paus Franciscus: Bid mee voor gezinnen wereldwijd
vrijdag, 7 februari 2014Uitslagen vragenlijst rond huwelijk en gezin naar Rome
donderdag, 14 november 2013Bisschoppen sturen vragenlijst voor gezinssynode naar parochiesBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose