Bisdom Haarlem-Amsterdam


Bisschoppen sturen vragenlijst voor gezinssynode naar parochies

gepubliceerd: donderdag, 14 november 2013

De Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie heeft dins­dag 12 no­vem­ber de vragen­lijst van het Vati­caan be­spro­ken naar aan­lei­ding van de in 2014 te hou­den synode over het gezin. Besloten is de vragen naar de pas­to­rale praktijk op korte termijn naar de pas­to­rale teams van de pa­ro­chies te sturen, met het verzoek een beeld te geven van wat er in de pa­ro­chies speelt met betrek­king tot huwe­lijk en gezin.

Vragenlijst voor synode rond gezinDe teams kunnen de vragen­lijst invullen bij­voor­beeld in samen­spraak met het pa­ro­chie­bestuur en de pa­ro­chieraad. Daar­mee komen de bis­schop­pen tegemoet aan de wens van paus Fran­cis­cus om de pas­to­rale praktijk rond huwe­lijk en gezin in de pa­ro­chies in kaart te brengen.

‘Diegenen die in de dage­lijkse pas­to­rale praktijk met ver­schil­lende situaties rond relaties, ge­zin­nen en familie­ver­ban­den te maken hebben, schetsen het beste een beeld van wat er leeft in de Neder­landse pa­ro­chies,’ aldus de bis­schop­pen. Elke pa­ro­chie krijgt de lijst zo spoe­dig moge­lijk toe­ge­stuurd, want de tijdsdruk is hoog. Eind januari moeten de ant­woor­den al binnen zijn in Rome.

Het deel van de vragen met betrek­king tot feiten en cijfers over de Neder­landse situatie zal door een beleids­me­de­werker van het Se­cre­ta­riaat van de Rooms Katho­lie­ke Kerk wor­den ingevuld. 
Tijdens de Bis­schop­pen­synode in ok­to­ber 2014 zal dan onder meer met de inzichten uit de we­reld­wijde pas­to­rale praktijk wor­den nage­dacht over de uit­dagingen op het gebied van de evangeli­sa­tie in gezins- en familie­ver­ban­den.

De ant­woor­den op de vragen­lijst die op in­ter­net circuleert in Neder­land, wor­den niet mee­ge­stuurd naar Rome. Dit verzamelen van adressen en ant­woor­den gebeurt op par­ti­cu­lier ini­tia­tief buiten de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie om. (SRKK)Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 30 november 2023Nederlandse vertaling slottekst synode
vrijdag, 8 april 2016Paus onderstreept in Exhortatie de vreugde van de liefde
vrijdag, 8 april 2016Amoris Laetitia: Gods barmhartigheid voor huwelijk en gezin
zondag, 25 oktober 2015Gezinssynode afgesloten
woensdag, 21 oktober 2015Laatste week Gezinssynode
dinsdag, 20 oktober 2015Toespraak Neocatechumenale Weg op Gezinssynode
dinsdag, 13 oktober 2015Eerste week synode
maandag, 5 oktober 2015Gezinssynode van start gegaan
vrijdag, 2 oktober 2015Gezinssynode gaat zondag van start
vrijdag, 25 september 201524 Uur van gebed voor de Gezinssynode
donderdag, 25 juni 2015Werkdocument gezinssynode 2015 gepresenteerd
maandag, 2 februari 2015Kardinaal Eijk naar Synode Gezin in oktober
vrijdag, 23 januari 2015Vragenlijst Gezinssynode oktober 2015 is uitgezet in parochies
maandag, 20 oktober 2014Stemresultaten openbaar gemaakt in eindverslag synode
vrijdag, 10 oktober 2014Eerste week gezinssynode
donderdag, 2 oktober 2014Synode over het gezin gaat zondag van start
woensdag, 24 september 2014Dag van gebed voor Synode over het Gezin
dinsdag, 25 februari 2014Paus Franciscus: Bid mee voor gezinnen wereldwijd
vrijdag, 7 februari 2014Uitslagen vragenlijst rond huwelijk en gezin naar RomeBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose