Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Lezingen

Lezingen uit het Romeins Missaal.Lezingen

Zaterdag 21 mei 2022

Zaterdag in de vijfde week van Pasen

Eerste lezing

Hand. 16, 1-10 Steek over naar Macedonië en kom ons te hulp.
Uit de Handelingen van de Apostelen
In die dagen kwam Paulus te Derbe en Lystra. Er was daar een leerling, Timóteüs genaamd, de zoon van een gelovig geworden Joodse vrouw, maar van een Griekse vader. Omdat hij bij de broeders van Lystra en Ikonium een goede naam had wenste Paulus hem als reisgezel. Omwille van de Joden die in die streek woonden liet hij hem besnijden, want iedereen wist dat zijn vader een Griek was. In de steden waar zij doorkwamen, kondigden zij voor de gelovigen de besluiten af die genomen waren door de apostelen en oudsten in Jeruzalem. Zo werden de gemeenten versterkt in het geloof en ze namen met de dag in omvang toe. Daarna trokken ze door Frygië en de landstreek Galatië, omdat zij door de heilige Geest ervan weerhouden waren het woord te verkondigen in Asia. In Mysië gekomen maakten zij aanstalten om naar Bitynië te reizen maar de Geest van Jezus stond hun dit niet toe. Zij trokken dus door Mysië en gingen naar Troas. Daar had Paulus ’s nachts een visioen er stond een Macedoniër voor hem die hem smeekte: “Steek over naar Macedonië en kom ons te hulp.” Na zijn visioen zochten wij onmiddellijk een gelegenheid naar Macedonië te vertrekken, want we maakten er uit op dat God ons geroepen had om hun het Evangelie te verkondigen.
Woord van de Heer. allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 100 (99), 2, 3, 5
R: Juicht voor de Heer, alle landen. of: Alleluia.
Juicht voor de Heer, alle landen, dient met blijdschap de Heer, treedt onbezorgd voor zijn aanschijn.
Waarlijk, de Heer is God, Hij is de Schepper en Meester, wij zijn kudde, zijn volk.
Hij is ons goed gezind, eindeloos is zijn erbarmen, trouw van geslacht op geslacht.

Evangelie

Joh. 15, 18-21 Gij zijt niet van de wereld maar Ik heb u uit de wereld gekozen.
De Heer zij met u. allen: En met uw geest. Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. allen: Lof zij U, Christus.
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Als de wereld u haat bedenkt dan dat zij Mij eerder heeft gehaat dan u. Als gij van de wereld zoudt zijn zou de wereld liefhebben wat haar toebehoort. Daar gij echter niet van de wereld zijt maar Ik u uit de wereld heb uitgekozen, daarom haat de wereld u. Herinnert u wat Ik u gezegd heb een dienaar staat niet boven zijn heer. Als ze Mij vervolgd hebben zullen ze ook u vervolgen. Als ze mijn woord onderhouden hebben zullen ze ook het uwe onderhouden. Maar dit alles zullen zij u vanwege mijn Naam aandoen, want Hem die Mij gezonden heeft kennen zij niet.”
Woord van de Heer. allen: Wij danken God.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose