Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook
Op 4 mei jl. heeft paus Fran­cis­cus een groep pelgrims uit Am­ster­dam ont­van­gen en daarbij een korte toe­spraak gehou­den. In deze groet aan de pelgrims heeft de paus ge­spro­ken over ver­schil­lende aspecten van Am­ster­dam, dat hij “een mooie stad” noemde.

Ontdekt de Bijbel in 6 minuten, 6: Jozua
De serie 'Ontdek de Bijbel in 6 minuten' is een initiatief vanuit de parochie in Hoofddorp. Maar mensen uit het hele bisdom worden uitgenodigd om mee te doen: mee te kijken, mee te leren en zelfs mee te onderwijzen. Want de, volgens de r.-k. Kerk, 73 boeken van de Bijbel, het Oude en Nieuwe Testament, zijn de moeite waard om over te spreken. Maar dan moet je er natuurlijk wel iets over weten. Met deze serie wordt iedereen in staat gesteld zijn/haar bijbelkennis te vergroten. Iedere woensdag wordt een nieuw filmpje geüpload.
Ontdek de Bijbel in 6 minuten, 7: Rechters
De serie 'Ontdek de Bijbel in 6 minuten' is een initiatief vanuit de parochie in Hoofddorp. Maar mensen uit het hele bisdom worden uitgenodigd om mee te doen: mee te kijken, mee te leren en zelfs mee te onderwijzen. Want de, volgens de r.-k. Kerk, 73 boeken van de Bijbel, het Oude en Nieuwe Testament, zijn de moeite waard om over te spreken. Maar dan moet je er natuurlijk wel iets over weten. Met deze serie wordt iedereen in staat gesteld zijn/haar bijbelkennis te vergroten. Iedere woensdag wordt een nieuw filmpje geüpload.
Bisdom Maandjournaal, Juni 2024
In het laatste, maar uitgebreide Bisdom Maandjournaal van dit seizoen zoomen we uitgebreid in op de internationale dag van de vluchteling in juni. Tijdens het personeelsuitje van de curiemedewerkers hebben we geluisterd naar het verhaal van vluchteling Tom. Zijn verhaal, waar wij naar luisterden terwijl we over de Amsterdamse grachten voeren op een boot die in 2013 nog door 282 vluchtelingen was gebruikt, deelt hij ook met de kijkers van Kathedraal TV. Luisteren was ook het onderwerp van een cursus georganiseerd door het Platform Ignatiaanse Spiritualiteit in samenwerking met de afdeling Caritas van ons bisdom. Diaken Rob Polet vertelt over wat echt luisteren betekent, vooral als dat naar mensen is die vaak niet gehoord worden. Van luisteren naar de H. Jozef; dat lijkt geen grote stap. Vaderdag is de aanleiding om eens naar het vaderschap van H. Jozef te kijken. Jonge vader Wouter de Brie vertelt wat de H. Jozef voor hem betekent. Gedelegeerde voor de liturgie, Eric Fennis vertelt over de processies en bedevaarten die komende maand op de agenda staan. En vooral vertelt hij over de achtergrond van processies en bedevaarten. Want die zijn al zo oud als de Kerk zelf, maar waarom doen we dit? Ten slotte een flitsende uitnodiging voor de Open dag van het St. Bonifatiusinstituut. Voor iedereen die overweegt zich te verdiepen in de theologie, zowel vakgewijs of het hele programma, is van harte welkom op de Open dag op 8 juni in Vogelenzang. In de nieuwsflits volgen nog extra aankondigen, want er staat deze zomer genoeg te gebeuren. Het Bisdom Maandjournaal gaat er vanachter de schermen naar kijken, want wij zijn na de zomer weer terug. Mooie zomer en tot in september!
Jongste SamenKerk
SamenKerk Juni 2024
Juni 2024
eerdere editiesmaandag, 17 juni 2024
Maandag in de 11e week door het jaar
kleur:groen
1e Lezing:I Kon. 21, 1-16
Psalm:Ps. 5, 2-3, 5-6, 7
Evangelie:Mt. 5, 38-42

postcode:
huisnummer:

Zomerschool - Ludens Quaerens
Zaterdag 20 t/m donderdag 25 juli - Abdij van Postel te Mol
gepubliceerd: woensdag, 12 juni 2024
In de zomer­va­kan­tie van 2024 or­ga­ni­seert instituut Ludens Quarens weer een ‘Zomer­school’. Een week lang ver­die­pen in het denken van enkele van de grootste filosofen en theologen allertij­den, Thomas van Aquino, C.S. Lewis en J. Ratzin­ger.

Hoe wordt het jubeljaar geopend? Video
gepubliceerd: dinsdag, 11 juni 2024
Op 9 mei (Hemel­vaart) verscheen de bul van paus Fran­cis­cus voor het Jubel­jaar 2025. In de tekst geeft paus Fran­cis­cus aan hoe het Jubel­jaar geopend zal wor­den in kerken in Rome en we­reld­wijd.
Mgr. Hendriks 12½ jaar bisschop
gepubliceerd: maandag, 10 juni 2024
Vandaag fe­li­ci­te­ren we harte­lijk mgr. Jan Hendriks met zijn koperen jubileum. Tijdens een in­druk­wek­kende vie­ring in de Sint-Vitus­kerk te Hilversum op 10 de­cem­ber 2011 ont­ving hij de bis­schops­wij­ding door handopleg­ging en gebed van emeritus bis­schop mgr. Punt, mgr. Van Burg­ste­den en mgr. Van den Hende.
Inschrijving Romebedevaart 2025 geopend
gepubliceerd: maandag, 10 juni 2024
De in­schrij­ving voor de Natio­nale Bede­vaart naar Rome in het Heilig Jaar 2025 is geopend. In de mei­va­kan­tie van volgend jaar gaan de Neder­landse bis­dom­men samen op bede­vaart naar Rome. Ze geven daar­mee gehoor aan de uit­no­di­ging van paus Fran­cis­cus om tij­dens het Jubel­jaar als ‘pelgrims van hoop’ naar Rome te komen en door de Heilige Deuren de grote basilieken te betre­den.
Bedevaart naar Kevelaer
Maandag 1 t/m woensdag 3 juli
gepubliceerd: zaterdag, 8 juni 2024
Van maan­dag 1 t/m woens­dag 3 juli is er een bede­vaart vanuit ons bisdom naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer, de Troos­te­res van de Bedroef­den. Bij­zon­dere dagen even weg van huis.
Samenvatting bul van het jubeljaar
gepubliceerd: vrijdag, 7 juni 2024
Op 9 mei (Hemel­vaarts­dag) verscheen de bul van paus Fran­cis­cus voor het Jubel­jaar 2025. De tekst gaat over het thema hoop van­wege het Jubel­jaar. On­der­staan­de artikel geeft een samen­vat­ting van de alinea’s uit de tekst.
Een nieuwe SamenKerk voor u
gepubliceerd: donderdag, 6 juni 2024
De nieuwste SamenKerk is verkrijg­baar in uw paro­chie­kerk. Loop er binnen en neem een (gratis) exemplaar mee. Of lees hem op deze web­si­te.
Bisdom Maand Journaal - Juni 2024 Video
gepubliceerd: woensdag, 5 juni 2024
In het laatste, maar uit­ge­breide Bisdom Maandjour­naal van dit seizoen zoomen we uit­ge­breid in op de inter­na­tio­nale dag van de vluch­te­ling in juni.
Sacramentsprocessie Amsterdam Fotoreportage Video
gepubliceerd: zondag, 2 juni 2024
In de Onze Lieve Vrouwe­kerk aan de Keizers­gracht in Am­ster­dam heeft Mgr. Hendriks de H. Mis van Sacra­ments­dag gevierd met aan­slui­tend de pro­ces­sie door de straten van Am­ster­dam. In de volle kerk met zang van het Sint Alphonsus­koor werd het feest van de Eucha­ris­tie gevierd, het Sacra­ment waardoor Jezus de Heer ons sterkt op onze pelgrims­tocht door het leven.
Open Dag St. Bonifatius Instituut 2024
Zaterdag 8 juni - 9.00 uur - De Tiltenberg Vogelenzang
gepubliceerd: zaterdag, 1 juni 2024
Op zater­dag 8 juni 2024 or­ga­ni­seert het Theo­lo­gisch Instituut St. Boni­fa­tius weer een Open Dag voor belang­stel­len­den op de leslo­ca­tie De Tilten­berg in Vo­ge­len­zang. Wil je sterker staan in jouw geloof, krachti­ger om anderen te helpen hun weg te vin­den in het geloof?
Open Kloosterdag - Wat is jouw verhaal? Fotoreportage
Zondag 9 juni
gepubliceerd: vrijdag, 31 mei 2024
Alweer voor de elfde maal wordt dit jaar Open Klooster­dag gehou­den. Zo’n 30 kloosters zetten hun deuren open om bezoekers te verwel­ko­men. Met dit ini­tia­tief willen reli­gi­euzen laten zien dat de keuze voor het klooster een eigen­tijdse levens­keuze is. Zij ver­tellen hoe zij reli­gi­eus leven in deze tijd vorm­ge­ven.
Sacramentsprocessies
Zondag 2 juni - Sacramentsdag
gepubliceerd: dinsdag, 28 mei 2024
De Sacra­ments­pro­ces­sie is een eeuwen­oude katho­lie­ke traditie die wordt gehou­den op Sacra­ments­zon­dag, de zon­dag na het feest van Sacra­ments­dag (ook bekend als Corpus Christi), waarop het Heilig Sacra­ment van de Eucha­ris­tie wordt gevierd.


zaterdag, 25 mei 2024Fotoserie priesterwijding Fotoreportage
woensdag, 22 mei 2024Pausboodschap Werelddag van de kinderen
dinsdag, 21 mei 2024‘Luisteren naar wie niemand luistert’
dinsdag, 21 mei 2024Priesterwijding
vrijdag, 17 mei 2024Nederlandse synthesedocumenten naar Rome
vrijdag, 17 mei 2024Afsluiting synodale gesprekken
woensdag, 15 mei 2024Paus kondigt Jubeljaar 2025 af
woensdag, 15 mei 2024Feestdag van Onze Lieve Vrouw ter Nood
dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
dinsdag, 14 mei 2024Hildegard von Bingen Fotoreportage
dinsdag, 7 mei 2024Pausbrief aan parochiepriesters
zondag, 5 mei 2024Bisdom Maand Journaal - Mei 2024 Video
zaterdag, 4 mei 2024Bedevaart naar Rome Fotoreportage
donderdag, 2 mei 2024Meimaand - Mariamaand
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
woensdag, 1 mei 2024Reliek H. Bernadette terug in Lourdes
woensdag, 24 april 2024Zondag voor de Oosterse Kerken
woensdag, 24 april 2024Hemelvaart en met Pinksteren

meer berichten vindt u in het archiefBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose