Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nieuws voor bestuurders

Hieronder verschijnen nieuwsberichten die speciaal voor bestuurders van parochies, PCI’s en andere kerkelijke instituten bestemd zijn.

Subsidie voor verduurzaming kerkelijke gebouwen
gepubliceerd: donderdag, 11 augustus 2022
Om eigenaren van maat­schap­pe­lijk vast­goed te sti­mu­leren om te inves­te­ren in verduurza­ming van hun gebouw is er de nieuwe subsidie­rege­ling DUMAVA. Deze subsidie­rege­ling kan moge­lijk­he­den bie­den aan kerk­besturen bij de verduurza­ming van hun ker­ke­lijke gebouw(en). Er is € 150 miljoen be­schik­baar om eigenaren tegemoet te komen in de kosten. Aanvragen kan vanaf maan­dag 3 ok­to­ber 2022 9.00 uur tot 31 de­cem­ber 2023 17.00 uur.
Nieuwsbrief Actie Kerkbalans over belactie en AVG
gepubliceerd: vrijdag, 15 juli 2022
In de meest recente nieuws­brief van rkkerk.nl wordt (nogmaals) aan­dacht gevraagd voor de belactie van Actie Kerk­ba­lans waarbij vragen in ver­band met de AVG wor­den beant­woord en toe­ge­licht.
Fondswerving via de telefoon
Actie Kerkbalans
gepubliceerd: donderdag, 2 juni 2022
Vanaf ok­to­ber 2022 zet Actie Kerk­ba­lans de tele­foon in als nieuwe manier om de geef­vraag te stellen aan kerk­le­den. Door leden tele­fo­nisch te bena­de­ren over een bijdrage aan Actie Kerk­ba­lans, bereiken kerken meer mensen én wordt de kans op een hogere of struc­tu­rele gift vergroot. Actie Kerk­ba­lans neemt de inzet van de tele­foon volle­dig uit han­den van plaat­se­lijke pa­ro­chies en ge­meen­tes en helpt zo de opbrengst te verhogen.
Noodopvang van vluchtelingen
Informatie en documenten
gepubliceerd: woensdag, 4 mei 2022
De oorlog in Oekraïne en de beel­den van de mensen die deze oorlog proberen te ontvluchten, raken een ieder. Er wor­den veel hart­ver­war­mende ini­tia­tie­ven geno­men om vluch­te­lingen te helpen, ook door pa­ro­chies. Hierbij meer in­for­ma­tie en do­cu­menten.
Diocesane Regelingen 2022
gepubliceerd: maandag, 17 januari 2022
Het do­cu­ment Dio­ce­sane Rege­lingen voor het jaar 2022 (voor­heen de Analecta) is be­schik­baar op de web­si­te. Hij is te vin­den op de pagina Fi­nan­ciële Zaken in het grijze kader met do­cu­menten onder het kopje Alge­meen.
Nieuwe declaratieformulieren beschikbaar
gepubliceerd: zaterdag, 15 januari 2022
De nieuwe declaratie­for­mu­lieren voor algemene declaraties, assis­tenties, reis­kos­ten en docenten GSMs zijn weer be­schik­baar in het kader rechts-boven op de pagina Besturen - Personeels­zaken.
Persconferentie Kerkbalans
Vrijdag 21 januari - 10.30 uur - Online
gepubliceerd: donderdag, 13 januari 2022
Zater­dag 15 januari gaat in vele pa­ro­chies en ge­meen­tes de Actie Kerk­ba­lans van start. Met deze Actie wordt een jaar­lijkse bijdrage gevraagd aan de kerk­le­den om zo de eigen plaat­se­lijke kerk te steunen.
Promotiemateriaal De Missionaire Parochie
gepubliceerd: maandag, 22 november 2021
Op de web­si­te van De Missio­naire Pa­ro­chie is een speciale web­pa­gina opgezet met pro­mo­tie­ma­te­rialen voor de con­fe­ren­tie van 24 en 25 maart 2022. Posters, gebeds­kaar­tjes, info­gra­phic, logo's maar ook kant-en-klare adver­tenties kunnen wor­den gedownload of aan­ge­vraagd.
Wat is een missionaire parochie?
Infographic met vijf punten
gepubliceerd: maandag, 8 november 2021
In de aanloop naar de grote con­fe­ren­tie ‘De missio­naire pa­ro­chie - Als God renoveert’ die wordt gehou­den op 24 en 25 maart 2022 in Bree­park, Breda is een info­gra­phic uit­ge­bracht met daarop kort en bon­dig wat een Missio­naire Pa­ro­chie inhoudt.
Vier Kerstmis
Campagnemateriaal voor Kerstmis
gepubliceerd: vrijdag, 5 november 2021
Met de lan­de­lijke campagne VierKerst­mis.nl willen de ge­za­men­lijke Neder­landse bis­schop­pen dit jaar zoveel moge­lijk mensen sti­mu­leren om Kerst­mis te vieren, bij voor­keur door naar (een van) de kerst­vie­ringen in de pa­ro­chies te gaan.
Oplichtingspoging via whatsapp
Een gewaarschuwd mens telt voor twee
gepubliceerd: donderdag, 4 november 2021
Vanuit pa­ro­chies komen berichten dat criminelen geld proberen af te troggelen door een whatsapp berichtje te sturen uit naam van bij­voor­beeld de pastoor. In­ter­net­cri­mi­nelen geven zich in zo’n bericht of in een e-mail uit voor pa­ro­chie­pries­ter en sporen de ont­van­gers aan om geld over te maken. Ze mis­bruiken in deze berichten de naam van de pastoor.
Rode lopers van Actie Kerkbalans
gepubliceerd: dinsdag, 2 november 2021
Actie Kerk­ba­lans geeft opnieuw hon­derd kerken een gratis rode loper cadeau. Kerken kunnen de rode loper met daarop de slogan ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ gebruiken om de jaar­lijkse Actie Kerk­ba­lans in januari 2022 uit te rollen.


donderdag, 28 oktober 2021De Adventsactie komt er weer aan
vrijdag, 1 oktober 2021Herzien model-privacyverklaring parochies
woensdag, 22 september 2021Actie Kerkbalans opent de webshop
woensdag, 15 september 2021Bisschoppenconferentie kiest Permanente Raad
maandag, 13 september 2021Stamboomonderzoek
vrijdag, 3 september 2021Decreet Digitaal vergaderen
maandag, 23 augustus 2021Collecteschema 2022 vastgesteld
donderdag, 5 augustus 2021Datum Kerkbalans 2022 bekend
donderdag, 1 april 2021UBO-verklaring
donderdag, 1 april 2021Brief belastingdienst ANBI-status toegelicht
maandag, 15 maart 2021Gratis muzieksoftware voor koormuziek
dinsdag, 23 februari 2021Phishing als pastorale beroepskrachten
maandag, 25 januari 2021Nieuw model privacyverklaring parochies
donderdag, 14 januari 2021Actie Kerkbalans presentatie online
woensdag, 13 januari 2021Professioneel beheer en bestuur in de Kerk
dinsdag, 12 januari 2021Nieuwe declaratieformulieren beschikbaar
donderdag, 12 november 2020Actie Kerkbalans doet onderzoek
vrijdag, 30 oktober 2020Vragen over het streamen van kerkelijke vieringen
maandag, 26 oktober 2020Regionale startdag Vastenactie afgelast
woensdag, 21 oktober 2020Rode loper uit voor Actie Kerkbalans
donderdag, 15 oktober 2020Collecteschema 2021 vastgesteld
vrijdag, 2 oktober 2020Actie Kerkbalans vernieuwt
maandag, 3 augustus 2020Vernieuwde website voor CIO
dinsdag, 7 juli 2020Portretfotoís van Mgr. Hendriks Fotoreportage
vrijdag, 22 mei 2020Kerkproeverij corona-style
dinsdag, 31 maart 2020Stappenplan voor live streamen op YouTube
woensdag, 25 maart 2020Persbericht voor parochieblad en -website
woensdag, 26 februari 2020Nieuwe declaratieformulieren beschikbaar
dinsdag, 25 februari 2020Actie Kerkbalans en de AVG
maandag, 13 januari 2020Functionaris Gegevensbescherming R.-K. Ledenadministratie
donderdag, 9 januari 2020Zeker nog drie jaar door met Kerkproeverij / Back to church
woensdag, 1 januari 2020Monique Braspenning volgt Liesbeth Sanders op
donderdag, 19 december 2019Kans op een datalek verkleinen
woensdag, 2 oktober 2019Procedure voor gratis VOG aangepastBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose