Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook
De corona­pan­de­mie is zeker nog niet ten einde. Dage­lijks zijn er nieuwe uitbraken in de wereld, dan hier, dan daar, en grote delen van Europa kleuren geel of oranje: vei­lig­heidsrisico’s!


Jongste SamenKerk
SamenKerk Oktober 2020
Oktober 2020
eerdere editiesvrijdag, 4 december 2020
Vrijdag in de eerste week van de advent
kleur:paars
1e Lezing:Jes. 29, 17-24
Psalm:Ps. 27 (26) 4, 13-14
Evangelie:Mt. 9, 27-31

postcode:
huisnummer:

Gratis boek, kerstkaart en meer
Nieuwe downloads op website Vierkerstmis.nl
gepubliceerd: vrijdag, 4 december 2020
De web­si­te Vierkerst­mis.nl is aan­ge­vuld met onder meer enkele nieuwe downloads. Zo kunnen bezoekers nu een gratis ontwerp down­loa­den voor een kerst­kaart in de huis­stijl van Vier Kerst­mis (afbeel­ding). Met de oproep Vier Kerst­mis nodigen de Neder­landse Bis­schop­pen ie­der­een uit om ondanks Covid-19 toch Kerst­mis mee te vieren, als er geen plek is in de kerk, dan thuis in eigen kring.
Interview met Sinterklaas Video
gepubliceerd: dinsdag, 1 december 2020
December is inmiddels aangebroken. Vol ver­wach­ting klopt ons hart... want Sin­ter­klaas is in het land! De katho­lie­ke heilige Sint Nicolaas wordt door heel de lage lan­den her­dacht en gevierd. Maar wat is nou eigen­lijk zijn verhaal? Waarom noemen we hem Goed­hei­ligman? Waarom is hij bescherm­hei­lige van Am­ster­dam? En hoe zit het nou eigen­lijk met Piet - zwart of niet?
Marialezing bij Ons' Lieve Heer op Solder
gepubliceerd: maandag, 30 november 2020
Ter afslui­ting van de ‘Lieve Maria’-pre­sen­ta­tie in het Museum Ons’ Lieve Heer op Solder or­ga­ni­seert het museum op dins­dag 8 de­cem­ber 2020 een fees­te­lij­ke afslui­ting op de katho­lie­ke feest­dag van de On­be­vlekte Ont­van­ge­nis van Maria. Mon­seig­neur Jan Hendriks van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam zal een lezing geven in de zol­der­kerk.
Advent 2020 op Kathedraal TV Video
Geef ons Licht in de duisternis
gepubliceerd: zaterdag, 28 november 2020
Advent; de tijd van verlangend uitzien naar de komst van Christus onder de mensen. Maar ook de tijd van be­zin­ning, met een eigen li­tur­gie die daar de ruimte voor biedt. Een tijd die zeker in 2020 een grote lading en waarde heeft.
Delen smaakt naar meer
Adventsactie 2020 in teken van voedselzekerheid
gepubliceerd: zaterdag, 28 november 2020
Net als andere jaren or­ga­ni­seert Ad­vents­ac­tie ook dit jaar de Ad­vents­ac­tie­cam­pagne. Dit jaar staat de campagne in het teken van voedsel­zeker­heid. Het thema is ‘Delen smaakt naar meer’.
Website Vierkerstmis.nl online
gepubliceerd: vrijdag, 27 november 2020
Op vrij­dag 27 no­vem­ber gaat de web­si­te Vierkerst­mis.nl online. Op deze web­si­te nodigen de Neder­landse R.-K. bis­schop­pen ie­der­een uit om ook dit jaar Kerst­mis te vieren, al is alles anders door Covid-19. De web­si­te biedt concrete hand­vat­ten om Kerst­mis te vieren, ook als er geen plek in de kerken is. Thuis vieren met een li­tur­gie­boekje voor de live stream of tele­vi­sie kan ook en wordt van harte aan­be­vo­len want Kerst­mis is te be­lang­rijk om niet te vieren.
Veelgestelde vragen over Kerstmis
Antwoorden vanuit het bisdom
gepubliceerd: donderdag, 26 november 2020
Met Kerst­mis in het vooruit­zicht zijn veel pa­ro­chies volop bezig met de voor­be­rei­dingen om tij­dens de feest­da­gen zo veilig en tege­lijk zo waar­dig moge­lijk te kunnen vieren. Dit levert een aantal vragen op in relatie tot het protocol ‘Ker­ke­lijk leven op anderhalve meter’. De ant­woor­den wor­den hier­on­der gegeven.
Diocesane WJD voortaan op Christus Koning
gepubliceerd: dinsdag, 24 november 2020
Elk jaar wordt er op dio­ce­saan niveau een Wereld­jon­ge­ren­dag gehou­den. Vanaf volgend jaar wordt deze niet meer gevierd op Palm­zon­dag, maar op het Hoog­feest van Christus Koning, eind no­vem­ber. Dat heeft paus Fran­cis­cus afgelopen zon­dag bekend gemaakt.
ĎHerwinnen van hoop en solidariteití
Boodschap voorzitters Europese bisschoppenconferenties
gepubliceerd: donderdag, 19 november 2020
De Katho­lie­ke Kerk in de Europese Unie, ver­te­gen­woor­digd door de voor­zit­ters van de bis­schop­pen­con­fe­ren­ties van alle lidstaten, stuurt op 18 no­vem­ber 2020 een bood­schap van hoop en een oproep tot soli­da­ri­teit aan de Europese in­stel­lingen en de lidstaten.
IdeeŽnplatform Kerstmis opgezet
Kerstmis vieren tijdens een pandemie
gepubliceerd: donderdag, 19 november 2020
Het bisdom heeft deze maand een oproep gedaan aan alle pastoors om ideeën in te sturen hoe met inachtne­ming van de beper­kingen toch op een goede manier het hoog­feest van Kerst­mis kan wor­den gevierd. Het re­sul­taat is een mooi over­zicht met soms verrassende ideeën ter in­spi­ra­tie.


donderdag, 19 november 2020Jongerencollecte Video
woensdag, 18 november 2020Vragen na persconferentie 17 november
woensdag, 18 november 2020Wat kunnen wij met Kerstmis voor anderen betekenen?
dinsdag, 17 november 2020Online sessie over de Week van Gebed
dinsdag, 17 november 2020Open brief over situatie in Nagorno-Karabach
dinsdag, 17 november 2020Mgr. Hendriks spreekt bij Europe Must Act
maandag, 16 november 2020Week Katholiek Onderwijs 2020
dinsdag, 10 november 2020Nieuwe website Willibrordseminarie
donderdag, 5 november 2020Q&A met Marcel Poorthuis
donderdag, 5 november 2020Koperen jubileum CSLK
woensdag, 4 november 2020Woorden van hoop en troost Video
woensdag, 4 november 2020Coronamaatregelen R.-K. Kerk blijven onverminderd van kracht
woensdag, 4 november 2020Willibrordzondag
maandag, 2 november 2020Missionaire parochies
zondag, 1 november 2020Bisdom maandjournaal Video
zaterdag, 31 oktober 2020Bert Glorie tot priester gewijd! Fotoreportage Video
vrijdag, 30 oktober 2020Afschuw en medeleven bij aanslag in Nice
vrijdag, 30 oktober 2020Vierde Werelddag van de Armen
woensdag, 28 oktober 2020Priesterwijding Bert Glorie
woensdag, 28 oktober 2020Nationale Roepingenweek

meer berichten vindt u in het archiefBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose