Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook
Voor een cultuur van het leven
Als we het nieuws volgen, kunnen we weleens een beetje ont­moe­digd raken. Maar laten we niet ten onder gaan in de negatieve berichten, die op ons af komen. Er is ook altijd één heel mooi bericht dat alles overtreft: de Heer is verrezen!

Bisdom Maandjournaal, April 2024
Het is Pasen! Als Wereldkerk vieren we de verrijzenis van Christus uit de dood. In Bisdom Haarlem-Amsterdam mochten we in de Paaswake maar liefst ruim 80 nieuwe volwassen dopelingen verwelkomen. Marcus is één van de dopelingen uit de paaswake. Hij vertelt hoe hij door een buurman werd uitgenodigd om in een niet zo leuke periode in zijn leven een kerk binnen te stappen en hoe hij uiteindelijk kwam tot de keuze van het doopsel. Marcus staat niet alleen in zijn keuze. Van de paaswake 2023 tot de paaswake van 2024 hebben we 202 mensen, kinderen en volwassenen, in onze Kerk mogen verwelkomen. Hoe de initiatieperiode eruit ziet, en waarom we na Pasen juist aandacht hebben voor de initiatiesacramenten, vertelt Eric Fennis. In april staat er iets bijzonders op het programma: de relieken van de heilige Bernadette Soubirous komen naar ons bisdom. Rector Jeroen de Wit van het diocesaan Heiligdom O.L.Vrouw ter Nood vertelt over de relieken en het programma in ons bisdom. In april is er ook aandacht voor iets anders: autisme; een psychologische kwetsbaarheid die 2% van de mensen heeft. Autisme, dat in een grote verscheidenheid aan vormen komt, kan dus ook deel uitmaken van het levensverhaal van onszelf en onze medegelovigen. Anne vertelt vanuit eigen ervaring hoe het is om bekend te zijn met autisme en midden in de Kerk te staan. Dit, en de aankondiging van een inspiratiedag voor vrijwilligers in het gezins- en jongerenpastoraat op 20 april a.s., in het bisdom maandjournaal van april. Zalig Pasen!
Zondag 31 maart - Hoogfeest van Pasen
Lezingen: https://www.tiltenberg.org/missaal Collecte: https://rkhaarlem.nl/collecte Misintentie opgeven: https://rkhaarlem.nl/vieringen/misintentie Voor de mistijden van alle vieringen in onze kerken: https://rkhaarlem.nl/vieringen/mistijden Zie ook: https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl https://www.arsacal.nl https://rkhaarlem.nl https://www.kathedraaltv.nl
Wat ik u zeggen wil. Woord van de Bisschop, maart 2024
De boodschap die Mgr. Hendriks dit keer naar voren brengt in 'Wat ik U zeggen wil' is een boodschap van hoop, met als thema ''Het leven overwint de dood''. Ondanks zo veel negativiteit die op dit moment in de wereld rondgaat is er toch nog hoop. Het kwade heeft niet het laatste woord, want Jezus heeft het kwade overwonnen. Met zijn opstanding heeft hij de dood verslagen. Bent u benieuwd naar wat de Bisschop hier nog meer over te zeggen heeft? Luister dan nu naar de boodschap in 'Wat ik U zeggen wil' van maart 2024.
Jongste SamenKerk
SamenKerk Maart 2024
Maart 2024
eerdere editieszondag, 21 april 2024
Vierde zondag van Pasen
kleur:wit
1e Lezing:Hand., 4, 8-12
Psalm:Ps. 118 (117), 1 en 8-9, 21-23, 26 en 28cd en 29
2e Lezing:1Joh., 3,1-2
Evangelie:Joh., 10, 11-18

postcode:
huisnummer:

Bavodag
Zaterdag 22 juni - 10.30 uur - Bavokathedraal Haarlem
gepubliceerd: zaterdag, 20 april 2024
De Bavo­dag komt er weer aan! Alle tieners en vor­me­lin­gen zijn welkom op zater­dag 22 juni in de Bavo­kathe­draal te Haar­lem. Samen de torens beklimmen, work­shops doen over Carlo Acutis en samen de H.Mis vieren met Mgr. Hendriks.
Orgelconcertserie Willibrordusorgel Bavokathedraal
Van zaterdag 4 mei t/m zaterdag 28 september
gepubliceerd: donderdag, 18 april 2024
Ook in 2024 wordt weer een orgel­con­cert­se­rie geor­ga­ni­seerd op het Willirbrordusorgel in de Ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo te Haar­lem. Elke zater­dag­mid­dag om 16.00 uur bent u welkom in de ka­the­draal met uit­zon­de­ring van de concerten op zon­dag­mid­da­gen 23 juni en 14 juli.
Gebedsdag Vrouwe van alle Volkeren
Zaterdag 8 juni - 11.00 uur - OLV ter Nood Heiloo
gepubliceerd: maandag, 15 april 2024
De gebeds­dag ter ere van de Vrouwe van alle Volkeren wordt op zater­dag 8 juni 2024 vanaf 11.00 uur gehou­den op het Hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo.
Familiezondag
gepubliceerd: zaterdag, 13 april 2024
De ‘Familie­zon­dag’ is inmiddels een begrip in ons bisdom. Op acht locaties in ons bisdom staan bij­een­komsten gepland voor het hele gezin waarbij pret, geloofsver­die­ping en onderling contact tussen katho­lie­ke ge­zin­nen centraal staan.
Pausboodschap Roepingenzondag
Wat vraagt God van jou?
gepubliceerd: donderdag, 11 april 2024
Op zon­dag 21 april is het Roepingen­zon­dag. Deze vierde zon­dag van Pasen, waarop traditie­ge­trouw een gedeelte van het Evan­ge­lie over de goede Herder wordt gelezen, is sinds 1963 de Wereld­ge­beds­dag voor roe­pingen.
Studiedag - De toekomst start ... thuis
Maandag 22 april - 15.30 uur - Mariënkroon Nieuwkuijk
gepubliceerd: woensdag, 10 april 2024
Een betere toe­komst, dat wil ie­der­een, maar waar begin je? Een stabiele samen­le­ving waarin iedere mens kan floreren, begint bij het inves­te­ren in gezonde en stabiele ge­zin­nen. Kar­di­naal W. Eijk is op maan­dag 22 april een van de sprekers tij­dens de studie­mid­dag ‘De toe­komst start ... thuis’ waar wordt ingezoomd op gezins­be­leid en de rol van het gezin voor de samen­le­ving.
Katholiekleven-video: Lourdes in Heiloo Video
gepubliceerd: woensdag, 10 april 2024
Van 5 t/m 9 april was Ber­na­dette in Heiloo, dat ook wel ‘het Lourdes van het noor­den’ wordt genoemd. De reliek van Ber­na­dette raakt mensen, ver­telt Jeroen de Wit, rector van het hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo. “Ik ver­trouw echt dat God zijn kracht zal tonen in het leven van deze mensen.”
Abortus kan nooit een grondrecht zijn
Stemming op 11 april in het Europees Parlement
gepubliceerd: woensdag, 10 april 2024
‘Abortus kan nooit een grondrecht zijn. Het recht op leven is de fun­da­men­tele pijler van alle andere mensen­rechten, met name het recht op leven van de meest kwets­ba­ren, zoals het ongeboren kind, de vluch­te­ling, de ouderen, de ge­han­di­capten en de zieken’. Dat zegt COMECE in een ver­kla­ring voor­af­gaand aan de stem­ming in het EP over de opname van abortus in het EU-Handvest van de grondrechten.
Processie - Mirakel van Alkmaar
Zondag 5 mei - 10.30 uur - Laurenskerk Alkmaar
gepubliceerd: woensdag, 10 april 2024
Op zon­dag 5 mei wordt, naast de vie­ring van Be­vrij­dings­dag, ook het Mirakel van Alkmaar gevierd, een gebeur­te­nis met een diepe his­to­rische en spi­ri­tu­ele bete­ke­nis.
Ga stemmen bij verkiezing Europees Parlement
In Nederland op donderdag 6 juni 2024
gepubliceerd: woensdag, 10 april 2024
Met het oog op de verkie­zingen voor het Europees Parle­ment die van 6 t/m 9 juni 2024 wor­den gehou­den, heeft de Com­mis­sie van de Bis­schop­pen­con­fe­ren­ties van de Europese Unie (COMECE) op woens­dag 13 maart een ver­kla­ring uitge­ge­ven.
Bernadette bij Onze Lieve Vrouw ter Nood Fotoreportage
Programma in Heiloo
gepubliceerd: zondag, 7 april 2024
Vrij­dag­avond 5 april, laat in de avond, kwam de reliek van Ber­na­dette naar Heiloo, waar die werd opgewacht door een veer­tigtal jon­ge­ren met kaarsen. Het was een mooie ont­vangst. Daarna begon een nacht­wake met uit­stel­ling tot de volgende ochtend. Rond 7.30 uur voegde Mgr. Hendriks zich bij hen en om 8.00 uur hebben we samen de H. Mis gevierd.
Bijeenkomst over Catharina van Siena
Zondag 14 april - 17.00 uur - Bisschopshuis Haarlem
gepubliceerd: vrijdag, 5 april 2024
Op zon­dag 14 april, vanaf 17.00 uur, or­ga­ni­seert de r.-k. Vrouwen­groep een lezing over de heilige Catharina van Siena. Geïn­te­res­seer­den zijn welkom in het bis­schops­huis naast de Bavo­kathe­draal te Haar­lem.


vrijdag, 5 april 2024H. Bernadette maakt Amstelveen-Bovenkerk tot een dag in Lourdes Fotoreportage
donderdag, 4 april 2024Vanavond komt Bernadette aan in Amstelveen
donderdag, 4 april 2024Een stukje Lourdes is in Nederland Video
donderdag, 4 april 2024Inspiratiedag gezins- en jongerenpastoraat
woensdag, 3 april 2024Besturenavond IPCI’s
dinsdag, 2 april 202456e Verjaardag Sant’Egidio
dinsdag, 2 april 2024Gebedsdag voor roepingen
maandag, 1 april 2024Bisdom Maand Journaal - April 2024 Video
zaterdag, 30 maart 2024Eén ei is geen ei...
vrijdag, 29 maart 2024Goede Vrijdag Fotoreportage
donderdag, 28 maart 2024Paasnummer bisdomblad SamenKerk
donderdag, 28 maart 2024Witte Donderdag
woensdag, 27 maart 2024Licht van Christus
dinsdag, 26 maart 2024Het Passiekruis Fotoreportage
maandag, 25 maart 2024Passiemuziek met Jos Martens Audio
zaterdag, 23 maart 2024Palmpasenstok maken
donderdag, 21 maart 2024Gebedskaart en hymne Jubeljaar 2025 Video
donderdag, 21 maart 2024Onderwijsbrief - Waardevol en sociaal

meer berichten vindt u in het archiefBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose