Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nieuws voor bestuurders

Hieronder verschijnen nieuwsberichten die speciaal voor bestuurders van parochies, PCI’s en andere kerkelijke instituten bestemd zijn.

Noodopvang van vluchtelingen
Informatie en documenten
gepubliceerd: woensdag, 4 mei 2022
De oorlog in Oekraïne en de beel­den van de mensen die deze oorlog proberen te ontvluchten, raken een ieder. Er wor­den veel hart­ver­war­mende ini­tia­tie­ven geno­men om vluch­te­lingen te helpen, ook door pa­ro­chies. Hierbij meer in­for­ma­tie en do­cu­menten.
Diocesane Regelingen 2022
gepubliceerd: maandag, 17 januari 2022
Het do­cu­ment Dio­ce­sane Rege­lingen voor het jaar 2022 (voor­heen de Analecta) is be­schik­baar op de web­si­te. Hij is te vin­den op de pagina Fi­nan­ciële Zaken in het grijze kader met do­cu­menten onder het kopje Alge­meen.
Nieuwe declaratieformulieren beschikbaar
gepubliceerd: zaterdag, 15 januari 2022
De nieuwe declaratie­for­mu­lieren voor algemene declaraties, assis­tenties, reis­kos­ten en docenten GSMs zijn weer be­schik­baar in het kader rechts-boven op de pagina Besturen - Personeels­zaken.
Persconferentie Kerkbalans
Vrijdag 21 januari - 10.30 uur - Online
gepubliceerd: donderdag, 13 januari 2022
Zater­dag 15 januari gaat in vele pa­ro­chies en ge­meen­tes de Actie Kerk­ba­lans van start. Met deze Actie wordt een jaar­lijkse bijdrage gevraagd aan de kerk­le­den om zo de eigen plaat­se­lijke kerk te steunen.
Promotiemateriaal De Missionaire Parochie
gepubliceerd: maandag, 22 november 2021
Op de web­si­te van De Missio­naire Pa­ro­chie is een speciale web­pa­gina opgezet met pro­mo­tie­ma­te­rialen voor de con­fe­ren­tie van 24 en 25 maart 2022. Posters, gebeds­kaar­tjes, info­gra­phic, logo's maar ook kant-en-klare adver­tenties kunnen wor­den gedownload of aan­ge­vraagd.
Wat is een missionaire parochie?
Infographic met vijf punten
gepubliceerd: maandag, 8 november 2021
In de aanloop naar de grote con­fe­ren­tie ‘De missio­naire pa­ro­chie - Als God renoveert’ die wordt gehou­den op 24 en 25 maart 2022 in Bree­park, Breda is een info­gra­phic uit­ge­bracht met daarop kort en bon­dig wat een Missio­naire Pa­ro­chie inhoudt.
Vier Kerstmis
Campagnemateriaal voor Kerstmis
gepubliceerd: vrijdag, 5 november 2021
Met de lan­de­lijke campagne VierKerst­mis.nl willen de ge­za­men­lijke Neder­landse bis­schop­pen dit jaar zoveel moge­lijk mensen sti­mu­leren om Kerst­mis te vieren, bij voor­keur door naar (een van) de kerst­vie­ringen in de pa­ro­chies te gaan.
Oplichtingspoging via whatsapp
Een gewaarschuwd mens telt voor twee
gepubliceerd: donderdag, 4 november 2021
Vanuit pa­ro­chies komen berichten dat criminelen geld proberen af te troggelen door een whatsapp berichtje te sturen uit naam van bij­voor­beeld de pastoor. In­ter­net­cri­mi­nelen geven zich in zo’n bericht of in een e-mail uit voor pa­ro­chie­pries­ter en sporen de ont­van­gers aan om geld over te maken. Ze mis­bruiken in deze berichten de naam van de pastoor.
Rode lopers van Actie Kerkbalans
gepubliceerd: dinsdag, 2 november 2021
Actie Kerk­ba­lans geeft opnieuw hon­derd kerken een gratis rode loper cadeau. Kerken kunnen de rode loper met daarop de slogan ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ gebruiken om de jaar­lijkse Actie Kerk­ba­lans in januari 2022 uit te rollen.
De Adventsactie komt er weer aan
gepubliceerd: donderdag, 28 oktober 2021
Kerst­mis lijkt nog ver weg, toch begint de advents­tijd al over vier weken. In de nieuws­brief van Vas­ten­ac­tie leest u welke ma­te­ri­alen u kunt be­stel­len voor de Advents­cam­pagne. Kijk ook eens naar het les­ma­te­riaal voor scholen. Ook gaan we weer van start met de voor­be­rei­ding van de Vas­ten­ac­tie­cam­pagne 2022, u kunt zich nog aanmel­den voor de regionale start­da­gen.
Herzien model-privacyverklaring parochies
gepubliceerd: vrijdag, 1 oktober 2021
Om pa­ro­chies te helpen bij het opstellen van hun privacy­ver­kla­ring is er een model-privacy­ver­kla­ring voor pa­ro­chies be­schik­baar. Dit model is herzien en te down­loa­den via rkkerk.nl. In deze nieuwe versie is nog dui­de­lijker be­schre­ven van wie een pa­ro­chie per­soons­ge­ge­vens ont­vangt en voor welk doel deze wor­den ver­werkt.
Actie Kerkbalans opent de webshop
gepubliceerd: woensdag, 22 september 2021
De webshop van Actie Kerk­ba­lans is open. Vanaf medio sep­tem­ber kunnen or­ga­ni­sa­toren vanuit heel Neder­land alle ma­te­ri­alen voor de Actie Kerk­ba­lans 2022 online bekijken en be­stel­len.


woensdag, 15 september 2021Bisschoppenconferentie kiest Permanente Raad
maandag, 13 september 2021Stamboomonderzoek
vrijdag, 3 september 2021Decreet Digitaal vergaderen
maandag, 23 augustus 2021Collecteschema 2022 vastgesteld
donderdag, 5 augustus 2021Datum Kerkbalans 2022 bekend
donderdag, 1 april 2021UBO-verklaring
donderdag, 1 april 2021Brief belastingdienst ANBI-status toegelicht
maandag, 15 maart 2021Gratis muzieksoftware voor koormuziek
dinsdag, 23 februari 2021Phishing als pastorale beroepskrachten
maandag, 25 januari 2021Nieuw model privacyverklaring parochies
donderdag, 14 januari 2021Actie Kerkbalans presentatie online
woensdag, 13 januari 2021Professioneel beheer en bestuur in de Kerk
dinsdag, 12 januari 2021Nieuwe declaratieformulieren beschikbaar
donderdag, 12 november 2020Actie Kerkbalans doet onderzoek
vrijdag, 30 oktober 2020Vragen over het streamen van kerkelijke vieringen
maandag, 26 oktober 2020Regionale startdag Vastenactie afgelast
woensdag, 21 oktober 2020Rode loper uit voor Actie Kerkbalans
donderdag, 15 oktober 2020Collecteschema 2021 vastgesteld
vrijdag, 2 oktober 2020Actie Kerkbalans vernieuwt
maandag, 3 augustus 2020Vernieuwde website voor CIO
dinsdag, 7 juli 2020Portretfotoís van Mgr. Hendriks Fotoreportage
vrijdag, 22 mei 2020Kerkproeverij corona-style
dinsdag, 31 maart 2020Stappenplan voor live streamen op YouTube
woensdag, 25 maart 2020Persbericht voor parochieblad en -website
woensdag, 26 februari 2020Nieuwe declaratieformulieren beschikbaar
dinsdag, 25 februari 2020Actie Kerkbalans en de AVG
maandag, 13 januari 2020Functionaris Gegevensbescherming R.-K. Ledenadministratie
donderdag, 9 januari 2020Zeker nog drie jaar door met Kerkproeverij / Back to church
woensdag, 1 januari 2020Monique Braspenning volgt Liesbeth Sanders op
donderdag, 19 december 2019Kans op een datalek verkleinen
woensdag, 2 oktober 2019Procedure voor gratis VOG aangepastBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose