Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook
Voor een cultuur van het leven
Als we het nieuws volgen, kunnen we weleens een beetje ont­moe­digd raken. Maar laten we niet ten onder gaan in de negatieve berichten, die op ons af komen. Er is ook altijd één heel mooi bericht dat alles overtreft: de Heer is verrezen!

Ontdek de Bijbel in 6 minuten, 2: Exodus
De serie 'Ontdek de Bijbel in 6 minuten' is een initiatief vanuit de parochie in Hoofddorp. Maar mensen uit het hele bisdom worden uitgenodigd om mee te doen: mee te kijken, mee te leren en zelfs mee te onderwijzen. Want de, volgens de r.-k. Kerk, 73 boeken van de Bijbel, het Oude en Nieuwe Testament, zijn de moeite waard om over te spreken. Maar dan moet je er natuurlijk wel iets over weten. Met deze serie wordt iedereen in staat gesteld zijn/haar bijbelkennis te vergroten. Iedere woensdag wordt een nieuw filmpje geüpload.
Ontdek de Bijbel in 6 minuten, 3: Leviticus
De serie 'Ontdek de Bijbel in 6 minuten' is een initiatief vanuit de parochie in Hoofddorp. Maar mensen uit het hele bisdom worden uitgenodigd om mee te doen: mee te kijken, mee te leren en zelfs mee te onderwijzen. Want de, volgens de r.-k. Kerk, 73 boeken van de Bijbel, het Oude en Nieuwe Testament, zijn de moeite waard om over te spreken. Maar dan moet je er natuurlijk wel iets over weten. Met deze serie wordt iedereen in staat gesteld zijn/haar bijbelkennis te vergroten. Iedere woensdag wordt een nieuw filmpje geüpload.
Ontdek de Bijbel in 6 minuten, 4: Numeri
De serie 'Ontdek de Bijbel in 6 minuten' is een initiatief vanuit de parochie in Hoofddorp. Maar mensen uit het hele bisdom worden uitgenodigd om mee te doen: mee te kijken, mee te leren en zelfs mee te onderwijzen. Want de, volgens de r.-k. Kerk, 73 boeken van de Bijbel, het Oude en Nieuwe Testament, zijn de moeite waard om over te spreken. Maar dan moet je er natuurlijk wel iets over weten. Met deze serie wordt iedereen in staat gesteld zijn/haar bijbelkennis te vergroten. Iedere woensdag wordt een nieuw filmpje geüpload.
Jongste SamenKerk
SamenKerk Maart 2024
Maart 2024
eerdere editiesvrijdag, 24 mei 2024
Vrijdag in de 7e week door het jaar
kleur:groen
1e Lezing:Jak. 5, 9-12
Psalm:Ps. 103 (102), 1-2, 3-4, 8-9, 11-12
Evangelie:Mc. 10, 1-12

postcode:
huisnummer:

Pausboodschap Werelddag van de kinderen
Zaterdag 25 en zondag 26 mei
gepubliceerd: woensdag, 22 mei 2024
Op zater­dag 25 en zon­dag 26 mei 2024 wordt in Rome en in de Rooms-Katho­lie­ke Kerk we­reld­wijd de aller­eerste Wereld­dag van de Kin­de­ren gevierd. Deze dag werd door de paus aan­ge­kon­digd op 8 de­cem­ber 2023, op het hoog­feest van Maria On­be­vlekt Ont­van­gen. Paus Fran­cis­cus schreef ook een bood­schap voor deze dag met als thema: ‘Zie, Ik maak alle dingen nieuw’.
‘Luisteren naar wie niemand luistert’
Cursus- & oefendag - Synode en Caritas
gepubliceerd: dinsdag, 21 mei 2024
Hoe kun je luis­te­ren naar mensen die je wel ziet, maar die je nooit echt spreekt? De straat­krantverkoper, de dak­loze in het park, de overbuurvrouw die al jaren ziek is... In het synodale proces wor­den we uit­ge­no­digd om naar ie­der­een te luis­te­ren. Maar hoe doe je dat?
Priesterwijding
Zaterdag 25 mei - 10.30 uur - Bavokathedraal Haarlem
gepubliceerd: dinsdag, 21 mei 2024
Op zater­dag 25 mei zullen in de ka­the­drale Basiliek St. Bavo te Haar­lem Juan Ignacio Jiménez Walker en Josué Enmanuel Mejía Sánchez de pries­ter­wij­ding ont­van­gen uit han­den van de bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, Mgr. dr. J.W.M. Hendriks.
Nederlandse synthesedocumenten naar Rome
gepubliceerd: vrijdag, 17 mei 2024
De Neder­landse bis­schop­pen hebben woens­dag 15 mei in samen­spraak met de Lande­lijke Werk­groep Synodali­teit vier samen­vat­tingen van ver­slagen van synodale gesprekken naar Rome gestuurd. Het gaat om syntheses van gesprekken in de zeven Neder­landse bis­dom­men, reli­gi­euzen, katho­lie­ke maat­schap­pe­lijke organi­sa­ties en katho­lie­ke leken­be­we­gingen.
Afsluiting synodale gesprekken
gepubliceerd: vrijdag, 17 mei 2024
Vrij­dag 17 mei is de synthese van de synodale gesprekken in ons bisdom ge­pu­bli­ceerd. Hier­on­der staat de korte toe­spraak die Mgr. Jan Hendriks hield bij de pre­sen­ta­tie. Onderaan dit bericht kan het rapport wor­den gedownload.
Paus kondigt Jubeljaar 2025 af
gepubliceerd: woensdag, 15 mei 2024
Tijdens een ceremonie in de Sint-Pieters­basi­liek op Hemel­vaarts­dag, 9 mei 2024, heeft paus Fran­cis­cus het Jubel­jaar 2025 plech­tig af­ge­kon­digd. De paus proclameerde tevens de Bul voor dit jaar met de titel “Spes non confundit: Hoop stelt niet teleur”.
Feestdag van Onze Lieve Vrouw ter Nood
Zondag 26 mei - 11.00 uur - OLV ter Nood Heiloo
gepubliceerd: woensdag, 15 mei 2024
Op zon­dag 26 mei 2024 bent u van harte welkom om de jaar­lijkse feest­dag van Onze Lieve Vrouw ter Nood mee te vieren. Op deze dag hebben wij een fees­te­lijk pro­gram­ma samen­ge­steld.
Onderscheidingsavond levenskeuzen
Vrijdag 31 mei - 18.15 uur - Onze Lieve Vrouw ter Nood Heiloo
gepubliceerd: dinsdag, 14 mei 2024
Op vrij­dag­avond 31 mei 2024 or­ga­ni­seert rector Jeroen de Wit een onder­schei­dings­avond levens­keuzen voor jon­ge­ren van 16 t/m 30 jaar om je te helpen bij be­lang­rijke keuzes, zoals: studie, beroep, roe­ping, relatie, etcetera.
Hildegard von Bingen Fotoreportage
Wie is zij toch, deze mystica, musica, theologe, vrouw en abdis?
gepubliceerd: dinsdag, 14 mei 2024
De laatste jaren is er veel aan­dacht voor Hildegard von Bingen, niet in de laatste plaats van­wege de film ‘De beentjes van Sint Hildegard’ uit 2020 of de pau­se­lijke erken­ning als Kerklerares in 2012.
Pausbrief aan parochiepriesters
gepubliceerd: dinsdag, 7 mei 2024
Op don­der­dag 2 mei publi­ceerde de nieuws­dienst van het Vati­caan een brief van paus Fran­cis­cus gericht aan de pa­ro­chie­pries­ters. De brief kwam aan het einde van een meer­daag­se con­fe­ren­tie van pa­ro­chie­pries­ters in het kader van de synode ‘Voor een synodale Kerk’.
Bisdom Maand Journaal - Mei 2024 Video
gepubliceerd: zondag, 5 mei 2024
In het bisdom maandjour­naal van mei blikken we terug op de ini­tia­tie­ven rondom het wor­den van een missio­naire kerk. In april was de con­fe­ren­tie Missio­naire Pa­ro­chie in Veenendaal, maar was ook de in­spi­ra­tie­dag voor vrij­wil­li­gers in het opbouw­werk in Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.
Bedevaart naar Rome Fotoreportage
750 jaar stad Amsterdam
gepubliceerd: zaterdag, 4 mei 2024
Don­der­dag­och­tend 2 mei ver­trok­ een groep pelgrims uit Am­ster­dam naar Rome, waar we de doden her­denken, de be­vrij­dings­dag vieren en bij­zon­dere aan­dacht vragen voor meer ver­bon­den­heid onder alle mensen: ‘Fratelli tutti’, we zijn allemaal broe­ders en zusters.


donderdag, 2 mei 2024Meimaand - Mariamaand
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
woensdag, 1 mei 2024Reliek H. Bernadette terug in Lourdes
woensdag, 24 april 2024Zondag voor de Oosterse Kerken
woensdag, 24 april 2024Hemelvaart en met Pinksteren
maandag, 22 april 2024Mgr. Mutsaerts over Week van het Gezin
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
donderdag, 18 april 2024Orgelconcertserie Willibrordusorgel Bavokathedraal
maandag, 15 april 2024Gebedsdag Vrouwe van alle Volkeren
zaterdag, 13 april 2024Familiezondag
donderdag, 11 april 2024Pausboodschap Roepingenzondag
woensdag, 10 april 2024Studiedag - De toekomst start ... thuis
woensdag, 10 april 2024Katholiekleven-video: Lourdes in Heiloo Video
woensdag, 10 april 2024Abortus kan nooit een grondrecht zijn
woensdag, 10 april 2024Processie - Mirakel van Alkmaar
woensdag, 10 april 2024Ga stemmen bij verkiezing Europees Parlement
zondag, 7 april 2024Bernadette bij Onze Lieve Vrouw ter Nood Fotoreportage
vrijdag, 5 april 2024Bijeenkomst over Catharina van Siena

meer berichten vindt u in het archiefBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose