Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook
Ooit zat ik tij­dens een vliegreis naast een Ameri­kaanse vrouw. Ze vroeg me: “waar bent u bis­schop?”. Ik ant­woordde ‘Am­ster­dam’. Ze viel bijna uit de stoel. “Am­ster­dam, how can you be a bishop in Am­ster­dam?” Ze bedoelde, hoe kun je bis­schop zijn in Sodom en Gomorra?


Jongste SamenKerk
SamenKerk Februari 2020
Februari 2020

eerdere edities


postcode:
huisnummer:

Trendy vasten met oude wortels
Veertigdagentijd - Vastentijd
gepubliceerd: woensdag, 26 februari 2020
Vasten is trendy en hip! Tijd­schrif­ten, tv-pro­gram­ma’s en sociale media beste­den er gere­geld aan­dacht aan. Dagblad Trouw benoemde ‘vasten’ als de leef­stijl­trend van 2019. Mis­schien is het een nieuw feno­meen dat mensen een dagje vasten en daar zonder terug­hou­dend­heid over spreken.
Ontmoeting Vlaamse en Nederlandse bisschoppen
gepubliceerd: dinsdag, 25 februari 2020
De jaar­lijkse ont­moe­ting tussen de Vlaamse en de Neder­landse bis­schop­pen vond in 2020 plaats op dins­dag 17 fe­bru­ari in Dordrecht. De bis­schop­pen spraken elkaar onder meer over on­der­wer­pen als anti­se­mi­tisme en migratie.
Nieuw programma vanuit de studio in Heiloo
Woensdags - 9.45 uur - Radio Maria Nederland
gepubliceerd: dinsdag, 25 februari 2020
Radio Maria Neder­land lanceert op Aswoens­dag het nieuwe pro­gram­ma Naar de Bron. Elke woens­dag zal vanuit de studio in Heiloo een mooi aanbod komen van in­spi­ra­tie en ver­die­ping!
Boekpresentatie - Dichter bij Jezus
gepubliceerd: maandag, 24 februari 2020
Auteur Miranda Middag-Turato zal in Heiloo voordragen uit haar nieuwe werk ‘Dichter bij Jezus - Matheüs-evan­ge­lie in rijm­vorm’. Ie­der­een is welkom op zater­dag 29 fe­bru­ari 2020 in het Oesdom op het Hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo.
Pausboodschap Veertigdagentijd
Kijk naar de geopende armen van de gekruisigde Christus
gepubliceerd: maandag, 24 februari 2020
Paus Fran­cis­cus schrijft in zijn bood­schap voor de Veer­tig­da­gen­tijd van 2020: “Kijk naar de geopende armen van de ge­krui­sig­de Christus, laat je steeds opnieuw red­den. En wanneer je nadert om je zon­den te belij­den, geloof dan vast in zijn barm­har­tig­heid, die je bevrijdt van schuld.”
Bavodag 2020 - Jij kent mij
Zaterdag 20 juni - Haarlem
gepubliceerd: maandag, 24 februari 2020
Eén maal in het jaar viert ons bisdom Haar­lem–Am­ster­dam de Bavo­dag voor alle jon­ge­ren die dit jaar het sacra­ment van het Vormsel gaan ont­van­gen. Het is voor ons bisdom de dag van ont­moe­ting en zien en voelen dat je bij elkaar hoort, dat er meer jon­ge­ren en bege­lei­ders zijn die met hun geloof bezig zijn, dan je eigen groep...
Diner voor onze vrienden van de straat
In samenwerking met Sant’ Egidio
gepubliceerd: zondag, 23 februari 2020
Na het succes van vorig jaar met de maal­tijd voor dak­loze vrien­den van de straat, gaat het jon­ge­ren­plat­form dit jaar opnieuw voor hen koken op zater­dag 29 fe­bru­ari. Dit doen we bij Sant’ Egidio, naast de Mozes en Aäron­kerk aan het Waterloo­plein in Am­ster­dam.
Antoine Bodar benoemd tot Ere-kanunnik
gepubliceerd: woensdag, 19 februari 2020
De bekende priester Dr. Antoine Bodar is door de bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam benoemd tot Ere-kanun­nik van het Haar­lemse Ka­the­draal Kapit­tel. Dit bij gelegen­heid van zijn 75ste ver­jaar­dag op 28 de­cem­ber 2019 en vanwege zijn grote ver­diensten voor de Kerk.
Avond van de Martelaren Video
Vrijdag 3 april - 19.00 uur - Nicolaasbasiliek Amsterdam
gepubliceerd: dinsdag, 18 februari 2020
Iedere Goede Vrij­dag bidt paus Fran­cis­cus de kruisweg bij het Colosseum in Rome, symbool van de eerste mar­te­la­ren. Kerk in Nood - ACN Neder­land or­ga­ni­seert in de St. Nicolaas­basi­liek te Am­ster­dam de Avond van de Mar­te­la­ren als gelegen­heid om met de paus mee te bid­den voor deze getuigen van ons geloof.
Rozenkransgebed voor de vrede
Donderdag 20 februari - honderdste sterfdag Jacinta Marto
gepubliceerd: maandag, 17 februari 2020
In 1917 verscheen Maria in Fatima zes keer aan de herders­kin­de­ren Francisco en Jacinta Marto en hun nichtje Lucia dos Santos. Ter gele­gen­heid van de her­den­king van de hon­derd­ste sterf­dag van de heilige her­der­tjes Francisco Marto en Jacinta Marto, nodigt de pa­ro­chie van Fatima de hele wereld uit om onder de titel ‘Fatima voor de wereld’ de ‘Rozen­krans voor de vrede’ mee te bid­den.
Dag van het Jodendom Video
Video door Katholiekleven.nl
gepubliceerd: donderdag, 13 februari 2020
Ieder jaar wordt binnen de Katho­lie­ke kerk aan­dacht gegeven aan onze relatie met het Jo­den­dom. Dit jaar vieren wij 75 jaar be­vrij­ding. Daarom is er speciaal aan­dacht voor het her­denken van de slacht­of­fers van onvrij­heid en onder­druk­king. De Dag van het Jo­den­dom wil daar­naast ook het po­si­tie­ve be­na­druk­ken: de the­ma­tiek van vrij­heid en be­vrij­ding voor joden en chris­te­nen nu.
Querida Amazonia
Postsynodale exhortatie van paus Franciscus
gepubliceerd: woensdag, 12 februari 2020
De post­sy­no­dale exhor­ta­tie van paus Fran­cis­cus naar aan­lei­ding van de bij­zon­dere bis­schop­pen­synode over de Amazone­regio is woens­dag 12 fe­bru­ari 2020 ge­pu­bli­ceerd. De exhor­ta­tie heet: Querida Amazonia (Geliefde Amazone). De thema’s van deze par­ti­cu­liere synode waren afgestemd op het Amazone­ge­bied.


dinsdag, 11 februari 2020Stille Omgang - Mirakelstad Amsterdam
donderdag, 6 februari 2020Vasten - Trendy én traditie
woensdag, 5 februari 2020Beschermwaardigheid van het leven
maandag, 3 februari 2020Rob Polet begeleidt jongerenbedevaart Rome Video
zaterdag, 1 februari 2020Relieken van H. Bernadette in Heiloo
vrijdag, 31 januari 2020‘Hier liggen kansen, grijp ze aan’
vrijdag, 31 januari 2020Jongeren helpen met levensvragen
vrijdag, 31 januari 2020Financiële ethiek na de kredietcrisis
donderdag, 30 januari 2020Oriëntatieweekend Willibrordseminarie
woensdag, 29 januari 2020Zondag van Gods Woord - 26 januari Audio
zaterdag, 25 januari 2020Update verdeling referentschappen
donderdag, 23 januari 2020Bijbels dagboek
dinsdag, 21 januari 2020Boekpresentatie - Dichter bij Jezus
vrijdag, 17 januari 2020Naar elkaar omzien, gastvrij zijn en inspirerende vieringen
donderdag, 16 januari 2020Download gratis encycliek-pakketten
dinsdag, 14 januari 2020Oecumenisch gebed voor de eenheid
maandag, 13 januari 2020Woord van de bisschop
vrijdag, 10 januari 2020Fotoserie nieuwjaarsreceptie Fotoreportage
donderdag, 9 januari 2020Peiling Actie Kerkbalans
woensdag, 8 januari 2020Militaire bedevaart naar lourdes
dinsdag, 7 januari 2020Petros Berga aangesteld als Apostolisch visitator
dinsdag, 7 januari 2020Dag van het Jodendom
maandag, 30 december 2019Infobijeenkomst Lourdesbedevaarten 2020
zondag, 29 december 2019Huiszegen 2020
zaterdag, 28 december 2019Paus over Wereldvredesdag
vrijdag, 27 december 2019Bisschop viert kerstmis bij de zusters Fotoreportage
donderdag, 19 december 2019Nieuwe Samenkerk is uit
maandag, 16 december 2019Kerst in de crypte van de kathedraal
maandag, 16 december 2019Kerstconcert Clare College
zondag, 15 december 2019Kerstmis in Haarlem en Amsterdam
vrijdag, 13 december 2019Communiqué inzake pastoor drs. P.Th. Valkering
donderdag, 5 december 2019Kerststal laat ons de tedere liefde van God zien
vrijdag, 29 november 2019Naar de Kerststallenmarkt in Kevelaer
vrijdag, 29 november 2019NKSR helpt bij voorbereiding op Kerstmis Video
donderdag, 28 november 2019De Missionaire parochie - Als God renoveert Video
zondag, 24 november 2019Kerstconcert kathedraal koor Bavokathedraal
vrijdag, 22 november 2019Enquête vormingsactiviteit kinderen en tieners
woensdag, 20 november 2019De Kerk en de Erfenis van Vaticanum II
dinsdag, 19 november 2019Informatieavond jongerenbedevaart Rome Video
maandag, 18 november 2019#RedWednesday 2019
zaterdag, 16 november 2019Vier seminaristen diaken gewijd Fotoreportage
donderdag, 14 november 2019Katholiek Leven Magazine Fotoreportage
woensdag, 13 november 2019Uitnodiging diakenwijding
woensdag, 13 november 2019Besturenmiddag Caritasinstellingen
woensdag, 13 november 2019Mars voor het Leven Fotoreportage Video
vrijdag, 8 november 2019Kerk presenteert armoederapport Fotoreportage
woensdag, 6 november 2019Jaarlijkse korpsdagen Fotoreportage
woensdag, 6 november 2019Ikhebeenwillibrordbijbelnodig.nl

meer berichten vindt u in het archiefBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose