Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook
Als we om ons heen kijken in de wereld van vandaag, dan dringen zich al gauw allerlei negatieve en gewelddadige dingen op de voorgrond.


Jongste SamenKerk
SamenKerk Mei 2019
Mei 2019

eerdere edities


postcode:
huisnummer:

Bavodag - Feest voor Vormelingen
Zaterdag 22 juni - 10.30 uur - Haarlem
gepubliceerd: vrijdag, 17 mei 2019
Alweer voor de 27e keer wordt de jaarlijkse Bavodag voor Vormelingen gehouden, dit jaar op zaterdag 22 juni in Haarlem. Jongeren tussen 12 en 14 jaar die dit jaar het sa­cra­ment van het Vormsel gaan ont­van­gen of hebben ontvangen komen bij elkaar om te ontdekken dat de kerk groter is dan hun eigen parochie.
Multireligieus leiderschapsprogramma Emoena
Start in oktober 2019
gepubliceerd: vrijdag, 17 mei 2019
Een nieuw multireligieus leider­schaps­pro­gramma gaat in oktober 2019 in Nederland van start onder de naam Emoena. Mgr. Woorts, hulp­bis­schop van het aartsbisdom Utrecht, is lid van het College van Grondleggers van dit programma en beveelt het aan bij de doel­groep in de Rooms-Katholieke Kerk.
Ga stemmen!
Oproep Europese bisschoppen COMECE
gepubliceerd: donderdag, 16 mei 2019
De bis­schop­pen van COMECE (Commissie Bis­schop­pen­con­fe­ren­ties Europese Gemeen­schap) roepen in een gezamenlijke verklaring alle bur­gers in de Europese Unie op te gaan stem­men. Van 23 tot 26 mei worden verkiezingen gehouden voor het Europees Parlement. ‘De verkiezingsuitslag is van invloed op de politieke beslissingen voor de komende vijf jaar’, schrijft COMECE.
Verslag Laudato si’ -avonden Fotoreportage
gepubliceerd: woensdag, 15 mei 2019
De eerste twee avonden uit de reeks Laudato Si’ avonden hebben plaatsgevonden. De avonden zijn een groot succes vanwege de verbinding tussen inhoud en praktijk. Daarnaast is de mogelijkheid om de sprekers te ondervragen en door te vragen over het thema en handelen iets waar de jongeren veel gebruik van maken.
Netwerkbijeenkomst - Growing Young!
Vrijdag 17 mei - 12.30 uur - Duivendrecht
gepubliceerd: woensdag, 15 mei 2019
Vrijdag 17 mei organiseert Jong Bisdom Haarlem-Amsterdam een netwerk­bij­een­komst voor jon­ge­ren­werkers. Een uitstekend moment om kennis en ervaringen uit te wisselen met andere jon­ge­ren­werkers, die werkzaam zijn binnen de katholieke kerk.
Open Kloosterdag
Zondag 19 mei
gepubliceerd: woensdag, 15 mei 2019
Op zondag 19 mei 2019 openen diverse kloosters in het hele land weer hun deuren. De zusters, paters en broeders nodigen u van harte uit.
Vernieuwde website Katholiekleven.nl
gepubliceerd: zaterdag, 11 mei 2019
De vernieuwde website van katho­liek­le­ven.nl is online gegaan, het video­kanaal dat de Nederlandse bis­schop­pen in 2016 zijn gestart. In de voor­bije jaren is katho­liek­le­ven uitge­groeid tot veel meer dan alleen een videokanaal, waardoor de website wel een upgrade kon gebruiken.
Nieuwe wetgeving aanpak seksueel misbruik
gepubliceerd: vrijdag, 10 mei 2019
Paus Franciscus heeft nieuwe kerke­lijke wetgeving voor de Rooms-Katholieke Kerk doorgevoerd voor de behandeling van klachten van sek­su­eel misbruik en kinderpornografie. Het Motu Proprio ‘Vos estis lux mundi’ werd donderdag 9 mei 2019 gepubliceerd.
Do’s en don’ts voor uw parochie
Om aantrekkelijk te worden voor millennials
gepubliceerd: woensdag, 8 mei 2019
Millennials zijn jongeren geboren tus­sen 1980 en 2000, dus in de leef­tijds­categorie van 19 tot en met 39 jaar. Een groep die merkt dat het aanbod van de katholieke kerk niet altijd toe­reikend is. Het jon­ge­ren­pas­to­raat van het bisdom vond een aantal prak­tische do’s en don’ts om millennials beter onderdeel te laten zijn van de kerk­ge­meen­schap.
Fotoserie Heilig Bloedprocessie Alkmaar Fotoreportage
gepubliceerd: maandag, 6 mei 2019
De Bisschop heeft afgelopen zondag weer meegelopen met de jaarlijkse Bloedprocessie in Alkmaar. De pro­ces­sie startte met een korte gebeds­dienst in de Oude Laurentius op de Grote Markt en trok daarna naar de R.K. Laurentius waar de Eucha­ris­tie­viering was.
Nieuwe SamenKerk is uit
Een mooi voorjaarsnummer
gepubliceerd: donderdag, 2 mei 2019
Vanaf komend weekend ligt het nieuwe nummer van SamenKerk in uw parochiekerk. Neem een exemplaar mee, of lees hem op deze website.
Jubilea van zeven zusters Augustinessen
Samen 450 jaar processie
gepubliceerd: woensdag, 1 mei 2019
De zusters Au­gus­ti­nes­sen van Heem­stede vierden op 30 april groot feest. Zeven zusters vierden een professie-jubileum. Eén zuster vierde zelfs haar tachtig jaar jarig jubileum als kloos­ter­zuster. Zr. Laura is honderd jaar (“en negen maanden”, voegt zij er zelf meteen aan toe), maar helder en vitaal.


maandag, 29 april 2019Website Themissionaryschool.nl
vrijdag, 26 april 2019Klim naar het licht Fotoreportage
donderdag, 25 april 2019Generation start-up
maandag, 22 april 2019Rouw en Bid voor slachtoffers Sri Lanka
donderdag, 18 april 2019Indrukwekkende Chrismamis
woensdag, 17 april 2019Wereldjongerendag Heemskerk Fotoreportage
maandag, 15 april 2019In gedachten en gebed verbonden
zaterdag, 13 april 2019Indrukwekkende Avond van de Martelaren Fotoreportage
woensdag, 10 april 2019St. Grigor Narekatsi Lezingen
dinsdag, 9 april 2019“Bid tot de Herder”
maandag, 8 april 2019“Overal zijn kansen voor caritas” Fotoreportage
maandag, 8 april 2019Colm Dekker tot diaken gewijd Fotoreportage
donderdag, 4 april 2019De Nieuwe Bavo Bloeit Fotoreportage
woensdag, 3 april 2019Zaterdagmiddagconcerten in de kathedraal
dinsdag, 2 april 2019Pastoor drs. P. Th. Valkering
dinsdag, 2 april 2019Kardinaal spreekt diaconale vrijwilligers toe
zondag, 31 maart 2019Goede Week en Pasen in de Kathedraal
zaterdag, 30 maart 201924 Uur voor de Heer Fotoreportage
donderdag, 28 maart 2019Sint Bonifatiusinstituut houdt Open Dag
dinsdag, 26 maart 2019Jongerenavonden encycliek Laudato Si’
zondag, 24 maart 2019Avond van de Martelaren
dinsdag, 19 maart 2019Oproep tot gebed voor slachtoffers
zondag, 17 maart 2019Mgr Van Burgsteden 55 jaar priester
zondag, 17 maart 2019Vreugdevol jongerenprogramma Stille Omgang Fotoreportage
vrijdag, 15 maart 2019Rozenkransgebed voor de vrede
donderdag, 14 maart 2019KvK-nummer voor parochies
maandag, 11 maart 2019The Missionary School
zondag, 10 maart 2019Oriëntatieweekend priesteropleiding
zondag, 10 maart 2019Open Dag Koorschool Haarlem
zaterdag, 9 maart 2019Door de biecht kan ik mezelf zijn Video
vrijdag, 8 maart 2019Televisiemis vanuit de Haarlemse Kathedraal
vrijdag, 8 maart 2019The Missionary School
donderdag, 7 maart 2019Wat leer jij in The Missionary School?
donderdag, 7 maart 2019Wereldjongerendag
woensdag, 6 maart 2019Netwerkende jongeren
woensdag, 6 maart 2019The Missionary School
dinsdag, 5 maart 2019Tienerkamp BreakOut
maandag, 4 maart 2019The Missionary School
zondag, 3 maart 2019Jubileum Missio ad gentes Almere Fotoreportage
zaterdag, 2 maart 2019WJD Vlog #2 Locals of Panama Video
vrijdag, 1 maart 2019Boodschap paus Franciscus voor de vastentijd
vrijdag, 1 maart 2019Informatieavond The Missionary School
donderdag, 28 februari 2019Diakenwijding Colm Dekker
donderdag, 28 februari 2019Nieuwe SamenKerk is uit
woensdag, 27 februari 2019Pelgrimstocht Vastenactie vanuit Weesp
zaterdag, 23 februari 2019Eenvoudige activiteit voor communicanten
woensdag, 20 februari 2019De Nieuwe Bavo Bloeit
dinsdag, 19 februari 2019Vlaamse en Nederlandse bisschoppen bijeen Fotoreportage

meer berichten vindt u in het archiefBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose