Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook
“Waar er twee of drie in mijn naam bijeen geko­men zijn, daar ben Ik in hun mid­den” (Mt. 18,20). Dat Bijbel­woord is velen van ons wel bekend. Het geeft aan hoe be­lang­rijk het is om samen te komen. Dat is goed voor onze ziel. De plaats en de omstan­dig­he­den spelen daarbij ook een rol. Wanneer ervaren we iets als een plek waar de Heer in ons mid­den is?

Jongste SamenKerk
SamenKerk September 2023
September 2023
eerdere editieszaterdag, 23 september 2023
H. Pius van Pietrelcina, priester, gedachtenis
kleur:wit
1e Lezing:I Tim. 6, 13-16
Psalm:Ps. 100 (99), 2, 3, 4, 5
Evangelie:Lc. 8, 4-15

postcode:
huisnummer:

‘Hoofdpersoon synode is de Heilige Geest’ Video
Mgr. Hoogenboom is klaar voor de synode
gepubliceerd: donderdag, 21 september 2023
Tijdens een pers­ont­moe­ting op dins­dag 19 sep­tem­ber in het bis­schops­huis aan de Malie­baan in Utrecht keek mgr. Hoogen­boom, hulp­bis­schop van het aarts­bis­dom Utrecht, vooruit naar zijn deelname aan de Bis­schop­pen­synode ‘Voor een synodale Kerk, communio, participatio, missio’.
‘Zonder gebed geen synode’
gepubliceerd: donderdag, 21 september 2023
Het Se­cre­ta­riaat van de Bis­schop­pen­synode heeft meer­dere gebe­den be­schik­baar gemaakt zodat men in onder meer de pa­ro­chies we­reld­wijd mee kan bid­den voor de synode ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’. ‘Zonder gebed geen synode’ heeft paus Fran­cis­cus gezegd en alle gelo­vi­gen zijn vanaf het begin gevraagd mee te bid­den.
Katholieke Jongerendag
Zaterdag 4 november - 13.15 uur - Veenendaal
gepubliceerd: dinsdag, 19 september 2023
Op zater­dag 4 no­vem­ber 2023 wordt onder de vlag van JongKatho­liek, de jon­ge­ren­af­de­ling van de Rooms-Katho­lie­ke Kerk in Neder­land, een Katho­lie­ke Jon­ge­ren­dag (KJD) gehou­den met als thema ‘Welkom thuis’.
Jubileumboek Symboliek in de St. Bavo Kathedraal
gepubliceerd: dinsdag, 19 september 2023
Het 125-jarig wij­dings­feest is aan­lei­ding geweest om de rijke symboliek van de ka­the­draal in zijn geheel voor het voetlicht te brengen. Haar ori­ën­ta­tie, kruis­vorm, architectuur en inrich­ting betekenen meer dan op het eerste oog gedacht wordt. Diaken Philip Weijers heeft er een mooi jubileum­boek over samen­ge­steld.
CSLK Bundel - Van Oorlog naar Vrede
gepubliceerd: woensdag, 13 september 2023
Precies één jaar na het begin van de oorlog tegen Oekraïne hield het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK) op 24 februari 2023 een symposium met als titel “Van oorlog naar Vrede”. Het is de vraag die ons allen wel moet bezig hou­den: hoe moet het ver­der, daar in Oekraïne? Zoals gebruike­lijk wordt een bundel van het symposium samen­ge­steld en deze bundel is nu be­schik­baar.
Vijfentwintigste sterfdag Mgr. Bomers Fotoreportage
19 april 1936 - 12 september 1998
gepubliceerd: dinsdag, 12 september 2023
Op 12 sep­tem­ber 2023 is het vijfen­twin­tig jaar gele­den dat Mgr. Henricus Bomers plot­se­ling overleed. Hij was bis­schop in een roerige tijd. Hij trad in 1983 aan als bis­schop van Haar­lem, na zes­tien jaar in Ethiopië te hebben gewerkt, het laatst als apos­to­lisch vica­ris van Nekemte.
Hoe het bisdom omgaat met het vermogen van verdwenen diocesane congregaties
gepubliceerd: maandag, 11 september 2023
In de media is recent kri­tisch bericht over het beleid van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam in het omgaan met het res­te­rende vermogen van dio­ce­sane con­gre­ga­ties die geen leden meer hebben, zoals bij­voor­beeld de zusters die bekend ston­den als de ‘Juliaantjes’. In deze toelich­ting leggen wij uit hoe het bisdom te werk gaat en welke beleids­regels daarbij gel­den.
Viering 125 jaar Sint Bavo Kathedraal
gepubliceerd: maandag, 11 september 2023
Bin­nen­kort vieren we de 125e ver­jaar­dag van de kerk­wij­ding van onze ka­the­draal. Er zijn allerlei mooie ac­ti­vi­teiten voor­zien, zoals de ten­toon­stel­ling ‘Jouw verhaal in de koepel­kathe­draal’, het boek over de symboliek in de ka­the­draal, een vie­ring voor heel het bisdom en de St. Bavo­vie­ring met de Bis­schop van Gent en een ver­te­gen­woor­diging van het Gentse kapit­tel.
Dag van de gevangene
Zondag 8 oktober
gepubliceerd: zaterdag, 9 september 2023
Het R.-K.-justitie­pas­to­raat vraagt pa­ro­chies om tij­dens de kerk­vie­ringen in het weekend van zon­dag 8 ok­to­ber aan­dacht te beste­den aan de Dag van de Gevangene. Dit is een dag om te denken aan hen die door gevangen­schap niet in vrij­heid leven, een dag om voor hen te bid­den.
Nieuwste nummer bisdomblad SamenKerk
gepubliceerd: donderdag, 7 september 2023
De nieuwe SamenKerk is verkrijg­baar in uw paro­chie­kerk. Loop er binnen en neem er een (gratis) exemplaar mee, want ze liggen er voor u. Of lees ’m op deze web­si­te.
opGROEIsymposium - Hij zag dat het goed was
Webinar met Nicki Pouw en Bart Jan Spruyt
gepubliceerd: maandag, 4 september 2023
opGROEIsymposium houdt op vrij­dag 15 sep­tem­ber een webinar waarin Nicki Pouw-Verweij en Bart Jan Spruyt een dui­de­lijk en dicht-bij-de-praktijk beeld geven van de gen­der­ideo­lo­gie en de ont­wik­ke­ling van de trans­gen­der­wet. Nicky Pouw is arts en Tweede Kamerlid voor de BBB, Bart Jan Spruyt is historicus, columnist en docent.
PCI opgericht voor Franssprekende parochie Fotoreportage
gepubliceerd: maandag, 4 september 2023
Op zon­dag 3 sep­tem­ber was de fees­te­lij­ke overhan­diging van het oprich­tings­de­creet van de nieuwe Parochiële Caritas In­stel­ling van de frans­spre­kende pa­ro­chie Notre Dame de tous les peuples in Am­ster­dam.


zondag, 3 september 2023Taking Care+ van start in Amsterdam Fotoreportage
zondag, 3 september 2023Bisdom Maand Journaal - September 2023 Video
vrijdag, 1 september 2023Pausboodschap Werelddag van migrant en vluchteling
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
dinsdag, 29 augustus 2023Lezersreis naar Vierzehnheiligen
zaterdag, 26 augustus 2023Zomerpas - De laatste week
vrijdag, 25 augustus 2023Tentoonstelling bouwmeester Bleijs Fotoreportage
maandag, 21 augustus 2023Theater - Zie de mens
woensdag, 16 augustus 2023‘Jouw verhaal in de KoepelKathedraal’
woensdag, 16 augustus 2023Festival 100 Jaar Willibrordusorgel
dinsdag, 15 augustus 2023SamenKerk Zomerpas - Dagje Edam en Volendam
vrijdag, 11 augustus 2023Hoogfeest Maria Tenhemelopneming
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis Fotoreportage
dinsdag, 8 augustus 2023SamenKerk Zomerpuzzel
dinsdag, 8 augustus 2023Gedachtenis Veertien Heilige Noodhelpers
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag Fotoreportage
maandag, 7 augustus 2023Onvergetelijk
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zondag Fotoreportage

meer berichten vindt u in het archiefBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose