Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook
De mei­maand is be­gon­nen. Het is de maand van Maria en vele mensen hebben met Maria een bij­zon­dere band. Het is al te zien aan de vele kaarsen en lichtjes die in al onze kerken bij Maria bran­den. Een katho­lie­ke kerk zon­der beeld of afbeel­ding van de Moeder van God is gewoon niet denk­baar.

Jongste SamenKerk
SamenKerk Mei 2021
Mei 2021
eerdere editiesdinsdag, 15 juni 2021
Dinsdag in de 11e week door het jaar
kleur:groen
1e Lezing:II Kor. 8, 1-9
Psalm:Ps. 146 (145), 2, 5-6, 7, 8-9a
Evangelie:Mt. 5, 43-48

postcode:
huisnummer:

Open Dag St. Bonifatiusinstituut
Zaterdag 19 juni - 9.00 uur - De Tiltenberg Vogelenzang
gepubliceerd: vrijdag, 11 juni 2021
Op 19 juni 2021 or­ga­ni­seert de theo­lo­gische oplei­ding Boni­fa­tius­in­sti­tuut een Open Dag voor belang­stel­len­den op de leslo­ca­tie De Tilten­berg in Vo­ge­len­zang. Wil je sterker staan in jouw geloof, krachti­ger om anderen te helpen hun weg te vin­den in het geloof? Volg dan de Open Dag! De dag begint om 9.00 uur met een Eucha­ris­tie­vie­ring; het pro­gram­ma van de Open Dag begint om 10.30 uur.
Expositie Koepelkathedraal - Gelukkig weer thuis
De verloren zoon op Bijbelillustraties
gepubliceerd: dinsdag, 8 juni 2021
Bijbels zijn er in hon­der­den uit­voe­ringen en talen, met soms prach­tige illus­tra­ties. Een bij­zon­dere keuze is te zien op een nieuwe expositie in het Haar­lemse Ka­the­draalMuseum, onder­deel van de KoepelKa­the­draal aan de Leidse Vaart.
Nederlandse vertaling encycliek Fratelli tutti
gepubliceerd: maandag, 7 juni 2021
In de en­cy­cliek Fratelli tutti laat paus Fran­cis­cus zich opnieuw in­spi­re­ren door de heilige Fran­cis­cus van Assisi. Deze heilige stelde aan alle broe­ders en zusters een manier van leven voor die ‘door­trok­ken was van de smaak van het evan­ge­lie’. De door de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie geautoriseerde vertaling van de en­cy­cliek is nu be­schik­baar in de serie Ker­ke­lijke Do­cu­men­ta­tie.
Nieuwe bezetting jongerenpastoraat
gepubliceerd: zondag, 6 juni 2021
Op het Jon­ge­ren­pas­to­raat van het Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam is vanaf deze maand Jordi Joosten als project­me­de­werker be­gon­nen. Per 1 sep­tem­ber zal Matthijs Jansen het jon­ge­ren­pas­to­raat gaan verlaten en zich alleen nog inzetten voor Ka­the­draal TV.
Bisdom Maand Journaal - Juni 2021 Video
Laatste Journaal van dit seizoen
gepubliceerd: zaterdag, 5 juni 2021
In het laatste Bisdom Maand Jour­naal van dit seizoen hebben we na­tuur­lijk aan­dacht voor de langverwachte ver­soe­pe­lingen. Want wat betekenen die nou eigen­lijk voor pa­ro­chies?
Willibrordseminarie op TV
Woensdag 9 juni - 20.30 uur - RTL4
gepubliceerd: zaterdag, 5 juni 2021
Het Groot­semi­narie St. Wil­li­brord in Heiloo komt woens­dag­avond 9 juni op TV in het RTL4 pro­gram­ma De Bauers: bestem­ming onbekend.
Nieuwe datum Ad Limina
Maandag 31 januari t/m zaterdag 5 februari 2022
gepubliceerd: vrijdag, 4 juni 2021
De Neder­landse bis­schop­pen hebben van de nuntiatuur een nieuwe datum ont­van­gen voor hun Ad Limina bezoek, dat in eerste instantie in maart 2021 zou plaats­vin­den. Het bezoek aan Rome is in ver­band met de corona­pan­de­mie uit­ge­steld naar maan­dag 31 januari tot en met zater­dag 5 februari 2022.
KISI Familiemusical - Ruth Video
25 september - 14.00 uur - Aalsmeerderbrug
gepubliceerd: donderdag, 3 juni 2021
Ruth - De Familiemusical gaat na één jaar corona-uitstel in sep­tem­ber 2021 in première. Het prach­tige Bijbel­ver­haal dat ook wel de ‘parel van het Oude Testa­ment’ genoemd wordt, zal op 19 sep­tem­ber in ’s-Hertogen­bosch in première gaan en daarna onder andere op 25 sep­tem­ber in Aalsmeer­derbrug wor­den opge­voerd.
Versoepeling coronamaatregelen
Vanaf zaterdag 5 juni
gepubliceerd: woensdag, 2 juni 2021
Met ingang van 5 juni 2021 voert de over­heid een groot aantal ver­soe­pe­lingen van de corona­maat­re­ge­len door. De bis­schop­pen hebben bezien wat dit betekent voor het protocol van de R.-K. Kerk. De guns­tige ont­wik­ke­ling in de besmet­tings­cij­fers geeft de moge­lijk­heid tot een ver­soe­pe­ling van het maximum aantal gelo­vi­gen dat een vie­ring kan bijwonen.
Extra Actie Kerkbalans
Wederopbouw in tijd van versoepeling
gepubliceerd: dinsdag, 1 juni 2021
In de afgelopen corona­tijd hebben kerken op inventieve wijze invulling gegeven aan samen kerk­zijn. Creatieve en digitale oplos­singen voor vie­rin­gen en ‘omzien naar elkaar’ heeft fi­nan­cieel veel van kerken gevraagd. Met ver­soe­pe­lingen van de corona­maat­re­ge­len in zicht, start Actie Kerk­ba­lans een extra actie om pa­ro­chies te helpen weer op te bouwen onder het motto ‘Houd elkaar vast’.


maandag, 31 mei 2021Kathedraal TV - Q&A Orgaandonatie Video
vrijdag, 28 mei 2021Workshop - Communiceren met jongeren
dinsdag, 25 mei 2021Drie fases naar bisschoppensynode 2023 Video
vrijdag, 21 mei 2021Kathedraal TV is op zoek naar editors
donderdag, 20 mei 2021Tienerkamp BreakOut - Testify
woensdag, 19 mei 2021Caritas en naastenliefde Video
woensdag, 19 mei 2021Gebedsdag Vrouwe van alle Volkeren
maandag, 17 mei 2021Désirée Krikhaar: Maria - Haar leven in beeld
zondag, 16 mei 2021Kathedraal TV over Bloedmirakel Alkmaar Video
donderdag, 13 mei 2021Naar de bron bij Onze Lieve Vrouw ter Nood Fotoreportage Video
woensdag, 12 mei 2021Bid mee met de Pinksternoveen
woensdag, 12 mei 2021Onderscheidingsdag levenskeuzen
woensdag, 12 mei 2021Gezinspastoraten bisdommen slaan handen ineen
vrijdag, 7 mei 2021Pausboodschap Wereldcommunicatiedag
donderdag, 6 mei 2021Nieuwe SamenKerk
donderdag, 6 mei 2021Gekomen is uw lieve mei, Maria Audio Video
donderdag, 6 mei 2021Geen grote versoepeling met Pinksteren voorzien
woensdag, 5 mei 2021Kathedraal TV - Q&A met Mirjam Spruit Video
zaterdag, 1 mei 2021Bisdom Maand Journaal - Mei 2021 Video
zaterdag, 1 mei 2021Ook in 2021 geen bedevaarten

meer berichten vindt u in het archiefBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose