Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook
Op 1 juni werd mgr. Jan Hendriks onze nieuwe bis­schop. Sinds 1997 is hij betrokken bij ons bisdom: eerst als rector van de pries­ter­oplei­ding, later als hulp­bis­schop. Deze Woord van de bis­schop plaatsen we het inter­view in SamenKerk.Jongste SamenKerk
SamenKerk Augustus 2020
Augustus 2020
eerdere edities


donderdag, 13 augustus 2020
Donderdag in de 19e week door het jaar
kleur:groen
1e Lezing:Ez. 12, 1-12
Psalm:Ps. 78 (77), 56-57, 58-59, 61-62
Evangelie:Mt. 18, 21-19, 1

postcode:
huisnummer:

Gebed en financiŽle steun voor Beiroet
Paus Franciscus en kardinaal Boutros RaÔ roepen op tot hulp
gepubliceerd: woensdag, 12 augustus 2020
Libanon werd dins­dag 4 au­gus­tus plot­se­ling opge­schrikt door een verwoestende explosie in de haven van Beiroet. Een aanzien­lijk deel van de hoofd­stad werd verwoest of zwaar bescha­digd, met vele doden, gewon­den en duizen­den dak­loze mensen tot gevolg. Beiroet en Libanon leven in kwets­ba­re omstan­dig­he­den.
FinanciŽle ethiek na de kredietcrisis
Vrijdag 4 september - 13.00 tot 16.30 uur - Amsterdam
gepubliceerd: woensdag, 12 augustus 2020
Het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK) houdt op vrij­dag 4 sep­tem­ber 2020 een bij­een­komst over de fi­nan­ciële ethiek na de krediet­cri­sis. Basis voor de con­fe­ren­tie is het Vati­caanse do­cu­ment ‘Over­we­gingen voor een ethische onder­schei­ding in het hui­dige eco­no­mische en fi­nan­ciële systeem’.
Q&A sessie over Maria
Vrijdag 14 augustus - 16.00 uur - Kathedraal TV
gepubliceerd: dinsdag, 11 augustus 2020
Op vrij­dag 14 au­gus­tus om 16.00 uur staat een volgende Q&A (Questions & Answers - Vragen & Ant­woor­den) op het pro­gram­ma van Ka­the­draal TV. Deze keer is het thema ‘Maria’. We kijken vooruit op het hoog­feest van Maria Ten­hemel­op­ne­ming en je kunt al je vragen over Maria kwijt aan Mgr. Hendriks die deze Q&A op onze vragen zal ingaan. Host is deze keer weer Matthijs Jansen.
Nieuwe SamenKerk
Met kennismakingsinterview Mgr. Hendriks
gepubliceerd: donderdag, 6 augustus 2020
Vanaf komend weekend ligt weer een nieuw nummer van het bisdom­blad SamenKerk met kennis­ma­kingsinter­view met onze nieuwe bis­schop, mgr. Jan Hendriks.
Infoavond nieuw seizoen The Missionary School Video
Donderdag 27 augustus - 19.30 uur - Bavokathedraal Haarlem
gepubliceerd: maandag, 3 augustus 2020
In ok­to­ber start een nieuw seizoen van The Mis­sio­na­ry School! Na een prach­tig eerste seizoen met prach­tige projecten en een gewel­dige erva­ring van de jon­ge­ren krijgt nu een nieuwe groep jon­ge­ren tussen de 18 t/m 30 jaar de kans om op een creatieve manier hun geloof han­den en voeten te geven.
24 Uur voor Jezus - Zusters karmelietessen Video
Vrijdag 14 t/m zaterdag 15 augustus - Vogelenzang
gepubliceerd: maandag, 3 augustus 2020
De zusters karme­lie­tes­sen van Vo­ge­len­zang bie­den op vrij­dag 14 en zater­dag 15 au­gus­tus onder de titel ‘24 Uur voor Jezus’ een gelegen­heid om kennis te maken met het reilen en zeilen in een klooster door 24 uur mee te leven in het dag­pa­troon van de zusters.
Interview met stadsdiaken Colm Dekker Video
Door Lizette Romijn op Kathedraal TV
gepubliceerd: zaterdag, 1 augustus 2020
Deze week gaat Lizette Romijn in gesprek met diaken Colm Dekker op Ka­the­draal TV. Colm is 7 april 2019 gewijd door Mgr. Hendriks en benoemd tot ‘stadsdiaken’ in Am­ster­dam, een nieuwe functie die in de corona­tijd cruciaal blijkt.
Q&A sessie over Missie Video
Zondag 2 augustus - 16:00 uur - Kathedraal TV
gepubliceerd: woensdag, 29 juli 2020
Op zon­dag 2 au­gus­tus 2020 staat weer een Q&A-sessie (Questions & Answers - Vragen & Ant­woor­den) gepland op Ka­the­draal TV. Deze keer is het thema ‘Missie’ en sprekers zijn Lisanne Hoogen­boom en Moeder Nadiya (Blauwe zuster). Host is deze keer weer Carolien Hoogen­boom.
Boekje met bijdrage mgr. Hendriks Video
Wat doen we met deze crisis? Na covid-19
gepubliceerd: donderdag, 23 juli 2020
Waren de lege kerken in de corona­tijd ‘de kille tombe van een dode God’, zoals de Tsje­chische pries­ter en inter­na­tio­naal vermaarde theoloog Tomas Halík beweerde (Trouw, 8 april 2020)? Dat zou ik zeker niet willen zeggen.
Veelgestelde vragen aanmelding en reservering
Protocol Kerkelijk leven op anderhalve meter
gepubliceerd: vrijdag, 17 juli 2020
Op 10 juli is een nieuwe versie van het protocol ‘Ker­ke­lijk leven op anderhalve meter’ ge­pu­bli­ceerd. Pa­ro­chies zijn daar­mee aan het werk gegaan en hebben aanvullend enkele vragen gesteld met betrek­king tot aanmel­ding en reserve­ring. Deze wor­den hier­on­der beant­woord.


vrijdag, 17 juli 2020Feest Maria Tenhemelopneming bij OLV ter Nood
woensdag, 15 juli 2020Tweede editie ĎThe Missionary Schoolí Fotoreportage Video
dinsdag, 14 juli 2020Save the date - WJD@Home
maandag, 13 juli 2020Video met Bernadette Dullens Video
zondag, 12 juli 2020Live vanuit de kathedraal
vrijdag, 10 juli 2020Nieuwe protocollen
maandag, 6 juli 2020Actie - Kerken weer open Fotoreportage
zaterdag, 4 juli 2020Paul Bindels tot priester gewijd Fotoreportage
zaterdag, 4 juli 2020Interview met Paul Bindels Video
vrijdag, 3 juli 2020Verruiming coronamaatregelen
vrijdag, 3 juli 2020Eric van Teijlingen nieuwe hoofdredacteur SamenKerk
woensdag, 1 juli 2020Portret mgr. Punt onthuld Fotoreportage
woensdag, 1 juli 2020Boodschap van paus Franciscus voor Mgr. Punt Fotoreportage
zaterdag, 27 juni 2020Mgr. Jozef Punt 25 jaar bisschop
zaterdag, 27 juni 2020Avond van Barmhartigheid
vrijdag, 26 juni 2020Dinsdag 30 juni - The Missionary School in beeld Video
donderdag, 25 juni 2020Reportage Corine van der Loos over Caritas Video
donderdag, 25 juni 2020Versoepelen coronamaatregelen
woensdag, 24 juni 2020Priesterwijding Paul Bindels
dinsdag, 23 juni 2020Aangepast tienerkamp BreakOut

meer berichten vindt u in het archiefBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose