Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook
De vakanties beginnen. Mensen verlangen naar vrij­heid, zeker na de lange periode van beper­kingen van de afgelopen tijd door het corona­vi­rus. Veel mocht niet en dat gaf stress en een­zaam­heid.

Jongste SamenKerk
SamenKerk Juli/Augustus 2021
Juli/Augustus 2021
eerdere editiesmaandag, 26 juli 2021
HH. Joachim en Anna, ouders van de heilige maagd Maria
kleur:wit
1e Lezing:Sir. 44, 1.10-15
Psalm:Ps. 132 (131), 11.13-14.17-18
Evangelie:Mt. 13, 16-17

postcode:
huisnummer:

Maria Tenhemelopneming
Zondag 15 augustus - 10.30 uur - Heiligdom OLV ter Nood Heiloo
gepubliceerd: zondag, 25 juli 2021
Op zon­dag 15 au­gus­tus wordt het hoog­feest van Maria Ten­hemel­op­ne­ming gevierd op het Hei­lig­dom Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo. De Eucha­ris­tie­vie­ring begint om 11.30 uur en ’s mid­dags om 14.00 uur houdt Désirée Krikhaar een Maria­le­zing.
Studeren aan het Bonifatiusinstituut
Om je geloof te verdiepen en/of je voor te bereiden op een functie in de kerk
gepubliceerd: zaterdag, 24 juli 2021
Heb je belang­stel­ling voor een studie theo­lo­gie en wil je je geloof verdiepen? Dan is een studie aan het Boni­fa­tius­in­sti­tuut iets om te over­we­gen. Het Boni­fa­tius­in­sti­tuut is een deel­tijd­oplei­ding, geves­tigd op De Tilten­berg in Vo­ge­len­zang, waar de colleges voor­na­me­lijk op zater­da­gen geor­ga­ni­seerd wor­den.
Podcasttour O.L. Vrouw ter Nood gelanceerd Fotoreportage
gepubliceerd: vrijdag, 23 juli 2021
Vanaf 21 juli is op het Hei­lig­dom Onze Lieve Vrouw Ter Nood in Heiloo een nieuwe podcast­tour be­schik­baar. De in­ge­spro­ken tour neemt de bezoeker mee langs de his­to­rische Genade­ka­pel, het bekende putje van Heiloo en het ico­nische Juliana­kloos­ter van architect Jan Stuyt. Met per­soon­lijke verhalen uit het verle­den en heden over het grootste Maria­hei­lig­dom van Neder­land.
Maria Magdalena
Gedachtenis op 22 juli
gepubliceerd: donderdag, 22 juli 2021
Wie is Maria Magdalena? De vrouw met de zeven demonen? De apostel van de apos­te­len? Is ze de tegenpool van Petrus als een van de voor­naam­ste uit de groep vrouwen die Jezus volg­den? Hoe nabij was ze Jezus? Is zij mis­schien ook de vrouw met het albasten vaasje bij Simon de Fari­zeeër?
Online video in de parochie
Vijf principes uitgelegd door Katholiekleven.nl
gepubliceerd: dinsdag, 20 juli 2021
In mei en juli hield katho­liek­le­ven.nl online pre­sen­ta­ties in diverse bis­dom­men om uit te wisselen over hoe je als pa­ro­chie video in kunt zetten binnen je com­mu­ni­ca­tiemix. In de bij­een­komsten kwamen de volgende vijf principes ter sprake.
Internetpornografie In Zicht - Deel II Video
Rubriek In Zicht - Kathedraal TV
gepubliceerd: zondag, 18 juli 2021
Na het eerste deel van vorige week, gaan we in dit tweede en laatste deel van ons gesprek met Simon Janssen van PornDetox90, ver­der in op de pro­ble­ma­tiek rond het gebruik van porno.
Naar een steeds groter wij
Zaterdag 25 september - 13.30 uur - Mozes en Aäronkerk Amsterdam
gepubliceerd: vrijdag, 16 juli 2021
De katho­lie­ke kerk viert elk jaar op de laatste zon­dag van sep­tem­ber de Wereld­dag voor Mi­gran­ten en Vluch­te­lingen. Naar aan­lei­ding van deze dag or­ga­ni­se­ren het Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, Cordaid, Sant’ Egidio en de Vas­ten­ac­tie op zater­dag 25 sep­tem­ber 2021 een bij­zon­dere bij­een­komst in de Mozes en Aäron­kerk in hartje Am­ster­dam.
Werelddag van grootouders en ouderen Video
Zondag 25 juli
gepubliceerd: maandag, 12 juli 2021
In dit jaar, waarin er bij­zon­dere aan­dacht is voor Sint-Jozef en het gezin, heeft paus Fran­cis­cus ook aan opa’s en oma’s gedacht. Hij heeft er zelfs een nieuwe gebeds­dag voor in het leven ge­roe­pen. Voor­taan is de vierde zon­dag van juli ‘Wereld­dag van groot­ou­ders en ouderen’.
Internetpornografie In Zicht - Deel I Video
In gesprek met Simon Janssen van PornDetox90
gepubliceerd: zondag, 11 juli 2021
Simon Janssen is 25 jaar oud, hij is getrouwd en daar­naast is hij jurist. Na zelf ervaren te hebben dat het las­tig is om te stoppen met het kijken naar in­ter­net­por­no, is hij gaan onder­zoeken hoe hij van deze gewoonte af kon komen.
Bezinningsmateriaal - Periode van de schepping
Van woensdag 1 september t/m maandag 4 oktober
gepubliceerd: dinsdag, 6 juli 2021
Ieder jaar wordt tussen 1 sep­tem­ber en 4 ok­to­ber de Periode van de Schep­ping gehou­den. In deze periode wordt in de kerken extra aan­dacht gevraagd voor de zorg voor de Schep­ping. In samen­wer­king met het Belgische Ecokerk, brengt de Laudato si’ werk­groep Neder­land ook dit jaar weer ma­te­ri­aal hier­voor uit.


vrijdag, 2 juli 2021Gebed voor Mgr. Smeets
donderdag, 1 juli 2021Nieuwe SamenKerk
donderdag, 1 juli 2021De dag gaat open voor het Woord des Heren Audio Video
dinsdag, 29 juni 2021Nationale bedevaart Brielle via livestream Fotoreportage
maandag, 28 juni 2021Première documentaire Lourdes
donderdag, 24 juni 2021Update coronaprotocol
maandag, 21 juni 2021Documentaire over Lourdes Fotoreportage Video
zondag, 20 juni 2021Kathedraal TV - Reportage vlootaalmoezenier Video
vrijdag, 18 juni 2021Mgr. Joop Stam 60 jaar priester Video
vrijdag, 11 juni 2021Open Dag St. Bonifatiusinstituut
dinsdag, 8 juni 2021Expositie Koepelkathedraal - Gelukkig weer thuis
maandag, 7 juni 2021Nederlandse vertaling encycliek Fratelli tutti
zondag, 6 juni 2021Nieuwe bezetting jongerenpastoraat
zaterdag, 5 juni 2021Bisdom Maand Journaal - Juni 2021 Video
zaterdag, 5 juni 2021Willibrordseminarie op TV
vrijdag, 4 juni 2021Nieuwe datum Ad Limina
donderdag, 3 juni 2021KISI Familiemusical - Ruth Video
woensdag, 2 juni 2021Versoepeling coronamaatregelen
dinsdag, 1 juni 2021Extra Actie Kerkbalans
maandag, 31 mei 2021Kathedraal TV - Q&A Orgaandonatie Video

meer berichten vindt u in het archiefBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose