Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook
De her­den­king van de oorlogsslacht­of­fers en vie­ring van de be­vrij­ding op 4 en 5 mei kregen dit jaar een bij­zon­der accent. We wer­den binnen Europa opnieuw met oorlog gecon­fron­teerd en hoor­den avond aan avond over de gruwelen daar­van. Halverwege de mei­maand, op 15 mei, vond de heilig­ver­kla­ring plaats van de karmelietenpater Titus Brandsma, die zich in de Tweede Wereld­oor­log heeft on­der­schei­den door moed en verzet tegen de natio­naal-socialis­tische ideo­lo­gie. Wat heeft dit alles ons te zeggen?

Jongste SamenKerk
SamenKerk Juni 2022
Juni 2022
eerdere editieswoensdag, 6 juli 2022
Woensdag in de 14e week door het jaar
kleur:groen
1e Lezing:Hos. 10, 1-3. 7-8.12
Psalm:Ps.105 (104), 2-3, 4-5, 6-7
Evangelie:Mt. 10, 1-7

postcode:
huisnummer:

Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
Maandag 18 t/m vrijdag 22 juli 2022 - OLV ter Nood Heiloo
gepubliceerd: woensdag, 6 juli 2022
Van 18-22 juli is het katho­lie­ke tiener­kamp BreakOut! Deze zomer met het thema 'Zorg voor elkaar'. Ben je tussen de 12 en 18 jaar dan ben je van harte welkom! Meld je wel snel aan, want het is al over min­der dan twee weken!
Werelddag voor grootouders en ouderen
Zondag 24 juli
gepubliceerd: maandag, 4 juli 2022
Een lang leven “is een zegen”, een “levend teken van Gods goed­heid” dat “veel vrucht kan dragen”. Dat schrijft paus Fran­cis­cus in zijn bood­schap voor de tweede Wereld­dag voor groot­ou­ders en ouderen. Die wordt gevierd op de vierde zon­dag van juli.
Open Call voor buitententoonstelling
In het begin: een ode aan de natuur
gepubliceerd: maandag, 4 juli 2022
Het Hei­lig­dom Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo or­ga­ni­seert van 25 maart tot en met 25 sep­tem­ber 2023 de buiten­ten­toon­stel­ling met medi­ta­tieve wandel­rou­te: In het begin: een ode aan natuur (voorlopige titel).
Pausboodschap Werelddag van de Armen
Caritasweekend 12 en 13 november
gepubliceerd: zondag, 3 juli 2022
De zesde Wereld­dag van de Armen is dit jaar op zon­dag 13 no­vem­ber. In zijn bood­schap nodigt paus Fran­cis­cus uit tot meer soli­da­ri­teit en verant­woor­de­lijk­heid voor de armen in de samen­le­ving.
Inspiratiedag Caritas
Zaterdag 17 september - 9.30 uur - OLV ter Nood Heiloo
gepubliceerd: zaterdag, 2 juli 2022
Het is hoog tijd voor een nieuwe In­spi­ra­tie­dag. Ie­der­een die betrokken is bij de caritas of er in geïn­te­res­seerd is, is op 17 sep­tem­ber van harte welkom in Heiloo.
Bouwen aan Vertrouwen
Zaterdag 8 oktober - 10.00 uur - opGROEIsymposium Ede
gepubliceerd: donderdag, 30 juni 2022
Met als thema ‘Bouwen aan Vertrouwen’ wordt op zater­dag 8 ok­to­ber weer een opGROEIsymposium gehou­den. Eerdere symposia waren bij de Vitus in Hilversum, maar deze vijfde editie wordt meer in het mid­den van het land gehou­den, in Ede.
Tienerdag
Zondag 3 juli - 13.30 uur - Heerhugowaard
gepubliceerd: woensdag, 29 juni 2022
Jong Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam or­ga­ni­seert weer een feestje voor tieners. Op zon­dag 3 juli 2022 zijn de tieners welkom in de Dio­ny­sius­paro­chie te Heer­hu­go­waard. Het belooft een spet­te­rende dag te wor­den!
Logo voor jubeljaar 2025 gepresenteerd
Thema: Pelgrims van hoop
gepubliceerd: woensdag, 29 juni 2022
Het Vati­caan heeft het offi­cië­le logo voor het Jubel­jaar 2025 open­baar gemaakt. Het thema was al eer­der naar buiten gebracht: Pelgrims van hoop. Van het logo is ook een Neder­landse versie be­schik­baar. De voor­ma­lige Pau­se­lijke Raad voor de Nieuwe Evangeli­sa­tie, nu opgeno­men in het nieuwe Di­cas­te­rie voor Evangeli­sa­tie, coördineert de voor­be­rei­dingen voor het Heilig Jaar 2025.
Sacramentsprocessie door centrum Amsterdam Fotoreportage
gepubliceerd: maandag, 20 juni 2022
Zondag 19 juni was het ein­de­lijk weer moge­lijk: de sacra­ments­pro­ces­sie in Am­ster­dam trok uit na een fees­te­lij­ke hoogmis in de Onze Lieve Vrouwe­kerk aan de Keizers­gracht in Am­ster­dam. De pro­ces­sie had een bij­zon­der tintje doordat de Syrisch-Orthodoxe aarts­bis­schop erbij was, op de dag waarop zijn ge­meen­schap de Armeense genocide her­dacht.
Update coronamaatregelen
Met ingang van vrijdag 17 juni 2022
gepubliceerd: vrijdag, 17 juni 2022
De Rooms-Katho­lie­ke bis­schop­pen hebben besloten om enkele maat­regelen die in ver­band met corona nog voor de vie­rin­gen van de li­tur­gie gol­den voor dit moment, met ingang van 17 juni, te schrappen.
Open dag Bonifatiusinstituut
Zaterdag 25 juni - 9.00 uur - Vogelenzang
gepubliceerd: donderdag, 16 juni 2022
Op zater­dag 25 juni 2022 or­ga­ni­seert de theo­lo­gische oplei­ding Boni­fa­tius­in­sti­tuut een Open Dag voor belang­stel­len­den op de leslo­ca­tie De Tilten­berg in Vo­ge­len­zang.
Tour met het Wereldjongerendagenkruis
Van 14 oktober t/m 6 november
gepubliceerd: woensdag, 15 juni 2022
Van 14 ok­to­ber tot 6 no­vem­ber 2022 zal het Wereld­jon­ge­ren­da­gen­kruis een tour maken door Neder­land. Het vier meter hoge kruis is een herken­baar onder­deel van een lan­de­lijke pelgrims­tocht door de bis­dom­men op weg naar de Wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD).


maandag, 13 juni 2022Priesterwijding van Jaider in de kathedraal Fotoreportage
vrijdag, 10 juni 2022James Mallon op Kathedraal TV Video
vrijdag, 10 juni 2022Wereldgezinsdagen
woensdag, 8 juni 2022Toewijding aan Maria voor kinderen
maandag, 6 juni 2022Priesterwijding Jaider Chantre Sánchez Video
vrijdag, 3 juni 2022Diocesaan verslag bisschoppensynode
donderdag, 2 juni 2022Nieuwe SamenKerk verkrijgbaar
donderdag, 2 juni 2022Veni Sancte Spiritus Audio Video
woensdag, 1 juni 2022Evensong for the Queen
woensdag, 1 juni 2022Een andere bisschop op Kathedraal TV Video
donderdag, 26 mei 2022Dankviering heiligverklaring Charles de Foucauld Video
donderdag, 26 mei 2022Vier Pinksteren!
woensdag, 25 mei 2022Terugblik eerste fase synode Fotoreportage
dinsdag, 24 mei 2022Op bedevaart
maandag, 23 mei 2022Indrukwekkende dankviering in Den Bosch Fotoreportage
maandag, 23 mei 2022Missionaire Parochie op Kathedraal TV Video
maandag, 23 mei 2022Eerbetoon aan Julianazusters Fotoreportage
woensdag, 18 mei 2022Pausboodschap voor Wereldcommunicatiedag

meer berichten vindt u in het archiefBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose