Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook
De corona­pan­de­mie heeft de gehele wereld nu meer dan een jaar in haar greep en zaait in grote delen van de wereld nog volop dood en ver­derf. Het is voor ons, chris­te­nen, voor de tweede keer dat wij de Goede Week en het Paas­feest niet kunnen vieren zoals we gewend zijn te vieren. De corona­maat­re­ge­len maken dat niet moge­lijk.

Jongste SamenKerk
SamenKerk Maart 2021
Maart 2021
eerdere editiesdonderdag, 22 april 2021
Donderdag in de derde week van Pasen
kleur:wit
1e Lezing:Hand. 8, 26-40
Psalm:Ps. 66 (65), 8-9, 16-17, 20
Evangelie:Joh. 6, 44-51

postcode:
huisnummer:

Sycamore - Vervolgsessie Video
Donderdag 29 april - 20.00 uur - Online via Zoom
gepubliceerd: woensdag, 21 april 2021
Onlangs waren op Ka­the­draal TV pries­ter Jeroen Smith en Helen Opstal van het Katho­liek Alpha-Centrum te gast om te spreken over de film- en gesprek­se­rie Sycamore om te gebruiken in de pa­ro­chie en het jon­ge­ren­werk. Op don­der­dag 29 april vanaf 20.00 uur hebben we een aparte zoomsessie om ver­der te praten over het gebruik van Sycamore voor groepen.
Wijziging coronamaatregelen per 28 april
Aantal aanwezigen bij uitvaarten verruimd
gepubliceerd: woensdag, 21 april 2021
Het kabinet heeft op dins­dag 20 april een aantal versoepelingen aan­ge­kon­digd op het gebied van corona­maat­re­ge­len vanaf woens­dag 28 april. Wat veran­dert voor de pa­ro­chies is het aantal mensen dat een ker­ke­lijke uit­vaart mag bijwonen.
Mgr. De Groot overleden Fotoreportage
Een leven voor het bisdom van Haarlem
gepubliceerd: dinsdag, 20 april 2021
Op dins­dag 20 april overleed na een kort ziek­bed mgr. drs. Martin de Groot, oud-vica­ris-generaal en oud-officiaal van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. In 1964 werd hij benoemd tot se­cre­ta­ris van het bisdom. Dat luidde een leven in van vijf­tig jaar dienst­baar­heid aan ‘de Haar­lemse kerk’, zoals hij zelf graag zei.
85e Verjaardag Mgr. Bomers †
gepubliceerd: maandag, 19 april 2021
Maan­dag 19 april 2021 zou Mgr. Henny Bomers 85 jaar oud gewor­den zijn. Henny Bomers werd geboren in Groenlo op 19 april 1936 en was bis­schop van Bisdom Haar­lem van 1983 tot aan zijn dood in 1998.
Webinar Zondag voor de Oosterse Kerken
Antonius als bezieler van het religieuze leven in Oost en West
gepubliceerd: maandag, 19 april 2021
Zondag 2 mei is de jaar­lijkse Zondag voor de Oosterse Kerken. Het Bestuur van de Katho­lie­ke Vereni­ging voor Oecumene (KVO) heeft dit jaar als thema gekozen: ‘Reli­gi­eus leven in Oost en West - Antonius als bezieler’.
Nicolaas basiliek in Mijn Kerk Video
Kathedraal TV serie
gepubliceerd: zondag, 18 april 2021
In de serie - Mijn Kerk - reist Mireilis Damsma van Almere tot Den Burg op zoek naar de vraag: wat betekent ‘mijn kerk’ voor de doorsnee kerk­be­zoeker in ons bisdom. Ze bezoekt daarvoor elke afleve­ring een andere kerk, viert de mis mee en praat met een aantal pa­ro­chi­anen.
Geloof in Geluk in de Bavokathedraal
Een nieuw programma om mensen te bereiken
gepubliceerd: donderdag, 15 april 2021
Het is onze tijd niet van­zelf­spre­kend om gelovig te zijn. Het is ook lang niet altijd een­vou­dig om over het geloof te spreken. Deze zomer begint in de ka­the­draal te Haar­lem, inmiddels ook bekend als Koepel­kathe­draal, een nieuw ini­tia­tief waar­mee we ook mensen die niet met de kerk ver­trouwd zijn willen laten kennis­ma­ken met ons geloof.
Sycamore - Het katholieke geloof uitgelegd Video
Donderdag 15 april - 16.00 uur - Q&A over Sycamore
gepubliceerd: woensdag, 14 april 2021
Hoe leg je het katho­lie­ke geloof uit aan een beginnende gelo­vi­ge? Hoe leg je de katho­lie­ke ele­menten uit aan een tiener of jon­gere? Sycamore is een 20-delige film en gespreks­se­rie, waarin het katho­lie­ke geloof op een eigen­tijdse en hel­dere manier wordt uit­ge­legd.
Online cursus geloofscommunicatie
Vanaf 21 april - 19.30 uur - Online
gepubliceerd: maandag, 12 april 2021
Hoe laten wij de wereld zien dat we een levende geloofs­ge­meen­schap zijn? Hoe gaan we om met sociale media? Hoe laten we digitale en geprinte com­mu­ni­ca­tie elkaar ver­ster­ken? Hoe gebruik je video in een sterke com­mu­ni­ca­tiestrategie?
Bisdom Maand Journaal Video
April 2021
gepubliceerd: zondag, 11 april 2021
Ook in april is er weer een Bisdom Maandjour­naal. In deze heuge­lijke paas­tijd hebben we er niet alleen een diaken bij, maar ook een heuse afdeling gezins­pas­to­raat. Pro­gram­mamana­ger Nanine van Smooren­burg ver­telt over de ac­ti­vi­teiten­ont­wik­ke­ling bij het Dio­ce­saan Hei­lig­dom en in de Ka­the­draal, en kape­laan Teun Warnaar onthult de reden waarom er een nieuw altaar in de ka­the­draal staat. Dit, en nog meer ziet u in dit Bisdom Maandjour­naal van april 2021.


zaterdag, 10 april 2021Diocesane Alpha Youth
zaterdag, 10 april 2021Webinar - Kinderen opvoeden in een digitaal tijdperk
vrijdag, 9 april 2021Pausboodschap Roepingenzondag
donderdag, 8 april 2021Q&A - Paul Graas - Middelmatigheid is zonde Video
donderdag, 8 april 2021Wees niet bang, kom dichterbij
woensdag, 7 april 2021Uitwisseling jongerenwerkers Fratelli Tutti
woensdag, 7 april 2021Feestelijke diakenwijding Bovenkarspel Fotoreportage
dinsdag, 6 april 2021Speeddaten kloosterordes en godgewijde leven
woensdag, 31 maart 2021Nieuwe downloads op Vierpasen.nl
maandag, 29 maart 2021Vieringen Goede Week en Pasen
zondag, 28 maart 2021Palmzondag op Vierpasen.nl met Mgr. Hendriks Fotoreportage Video
vrijdag, 26 maart 2021Videoserie rondom Pasen Audio
vrijdag, 26 maart 2021Virtueel concert ‘The blessing of the cross’ Video
donderdag, 25 maart 2021Resultaten jongerenonderzoek
donderdag, 25 maart 2021Caritas en naastenliefde Video
woensdag, 24 maart 2021Waardig sterven volgens het katholieke geloof Audio
woensdag, 24 maart 2021Geen versoepelingen met het oog op Pasen
maandag, 22 maart 2021Lezing Mirakel van Amsterdam Video
zaterdag, 20 maart 2021Online Avond van de Martelaren
zaterdag, 20 maart 2021Online Stille Omgang

meer berichten vindt u in het archiefBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose