Bisdom Haarlem-Amsterdam












Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook
Duizen­den dingen om ons heen zijn goed beschouwd een won­der. We zijn er vaak teveel aan gewend om ons er nog over te verbazen. Zoals we ons er niet over ver­won­deren dat we te eten en te drinken hebben en in vrede kunnen leven.

Jongste SamenKerk
SamenKerk April 2022
April 2022
eerdere edities



vrijdag, 20 mei 2022
Vrijdag in de vijfde week van Pasen
kleur:wit
1e Lezing:Hand. 15, 22-31
Psalm:Ps. 57 (56), 8-9, 10-12
Evangelie:Joh. 15, 12-17

postcode:
huisnummer:

Pausboodschap voor Wereldcommunicatiedag
Zondag 29 mei
gepubliceerd: woensdag, 18 mei 2022
In zijn bood­schap voor Wereld­com­muni­ca­tie­dag, die in de Rooms-Katho­lie­ke Kerk dit jaar op zon­dag 29 mei wordt gevierd, zet paus Fran­cis­cus het werk­woord ‘luis­te­ren’ centraal. Hij pleit ervoor om te luis­te­ren met het oor van het hart en dat begint in de com­mu­ni­ca­tie tussen God en mens.
The Missionary School - Vernieuwd curriculum
gepubliceerd: dinsdag, 17 mei 2022
In het nieuwe studie­jaar 2022-2023 start The Mis­sio­na­ry School met een nieuw curriculum. In de nieuwe opzet zijn tien masterclasses voor­zien ver­deeld over vier weeken­den. Geïn­te­res­seer­den kunnen zich nu al opgeven voor het nieuwe jaar.
Verslag bisdombedevaart - dag 3 Fotoreportage
De laatste dag maakte alles compleet!
gepubliceerd: maandag, 16 mei 2022
Op deze maan­dag­och­tend stond voor 10.00 uur de dankmis in de Sint Pieters­kerk op het pro­gram­ma. We waren er om 9.15 uur maar de controle bij de ingang vertraagde ons een uur. Daardoor misten we het begin van de vie­ring met kar­di­naal Eijk.
Landelijke Kathedralen en Basiliekendag
Zaterdag 21 mei - 12.30 uur - Sint-Janskathedraal Den Bosch
gepubliceerd: maandag, 16 mei 2022
Op ini­tia­tief van de ple­baan Vincent Blom van de Bossche Sint-Jans­kathe­draal en pastoor Eric Fennis van de Am­ster­damse Nicolaas­basi­liek, vindt op zater­dag 21 mei een lan­de­lijke Ka­the­dralen en Basilieken­dag plaats.
Stripverhaal Martelaren van Gorcum Fotoreportage
Precies 450 jaar geleden
gepubliceerd: maandag, 16 mei 2022
‘De Tijde­lijke Dood’ is het strip­ver­haal over de gebeur­te­nissen in 1572 die leid­den tot de dood van de Mar­te­la­ren van Gorcum. Het strip­ver­haal (48 pagina’s) is getekend door Geert de Sutter en is voor het eerst online voor een breed publiek be­schik­baar.
Verslag bisdombedevaart - dag 2 Fotoreportage
gepubliceerd: zondag, 15 mei 2022
“In­druk­wek­kend.” “Emo­tio­neel.” “Hoe ga ik dit straks ver­tellen thuis en in mijn pa­ro­chie.” Enkele eerste reacties na afloop van de unieke plech­tig­heid op het Sint Pieters­plein. Een vol Sint Pieters­plein! Maar ook: “We waren er wel bij...!”
Verslag bisdombedevaart - dag 1 Fotoreportage
gepubliceerd: zaterdag, 14 mei 2022
Vanuit het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam nemen we deel aan de plech­tig­heid van de heilig­ver­kla­ring van de zalige pater Titus Brandsma op 15 mei en de fees­te­lijk­he­den er omheen in Rome. We zijn met een pelgrims­groep van 33 personen, deels uit Noord-Holland deels uit de rest van Neder­land.
Beeldverslag pelgrimsreis Rome Fotoreportage
Heiligverklaring Titus Brandsma en nog negen anderen
gepubliceerd: zaterdag, 14 mei 2022
Onder andere voor de Neder­landse bis­dom­men is foto­graaf Ramon Mangold in Rome om de Neder­landse pelgrims met als hoogte­punt de heilig­ver­kla­ring op zon­dag te fotograferen. Hier­on­der de foto­se­rie van vrij­dag, zater­dag en zon­dag.
Viering en uitwisseling Synode
Zondag 15 mei - 15.00 uur - Bavokathedraal Haarlem
gepubliceerd: zaterdag, 14 mei 2022
Van harte nodigen wij eenie­der die zich betrokken voelt bij het synodaal proces uit voor een fees­te­lij­ke vie­ring en uit­wis­se­ling op zon­dag 15 mei, van 15.00 tot 17.00 uur in de St. Bavo Ka­the­draal, aan het Bis­schop Bottemanne­plein in Haar­lem.
Heiligverklaring op TV
Zondag 15 mei
gepubliceerd: vrijdag, 13 mei 2022
Zondag 15 mei zal paus Fran­cis­cus op het Sint-Pieters­plein tien personen heilig verklaren, waar­on­der de Friese Karmeliet, de zalige pater Titus Brandsma. De plech­tig­heid kan wor­den gevolgd of later teruggekeken via tele­vi­sie en in­ter­net.
Alpha Experience
Donderdag 19 mei - 18.30 uur - Bavokathedraal Haarlem
gepubliceerd: woensdag, 11 mei 2022
Alpha is een hele mooie manier om een geloofsimpuls te geven aan een pa­ro­chie­ge­meen­schap. Het brengt geloof en het ver­sterkt de ge­meen­schap. Het is dé eerste stap om te werken aan pa­ro­chie­ver­nieu­wing. Veel pa­ro­chies, pastores en vrij­wil­li­gers hebben nog geen erva­ring met Alpha. Daarom wordt er op don­der­dag­avond 19 mei in Haar­lem een Alpha Experience aan­ge­bo­den.
Alphacursus Hoofddorp
Vanaf woensdag 11 mei - 18.00 uur - Hoofddorp
gepubliceerd: dinsdag, 10 mei 2022
In de Johannes de Doper­paro­chie te Hoofd­dorp start woens­dag 11 mei 2022 een Alpha­cur­sus. Het omvat tien woens­dag­avon­den en een zater­dag. De laatste avond is op woens­dag 13 juli.


dinsdag, 10 mei 2022Open Kloosterdag - Dit zijn wij!
dinsdag, 10 mei 2022Bisdom Maand Journaal - Mei 2022 Video
maandag, 9 mei 2022Terugkijken op een mooie Lourdesbedevaart Fotoreportage
zondag, 8 mei 2022Netwerkbijeenkomst jongeren- en gezinspastoraat
zaterdag, 7 mei 2022Gebedsdag - Vrouwe van alle Volkeren
vrijdag, 6 mei 2022Pausboodschap voor Roepingenzondag
donderdag, 5 mei 2022Trainingsdag streamen en vloggen
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home Fotoreportage
maandag, 2 mei 2022Roepingenzondag
zaterdag, 30 april 2022Zondag van de Oosterse Kerken
vrijdag, 29 april 2022Waar droom je van? Video
donderdag, 28 april 2022Teksten van pater Titus Brandsma na zijn arrestatie
maandag, 25 april 2022Informatiebord onthuld en gezegend
zondag, 24 april 2022Orgelconcerten op maandagavond
woensdag, 20 april 2022Toewijding aan Maria
dinsdag, 19 april 2022Tiny Church op Floriade Almere
vrijdag, 15 april 2022Nicolaasbasiliek bedankt voor de bloemen
donderdag, 14 april 2022Geloof in Geluk - activiteiten

meer berichten vindt u in het archief



Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose