Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook
Op 1 juni werd mgr. Jan Hendriks onze nieuwe bis­schop. Sinds 1997 is hij betrokken bij ons bisdom: eerst als rector van de pries­ter­oplei­ding, later als hulp­bis­schop. Deze Woord van de bis­schop plaatsen we het inter­view in SamenKerk.Jongste SamenKerk
SamenKerk Augustus 2020
Augustus 2020
eerdere edities


zaterdag, 19 september 2020
Zaterdag in de 24e week door het jaar
kleur:groen
1e Lezing:I Kor. 15, 35-37.42-49
Psalm:Ps. 56 (55), 10c-11, 12-13
Evangelie:Lc. 8, 4-15

postcode:
huisnummer:

De Vrouwe van alle Volkeren
Reactie op een artikel in het Nederlands Dagblad
gepubliceerd: donderdag, 17 september 2020
Het Neder­lands Dagblad publi­ceerde op 17 sep­tem­ber een artikel van Hendro Munsterman onder de titel “Mariaver­schij­ningen in Am­ster­dam ‘vals’”. Het Vati­caan zou hebben laten weten dat de Mariaver­schij­ningen in Am­ster­dam vals zou­den zijn. Na­tuur­lijk wer­den we over­stroomd met vragen van verontruste gelo­vi­gen. Maar het bericht klopt niet. Een toelich­ting.
Landelijke inspiratiedag Jong Katholiek
Zaterdag 27 februari 2021
gepubliceerd: donderdag, 17 september 2020
Jong Katho­liek, de lan­de­lijke jon­ge­ren­orga­ni­sa­tie van de Neder­landse bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, houdt op zater­dag 27 februari 2021 een lan­de­lijke in­spi­ra­tie­dag voor jeugd- en jon­ge­ren­wer­kers. De dag zal onder andere gaan over mentor­schap, de per­soon­lijke band met God en hoe men kin­de­ren en jon­ge­ren in de pa­ro­chies en bis­dom­men kan be­ge­lei­den.
Start tweede seizoen The Missionary School
Start op vrijdag 2 oktober in Heiloo
gepubliceerd: dinsdag, 15 september 2020
Na een succes­vol eerste jaar start op vrij­dag 2 ok­to­ber het tweede seizoen van The Mis­sio­na­ry School. De teller staat op dit moment op negen deel­ne­mers en er is plek voor meer jon­ge­ren!
Video Financiële ethiek na de kredietcrisis Video
CSLK Bijeenkomst van 4 september 2020
gepubliceerd: maandag, 14 september 2020
Op Ka­the­draal TV is een video ver­sche­nen van de bij­een­komst ‘Fi­nan­ciële ethiek na de krediet­cri­sis?’ van het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk op 4 sep­tem­ber 2020. Dankzij de ruim drie uur durende video kunnen de boeiende voor­drachten nog eens rus­tig wor­den bekeken en beluisterd.
Priesterwijding Juan Andrés Correa Del Río Fotoreportage Video
Zondag 13 september - Bavokathedraal Haarlem
gepubliceerd: zondag, 13 september 2020
Middels handopleg­ging en gebed heeft Mgr. dr. J.W.M. Hendriks op zon­dag 13 sep­tem­ber 2020 diaken Juan Andrés Correa Del Río tot pries­tergewijd. Net als de pries­terkan­di­daat die de dag daarvoor in dezelfde Bavo­kathe­draal werd gewijd, komt ook Juan uit Chili.
Priesterwijding Javier Acuña Acuña Fotoreportage Video
Zaterdag 12 september - Bavokathedraal Haarlem
gepubliceerd: zaterdag, 12 september 2020
Diaken Javier Acuña Acuña is zater­dag­mid­dag 12 sep­tem­ber 2020 middels handopleg­ging en gebed door de Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, Mgr. dr. J.W.M. Hendriks, tot pries­ter gewijd. Hoofd­cele­brant was Mgr. Hendriks en emeritus bis­schop Mgr. Punt was een van de con­cele­branten.
Onthulling gedenkplaat Martelaren van Alkmaar Video
Zondag 13 september - 15.00 uur - Kathedraal TV
gepubliceerd: zaterdag, 12 september 2020
Zondag 13 sep­tem­ber zal Mgr. Hendriks en provinciaal Th. van Adrichem, pater der Fran­cis­ca­nen, in de St. Lau­ren­tius­kerk te Alkmaar de gedenkplaat onthullen van de Mar­te­la­ren van Alkmaar. Het moment is omlijst met een inhou­de­lijk pro­gram­ma wat te volgen is via Ka­the­draal TV.
Kathedraal TV presenteert ‘Hemelse Baksels’ Video
Vanaf 17 september - In gesprek met jongeren over geloofsthema’s
gepubliceerd: vrijdag, 11 september 2020
Jong bisdom Haar­lem-Am­ster­dam heeft in corona­tijd een nieuwe serie gelan­ceerd die de ko­men­de weken wordt uitgezon­den op Ka­the­draal TV. In deze serie van bakfilmpjes gaat jon­ge­ren­wer­ker Carolien in gesprek met ver­schil­lende katho­lie­ke jon­ge­ren over een geloofs­the­ma.
Eucharistieviering live vanuit Grot Lourdes
Zondag 27 september - 10.00 uur - NPO2
gepubliceerd: vrijdag, 11 september 2020
De Eucha­ris­tie­vie­ring die de KRO elke zon­dag op NPO2 uitzendt, komt op 27 sep­tem­ber live vanuit de beroemde Grot van de Ver­schij­ningen in Lourdes. Het is voor het eerst dat een Eucha­ris­tie­vie­ring vanuit deze Franse bede­vaart­plaats op de Neder­landse tele­vi­sie wordt uitgezon­den.
Online cursus Liefde en Seksualiteit
Vanaf 21 oktober - Vier sessies - Jong Katholiek
gepubliceerd: donderdag, 10 september 2020
Voor katho­lie­ke jon­ge­ren met vragen over liefde en seksua­li­teit is er nu de moge­lijk­heid om een digitale cursus over dit thema te volgen. In vier avon­den wordt kennis gemaakt met de ‘Theo­lo­gie van het Lichaam’ van Paus Johannes Paulus II en is er veel ruimte voor vragen en gesprek over dit on­der­werp en alles wat ermee samenhangt.


dinsdag, 8 september 2020The Missionary School Video
dinsdag, 8 september 2020CSLK bijeenkomst Fi­nan­ciële ethiek na de krediet­cri­sis
vrijdag, 4 september 2020Drie priesterwijdingen deze maand
woensdag, 2 september 2020Kardinaal Ad Simonis overleden
zaterdag, 29 augustus 2020Naamlijst in boekvorm beschikbaar
woensdag, 26 augustus 2020Plant een boom
dinsdag, 25 augustus 2020Twee vrouwen tot vicekanselier benoemd
donderdag, 20 augustus 2020Nieuwe locatie CSLK bijeenkomst - Aanmelden weer mogelijk!
woensdag, 12 augustus 2020Gebed en financiële steun voor Beiroet
dinsdag, 11 augustus 2020Q&A sessie over Maria Video
donderdag, 6 augustus 2020Nieuwe SamenKerk
maandag, 3 augustus 2020Infoavond nieuw seizoen The Missionary School Video
maandag, 3 augustus 202024 Uur voor Jezus - Zusters karmelietessen Video
zaterdag, 1 augustus 2020Interview met stadsdiaken Colm Dekker Video
woensdag, 29 juli 2020Q&A sessie over Missie Video
donderdag, 23 juli 2020Boekje met bijdrage mgr. Hendriks Video
vrijdag, 17 juli 2020Veelgestelde vragen aanmelding en reservering
vrijdag, 17 juli 2020Feest Maria Tenhemelopneming bij OLV ter Nood
woensdag, 15 juli 2020Tweede editie ‘The Missionary School’ Fotoreportage Video
dinsdag, 14 juli 2020Save the date - WJD@Home

meer berichten vindt u in het archiefBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose