Bisdom Haarlem-Amsterdam


Uitnodiging persconferentie

Woensdag 18 januari - 10.30 uur - Den Haag

gepubliceerd: woensdag, 11 januari 2023

Uitnodiging persconferentie KerkbalansHoe zien kerk­le­den de rol van hun plaat­se­lijke kerk in tij­den van crises? In hoeverre vin­den zij zelf steun bij de kerk? En zijn zij ook in crisis­tijd bereid aan de kerk te geven? Tijdens de pers­con­fe­ren­tie van Actie Kerk­ba­lans op woens­dag 18 januari geeft de lan­de­lijke organi­sa­tie ant­woord op deze en meer vragen op basis van een onder­zoek onder bijna 4.500 kerk­gan­gers.

Het onder­zoek is uitge­voerd op ini­tia­tief van Actie Kerk­ba­lans in aanloop naar de Actie van 2023, die zater­dag 14 januari van start gaat. Met Actie Kerk­ba­lans vragen plaat­se­lijke kerken hun leden jaar­lijks om een finan­ciële bijdrage om het kerk-zijn invulling te kunnen geven.

Or­ga­ni­sa­toren online welkom

Tijdens de lan­de­lijke pers­con­fe­ren­tie op woens­dag 18 januari presen­teert Actie Kerk­ba­lans samen met onder­zoeks­bu­reau Citisens de uit­kom­sten van het onder­zoek. De pers­con­fe­ren­tie vindt plaats in Den Haag en is door plaat­se­lijke or­ga­ni­sa­toren van Actie Kerk­ba­lans ook online te volgen. Aanmel­den om er online bij te kunnen zijn kan via de web­si­te:

 

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose