Bisdom Haarlem-Amsterdam


Collecteschema 2023 vastgesteld

gepubliceerd: dinsdag, 13 september 2022
foto: Wim Koopman
Collecteschema 2023 vastgesteld

Het collecteschema voor 2023 is op 13 sep­tem­ber 2022 vast­ge­steld door de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie.


Beknopte weergave

datum collecte/Organi­sa­tie
14 t/m 29 januari Actie Kerk­ba­lans
22 februari t/m 9
april Bis­schop­pe­lijke Vas­ten­ac­tie
29
en 30
april Roepingen­zon­dag
20
t/m 28
mei Pinksteractie / Week Neder­landse Mis­sio­na­ris
26 en 27 au­gus­tus Missie Verkeers­mid­de­len Actie / MIVA
7
en 8
ok­to­ber Wereld­mis­sie­dag van de Kin­de­ren
21
en 22
ok­to­ber Missie­zon­dag
4
en 5
no­vem­ber Zondag voor de Oecumene
18 en 19
no­vem­ber Natio­nale Jon­ge­ren­col­lec­te
3 t/m 24 de­cem­ber Bis­schop­pe­lijke Ad­vents­ac­tieBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose