Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook
De corona­pan­de­mie heeft de gehele wereld nu meer dan een jaar in haar greep en zaait in grote delen van de wereld nog volop dood en ver­derf. Het is voor ons, chris­te­nen, voor de tweede keer dat wij de Goede Week en het Paas­feest niet kunnen vieren zoals we gewend zijn te vieren. De corona­maat­re­ge­len maken dat niet moge­lijk.

Jongste SamenKerk
SamenKerk Maart 2021
Maart 2021
eerdere editieszondag, 18 april 2021
Derde zondag van Pasen
kleur:wit
1e Lezing:Hand., 3, 13-15. 17-19
Psalm:Ps. 4, 2, 7, 9
2e Lezing:1 Joh., 2, 1-5a
Evangelie:Lc., 24, 35-48

postcode:
huisnummer:

Nicolaas basiliek in Mijn Kerk Video
Kathedraal TV serie
gepubliceerd: zondag, 18 april 2021
In de serie - Mijn Kerk - reist Mireilis Damsma van Almere tot Den Burg op zoek naar de vraag: wat betekent ‘mijn kerk’ voor de doorsnee kerk­be­zoeker in ons bisdom. Ze bezoekt daarvoor elke afleve­ring een andere kerk, viert de mis mee en praat met een aantal pa­ro­chi­anen.
Geloof in Geluk in de Bavokathedraal
Een nieuw programma om mensen te bereiken
gepubliceerd: donderdag, 15 april 2021
Het is onze tijd niet van­zelf­spre­kend om gelovig te zijn. Het is ook lang niet altijd een­vou­dig om over het geloof te spreken. Deze zomer begint in de ka­the­draal te Haar­lem, inmiddels ook bekend als Koepel­kathe­draal, een nieuw ini­tia­tief waar­mee we ook mensen die niet met de kerk ver­trouwd zijn willen laten kennis­ma­ken met ons geloof.
Sycamore - Het katholieke geloof uitgelegd Video
Donderdag 15 april - 16.00 uur - Q&A over Sycamore
gepubliceerd: woensdag, 14 april 2021
Hoe leg je het katho­lie­ke geloof uit aan een beginnende gelo­vi­ge? Hoe leg je de katho­lie­ke ele­menten uit aan een tiener of jon­gere? Sycamore is een 20-delige film en gespreks­se­rie, waarin het katho­lie­ke geloof op een eigen­tijdse en hel­dere manier wordt uit­ge­legd.
Online cursus geloofscommunicatie
Vanaf 21 april - 19.30 uur - Online
gepubliceerd: maandag, 12 april 2021
Hoe laten wij de wereld zien dat we een levende geloofs­ge­meen­schap zijn? Hoe gaan we om met sociale media? Hoe laten we digitale en geprinte com­mu­ni­ca­tie elkaar ver­ster­ken? Hoe gebruik je video in een sterke com­mu­ni­ca­tiestrategie?
Bisdom Maand Journaal Video
April 2021
gepubliceerd: zondag, 11 april 2021
Ook in april is er weer een Bisdom Maandjour­naal. In deze heuge­lijke paas­tijd hebben we er niet alleen een diaken bij, maar ook een heuse afdeling gezins­pas­to­raat. Pro­gram­mamana­ger Nanine van Smooren­burg ver­telt over de ac­ti­vi­teiten­ont­wik­ke­ling bij het Dio­ce­saan Hei­lig­dom en in de Ka­the­draal, en kape­laan Teun Warnaar onthult de reden waarom er een nieuw altaar in de ka­the­draal staat. Dit, en nog meer ziet u in dit Bisdom Maandjour­naal van april 2021.
Diocesane Alpha Youth
Vanaf dinsdag 20 april - 16.00 uur - Online via Zoom
gepubliceerd: zaterdag, 10 april 2021
Wie is Jezus? Hoe moet je bid­den? Waarom de Bijbel? Vraag jij je dit wel eens af, dan is de Alpha Youth mis­schien wel iets voor jou. Vanaf dins­dag 20 april start in het bisdom een online Alpha Youth cursus.
Webinar - Kinderen opvoeden in een digitaal tijdperk
Vrijdag 23 april - 20.00 uur - Online
gepubliceerd: zaterdag, 10 april 2021
Op vrij­dag 23 april zal Paul Graas een webinar hou­den over kin­de­ren opvoe­den in een digi­taal tijdperk en welke uit­dagingen daar bij komen kijken. Hij zal ingaan op deze vraag­stukken en han­dige tips geven voor ouders en opvoe­ders die kin­de­ren in liefde, vrij­heid en verantwoor­de­lijk­heid willen be­ge­lei­den naar volwassen­heid.
Pausboodschap Roepingenzondag
Wees niet bang, kom dichterbij
gepubliceerd: vrijdag, 9 april 2021
De 58e Wereld­ge­beds­dag voor Roepingen wordt dit jaar gevierd op zon­dag 25 april 2021 - de vierde zon­dag van Pasen. In zijn bood­schap voor deze dag geeft paus Fran­cis­cus dit keer Sint Jozef als voor­beeld, die door God werd ge­roe­pen door middel van dromen.
Q&A - Paul Graas - Middelmatigheid is zonde Video
Zondag 11 april - 16.00 uur - Kathedraal TV
gepubliceerd: donderdag, 8 april 2021
In de pro­gram­ma­se­rie Q&A op Ka­the­draal TV is Paul Graas zon­dag 11 april vanaf 16.00 uur te gast met als thema ‘Middel­ma­tig­heid is zonde - Daad­krach­tig rich­ting geven aan je leven!’.
Wees niet bang, kom dichterbij
Roepingenzondag 25 april 2021
gepubliceerd: donderdag, 8 april 2021
Over de hele wereld wordt jaar­lijks op de vierde zon­dag van de Paas­tijd Roepingen­zon­dag gevierd. Deze dag wordt de ‘Zondag van de Goede Herder’ genoemd, omdat Jezus zich in het Evan­ge­lie van die dag omschrijft als de Goede Herder, die zijn leven geeft voor zijn schapen.


woensdag, 7 april 2021Uitwisseling jongerenwerkers Fratelli Tutti
woensdag, 7 april 2021Feestelijke diakenwijding Bovenkarspel Fotoreportage
dinsdag, 6 april 2021Speeddaten kloosterordes en godgewijde leven
woensdag, 31 maart 2021Nieuwe downloads op Vierpasen.nl
maandag, 29 maart 2021Vieringen Goede Week en Pasen
zondag, 28 maart 2021Palmzondag op Vierpasen.nl met Mgr. Hendriks Fotoreportage Video
vrijdag, 26 maart 2021Videoserie rondom Pasen Audio
vrijdag, 26 maart 2021Virtueel concert The blessing of the cross Video
donderdag, 25 maart 2021Resultaten jongerenonderzoek
donderdag, 25 maart 2021Caritas en naastenliefde Video
woensdag, 24 maart 2021Waardig sterven volgens het katholieke geloof Audio
woensdag, 24 maart 2021Geen versoepelingen met het oog op Pasen
maandag, 22 maart 2021Lezing Mirakel van Amsterdam Video
zaterdag, 20 maart 2021Online Avond van de Martelaren
zaterdag, 20 maart 2021Online Stille Omgang
zaterdag, 20 maart 2021Kathedraal TV - Voedselinzameling Video
vrijdag, 19 maart 2021Gezinspastoraat: Marleen en Jeroen
vrijdag, 19 maart 2021Opening Gezinsjaar online
woensdag, 17 maart 2021Werken van liefde Fotoreportage
zondag, 14 maart 2021Hans van den Heuvel In Zicht Video

meer berichten vindt u in het archiefBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose