Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Geschiedenis

Mgr. Nicolaas van Nieuwland - de eerste bisschop van Bisdom Haarlem
Mgr. Nicolaas van Nieuwland
de eerste bisschop van Bisdom Haarlem

In 1559 werd op last van Filips II een nieuwe kerkelijke indeling van Nederland gemaakt. Hierbij werd door paus Paulus IV middels de bul Super universas onder meer het bisdom Haarlem opgericht als suffragaanbisdom van het aartsbisdom Utrecht. Het bisdom omvatte het toenmalige Graafschap Holland, ongeveer het huidige Noord- en Zuid-Holland. Het bisdom was geen lang leven beschoren: in 1578 kwam Haarlem in handen van de calvinisten en moest bisschop Van Mierlo de stad ontvluchten. Het bisdom werd in 1592 formeel opgeheven. Sindsdien werd het grondgebied van het bisdom bestuurd vanuit het Apostolisch Vicariaat van de Hollandse Zending.

In 1831 werd Haarlem een apostolische administratie, een rechtstreeks onder de Heilige Stoel staande jurisdictie.

Bij het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 werd Haarlem opnieuw een bisdom. Onder bisschop Johannes Huibers werd in 1955 het bisdom sterk verkleind: de provincie Zuid-Holland werd afgesplitst in een nieuw bisdom Rotterdam, de provincie Zeeland werd toegevoegd aan het bisdom Breda en de Waddeneilanden Vlieland en Terschelling werden toegevoegd aan het nieuwe bisdom Groningen.

De Tiltenberg

Tijdens het episcopaat van Theodorus Zwartkruis werd het grootseminarie in Warmond gesloten en kwam er een Theologische Hogeschool in Amsterdam en pastorale scholen in de dekenaten voor in de plaats. Het seminarie Het Willibrordhuis werd in 1997 gesticht door bisschop Henricus Bomers, in nauwe samenwerking met zijn hulpbisschop Jos Punt. In 2004 opende mgr. Punt in De Tiltenberg een nieuw opleidingscentrum.

Naamswijziging

Met het 450-jarig jubileum van het bisdom in 2009 veranderde de naam van het bisdom in Haarlem-Amsterdam. Deze naamswijziging is in overeenstemming met de officieuze vuistregel dat bisdommen de naam van de hoofdstad voeren, ook als de kathedrale zetel niet in die stad gevestigd is (vgl. het bisdom Mechelen-Brussel). Bisschop Punt liet in een communiqué weten dat de wijziging een goed katholiek teken was naar de rest van de wereld, "vanwege de naamsbekendheid van Amsterdam, zijn rijke katholieke historie, getekend door het Mirakel van Amsterdam, en zijn karakter als multireligieuze stad". De nieuwe naam werd bij pauselijk decreet van 7 oktober 2008 verleend.

Meer informatie
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose