Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook
De tanks rollen weer in het Midden-Oosten. In het nieuws zag ik een Koerdische soldaat, die jarenlang tegen IS gevochten had, en ontgoocheld klaagde: “Ik ben moe van het vechten, maar als het nodig is dan sterf ik voor mijn volk”. Hij stelde de vrijheid van zijn volk boven zijn eigen leven.


Jongste SamenKerk
SamenKerk November 2019
November 2019

eerdere edities


postcode:
huisnummer:

Katholiek Leven Magazine Fotoreportage
Videokanaal Nederlandse bisschoppen breidt uit naar print
gepubliceerd: donderdag, 14 november 2019
Het videokanaal katho­liek­le­ven.nl maakte een magazine dat dit najaar in parochies wordt verspreid. Het blad is een cadeautje van de Neder­landse bis­schop­pen aan de gelovigen. Tijdens de vergadering van de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie op dinsdag 12 november reikte bisschop Liesen het eerste exemplaar van het blad uit aan parochievrij­wil­lig­ers.
Uitnodiging diakenwijding
Zaterdag 16 november - 12.00 uur - Heiloo
gepubliceerd: woensdag, 13 november 2019
Deo Volente zal Mgr. Punt zaterdag 16 november maar liefst vier kan­di­da­ten wijden tot transeunt diaken, dat wil zeggen bestemd om priester te worden. Dat zal gebeuren tijdens een plechtige Eucha­ris­tie­viering die begint om 12.00 uur in de grote Bede­vaartkapel van het Heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo.
Besturenmiddag Caritasinstellingen
Vrijdag 29 november - 14.00 uur - Heiloo
gepubliceerd: woensdag, 13 november 2019
Op vrijdag­mid­dag 29 november 2019 is een bijeenkomst gepland voor bestuursleden van de (Inter-) Parochiële Caritas Instellingen, (I)PCI’s van Bisdom Haarlem-Amsterdam.
Mars voor het Leven Fotoreportage Video
16 november - 12.00 uur - Jaarbeurs Utrecht
gepubliceerd: woensdag, 13 november 2019
De jaarlijkse Mars voor het Leven wordt dit jaar gelopen op zaterdag 16 november in Utrecht. De tocht begint om 12.00 uur en start in de Jaarbeurs Utrecht, tegenover het Centraal Station, inloop vanaf 11.00 uur. In 2018 waren er zo’n 10.000 deelnemers en de organisatie hoopt dat dit jaar te overtreffen.
Kerk presenteert armoederapport Fotoreportage
Bijna 90 miljoen aan armoedebestrijding in 2018
gepubliceerd: vrijdag, 8 november 2019
Kerken en diaconale organisaties dragen fors bij aan de bestrijding van armoede. Dat blijkt uit het armoede­on­der­zoek dat vrijdag 8 november ge­pre­sen­teerd werd in de Paulus­kerk te Rotterdam door onder anderen bisschop De Korte.
Jaarlijkse korpsdagen Fotoreportage
R.K. Dienst Geestelijke Verzorging van het Ministerie van Defensie
gepubliceerd: woensdag, 6 november 2019
Mgr. Punt bezocht dinsdag 5 november als legerbisschop de jaarlijkse korpsdagen van de R.K. Dienst Geestelijke Verzorging van het Ministerie van Defensie. Deze dagen werden gehouden in het vormings­cen­trum te Beukbergen.
Ikhebeenwillibrordbijbelnodig.nl
Drie jongeren speuren naar bijbels uit ’75 & ’78
gepubliceerd: woensdag, 6 november 2019
Een drietal jongeren is gestart met het opsporen van twee specifieke edities van de Wil­li­brordbijbel. Ze verzamelen de edities die in het jaar 1975 of 1978 zijn uitgegeven.
Jongerencollecte
Investering in de toekomst
gepubliceerd: woensdag, 6 november 2019
De jaarlijkse landelijke jon­ge­ren­col­lecte in Nederland, vastgesteld door de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, vindt plaats in het weekend van 16 en 17 november. De opbrengst van deze collecte wordt gebruikt voor de organisatie van bisdom brede en landelijke jongeren­pro­jecten in het jon­ge­ren­werk.
Wijdelingen leggen geloofsbelijdenis en eed van trouw af Fotoreportage
gepubliceerd: dinsdag, 5 november 2019
Voor­af­gaand aan de diaken­wijding leggen de kan­di­da­ten de ge­loofs­be­lij­de­nis en een eed van trouw af. Dat bijzondere en plechtige moment vond maandag 4 november plaats in Heiloo voor de vier kan­di­da­ten die op 16 no­vem­ber aanstaande tot transeünt diaken worden gewijd, wat zo veel wil zeggen als dat zij bestemd zijn om priester te worden.
Nog exemplaren SamenKerk nodig?
gepubliceerd: maandag, 4 november 2019
Een aantal parochies heeft geïn­for­meerd of er nog extra exemplaren verkrijgbaar zijn van het novem­ber­num­mer van het bisdomblad SamenKerk, dat afgelopen weekend be­schik­baar was. Door de grote belang­stel­ling bij Allerzielen zijn ze (bijna) door hun voorraad heen.
Ontroerende nationale Requiemviering Fotoreportage
Voor overleden defensiepersoneel in Best
gepubliceerd: zondag, 3 november 2019
Onder grote belang­stel­ling werden op zaterdag 2 november 2019 alle overleden militairen en burgers van de Krijgsmacht plechtig herdacht in de Sint Odulphus­kerk in Best. In de kerk in Best werd door nabestaanden en militaire autoriteiten erkenning, waardering en respect tot uit­druk­king gebracht voor de overleden perso­neels­leden van Defensie.
Uit liefde voor God
Willibrordzondag - 10 november 2019
gepubliceerd: vrijdag, 1 november 2019
Zondag 10 november is het weer Wil­li­brord­zondag, sinds 1949 ingesteld ter onder­steuning van het werk voor oecu­mene en evan­ge­li­sa­tie van de Katholieke Vereniging voor Oecu­mene. De heilige Wil­li­brord (met diens feestdag op 7 november) is de patroon van de christenen in Neder­land, katholieken en pro­tes­tan­ten. Het thema voor Wil­li­brord­zondag 2019 is: ‘Uit liefde voor God’.


vrijdag, 1 november 2019Kardinaal Turkson spreekt in Amsterdam
donderdag, 31 oktober 2019Nieuwe Samenkerk is uit
dinsdag, 29 oktober 2019Getuigenis father Tom Uzhannalil Fotoreportage
dinsdag, 29 oktober 2019Jongeren helpen met levensvragen
maandag, 28 oktober 2019Herdenkingswake voor omgekomen vluchtelingen
maandag, 28 oktober 2019Nachtbedevaart Amsterdam-Heiloo
zondag, 27 oktober 2019Studio Radio Maria Heiloo ingewijd Fotoreportage
vrijdag, 25 oktober 2019Nationale Roepingenweek
vrijdag, 25 oktober 2019De Missionaire parochie - Als God renoveert
dinsdag, 22 oktober 2019Jongeren op bedevaart naar Rome
vrijdag, 18 oktober 2019Grandioso! Fotoreportage
vrijdag, 18 oktober 2019Bisdominitiatieven voor migranten en vluchtelingen Video
donderdag, 17 oktober 2019Encycliekreeks - Laborem Exercens
maandag, 14 oktober 2019Feest in de Dionysiusparochie
zaterdag, 12 oktober 2019European Heritage Award voor kathedraal Fotoreportage
donderdag, 10 oktober 2019Collecteschema 2020 vastgesteld
donderdag, 10 oktober 2019De heer A.W. Leeman in het zonnetje gezet
maandag, 7 oktober 2019NKSR op de bres voor vrijheid van onderwijs
zondag, 6 oktober 2019Bavofeest met de bisschop
woensdag, 2 oktober 2019Actie Kerkbalans peiling
maandag, 30 september 2019Radio Maria opent een tweede studio in Heiloo
zaterdag, 28 september 2019‘Doe maar wat Hij u zeggen zal’ Fotoreportage
zaterdag, 28 september 2019Feestelijke jubileumviering Fotoreportage
zaterdag, 28 september 2019Inspirerende dag over parochievernieuwing Fotoreportage
donderdag, 26 september 2019Pelgrimsreis naar Italië Fotoreportage
woensdag, 25 september 2019Bisschoppen organiseren jongerenbedevaart Rome Fotoreportage
dinsdag, 24 september 2019Missiemaand oktober Audio
maandag, 23 september 2019Parochievernieuwing
maandag, 23 september 2019Beeld OLV van Fatima in Heiloo Fotoreportage
zondag, 22 september 2019Requiemmis voor overleden defensiepersoneel
vrijdag, 20 september 2019The Missionary School is begonnen!
donderdag, 19 september 2019Kinderen bidden voor oorlogskinderen 2019
woensdag, 18 september 2019Gebedsestafette Vredesweek
woensdag, 18 september 2019Duurzaamheid
maandag, 16 september 2019Gebedsdag Vrouwe van alle volkeren Düsseldorf
woensdag, 11 september 2019Pausboodschap Wereldmissiedag
woensdag, 11 september 2019De vrijheid van onderwijs mag niet verloren gaan
dinsdag, 10 september 2019Training kindercatechese van ‘de Goede Herder’
donderdag, 5 september 2019Jongerenplatform zoekt versterking
donderdag, 5 september 2019Nieuwe SamenKerk in de kerk Fotoreportage
dinsdag, 27 augustus 2019The Missionary School van start!
zondag, 25 augustus 2019Feestelijke studiedag over parochievernieuwing
donderdag, 22 augustus 2019Internetoplichters doen zich voor als pastores
woensdag, 21 augustus 2019Lourdesbedevaart Fotoreportage
zaterdag, 10 augustus 2019Hoogfeest Maria Tenhemelopneming
vrijdag, 2 augustus 2019Mededeling inzake pastoor Valkering
vrijdag, 2 augustus 2019Pausboodschap Werelddag van de Armen
donderdag, 1 augustus 2019Liturgisch Muziekfestival Video

meer berichten vindt u in het archiefBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose