Bisdom Haarlem-Amsterdam
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Bouwzaken

Bisschoppelijk Adviesbureau Bouwzaken

De afdeling Bouwzaken & Cultuur van het Bisdom Rotterdam is per 1 januari 2009 samengevoegd met de afdeling Bouwzaken van het Bisdom Haarlem-Amsterdam en men gaat verder onder de naam Bisschoppelijk Adviesbureau Bouwzaken.

Adres:
Bisdom Haarlem-Amsterdam
Zilkerduinweg 375
2114 AM Vogelenzang
Telefoonnummer: (023) 511 26 50

BouwzakenDe afdeling adviseert het bisdombestuur en parochiebesturen over gebouwen en begraafplaatsen als deze eigendom zijn van een kerkelijke instelling. Ook adviseert de afdeling over roerende goederen van die gebouwen en begraafplaatsen, als zij waarde hebben vanuit kerkelijk, kunsthistorisch of cultuurhistorisch oogpunt.

Dit betreft:

 • masterplannen regiovorming
 • instandhouding
 • restauratie
 • herinrichting
 • herbestemming
 • nieuwbouw
 • sloop

Bouwzaken

De Afdeling Bouwzaken houdt zich bezig met bouwkundige toetsing, -controle en -advisering van het bisdom en de parochiebesturen ten einde een optimaal beheer van kerken, bijgebouwen en vastgoed te realiseren. Hierbij worden ook meerjarenonderhoudsplannen, inspectierapporten Monumentenwacht en aanbestedingstrajecten getoetst en inhoudelijk gecontroleerd.

Tevens begeleidt de afdeling trajecten van machtingsaanvragen van parochie naar Bisdom.

Ook adviseren wij over

 • regelgeving
 • verschillende subsidies met betrekking tot kerkgebouwen, orgels en begraafplaatsen in het algemeen en monumenten in het bijzonder
 • restauratie, inzet aannemers/architecten/adviseurs
 • herinrichting
 • herbestemming
 • aanwijzing monument

 
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose