Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Lezingen

Lezingen uit het Romeins Missaal.Lezingen

Vrijdag 27 november 2020

Vrijdag in de 34e week door het jaar

Eerste lezing

Apok. 20,1-4.11 - 21, 2 De doden werden geoordeeld naar hun daden. Ik zag de heilige Stad, Jeruzalem, uit de hemel neerdalen.
Uit de Openbaring van de heilige apostel Johannes
Ik, Johannes, zag een engel uit de hemel neerdalen met de sleutel van de Afgrond en een grote ketting in zijn hand. En hij greep de Draak, de oude Slang - dat is de Duivel, de Satan - en hij boeide hem voor duizend jaren, en hij wierp hem in de Afgrond die hij grendelde en verzegelde boven zijn hoofd, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden voordat de duizend jaren voorbij waren. Daarna moet hij voor een korte tijd worden losgelaten. En ik zag tronen en zij namen daarop plaats en hun werd het oordeel gegeven. Ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en het woord van God, die het Beest en zijn beeld niet hadden aanbeden en het merkteken niet hadden aangenomen op hun voorhoofd en hun hand. En zij werden weer levend en heersten met Christus duizend jaren lang.
Toen zag ik een grote, witte troon en Hem die daarop gezeten is. De aarde en de hemel vluchtten weg van zijn aanschijn en hun plaats werd niet meer gevonden. En ik kon de doden, groot en klein, voor de troon zien staan. En de boeken werden geopend. Nog een ander boek werd geopend, het boek des levens. En de doden werden geoordeeld naar hun daden zoals die in de boeken beschreven stonden. En de zee gaf haar doden terug, en de dood en de onderwereld gaven hun doden terug en zij werden geoordeeld, eenieder naar zijn daden. Toen werden dood en onderwereld in de vuurpoel geworpen. Dit is de tweede dood, de poel van vuur. En ieder wiens naam niet stond in het boek des levens, werd geworpen in de poel van vuur. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde ; de eerste hemel en de eerste aarde waren verdwenen en de zee bestond niet meer. En ik zag de heilige Stad, het nieuwe Jeruzalem van God uit de hemel neerdalen, schoon als een bruid die zich voor haar man heeft getooid.
Woord van de Heer. allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 84 ( 83 ) , 3, 4, 5-6a, 8a
R: Zie hier Gods woning onder de mensen ! ( Apok. 21, 3b ) .
Mijn ziel verlangt en hunkert naar uw heiligdom. Mijn hart en heel mijn wezen gaan juichend uit naar U, de God die leeft.
Want zelfs de mussen vinden wel een schuilplaats, de zwaluwen een nestje voor hun broed ;
voor mij is dat uw altaar, Heer der hemelmachten, mijn koning en mijn God
Gelukkig zij, die wonen in uw huis, o Heer, die U daar altijd mogen prijzen.
Gelukkig die op U mag steunen, hij zal zijn weg vervolgen met hernieuwde kracht.

Evangelie

Lc. 21, 29-33 wanneer ge al deze dingen ziet weet dan dat het Rijk Gods nabij is.
De Heer zij met u. allen: En met uw geest. Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. allen: Lof zij U, Christus.
In die tijd maakte Jezus een vergelijking en zei tot zijn leerlingen: „Kijk naar de vijgenboom en naar alle andere bomen zodra ze uitlopen weet ge vanzelf als ge dat ziet, dat de zomer in aantocht is. „Zo ook, wanneer ge al deze dingen ziet weet dan dat het Rijk Gods nabij is. „Voorwaar, Ik zeg u: dit geslacht zal niet voorbijgaan vóór dit alles geschied is. „Hemel en aarde zullen voorbijgaan maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan"
Woord van de Heer. allen: Wij danken God.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose