Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Opbrengst Actie Kerkbalans 2021 en 2022

gepubliceerd: zondag, 10 december 2023

Drie deel­ne­mende kerk­ge­noot­schappen aan Actie Kerk­ba­lans maken in de eerste week van de­cem­ber 2023 ge­za­men­lijk hun opbrengst­cij­fers over de afgelopen jaren bekend. Deze blijken in de Rooms-Katho­lie­ke Kerk en in de Pro­tes­tantse Kerk Neder­land rede­lijk stabiel over de gemeten jaren. In de Oud-Katho­lie­ke Kerk is voor wat betreft de beschik­ba­re gegevens sprake van een daling.

In de R.-K. Kerk vertonen de cijfers deels een stijgend beeld. Vier van de zeven bis­dom­men lever­den de opbrengst­cij­fers voor Actie Kerk­ba­lans over 2021 en alle bis­dom­men lever­den cijfers over 2022. De cijfers van de bis­dom­men die voor beide jaren aanleveren, laten een stij­ging in de opbrengst van met name de collecten zien. De totaalop­brengst van de collecten en bijdragen van Actie Kerk­ba­lans is in 2022 ruim € 48.806.000, waar­van ruwweg 10,6 miljoen opbrengst aan collecten.

De stijgende lijn in de R.-K. Kerk komt dus vooral door de opbrengst uit collecten. Ook voor de R.-K. Kerk geldt dat de bijdragen wor­den opgebracht door min­der mensen in een door fusies dalend aantal pa­ro­chies (641 pa­ro­chies in 2021). De bijdragen aan Kerk­ba­lans dalen jaar­lijks met zo’n 3,6 procent, maar inclusief het collecte­geld, is de totaalop­brengst rede­lijk stabiel te noemen.Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 19 januari 2024‘Vrijwilligers zijn de olie van de Kerk’
woensdag, 25 oktober 2023Speciale jubileum erepenning
vrijdag, 6 oktober 2023Vernieuwde webshop Actie Kerkbalans
zaterdag, 14 januari 2023Actie Kerkbalans 2023
woensdag, 2 november 2022Onderzoek Actie Kerkbalans
vrijdag, 14 oktober 2022Gratis deurbanner Actie Kerkbalans
zaterdag, 1 oktober 2022Webshop Actie Kerkbalans geopend
vrijdag, 15 juli 2022Nieuwsbrief Actie Kerkbalans over belactie en AVG
donderdag, 2 juni 2022Fondswerving via de telefoon
vrijdag, 21 januari 2022Kerkgangers missen vooral fysiek samenzijn
zaterdag, 15 januari 2022Actie Kerkbalans 2022 van start
donderdag, 13 januari 2022Persconferentie Kerkbalans
donderdag, 5 augustus 2021Datum Kerkbalans 2022 bekend
dinsdag, 1 juni 2021Extra Actie Kerkbalans
woensdag, 13 januari 2021Actie Kerkbalans
vrijdag, 2 oktober 2020Actie Kerkbalans vernieuwt
vrijdag, 5 juni 2020Extra campagne Actie Kerkbalans
vrijdag, 31 januari 2020‘Hier liggen kansen, grijp ze aan’
vrijdag, 17 januari 2020Naar elkaar omzien, gastvrij zijn en inspirerende vieringen
donderdag, 9 januari 2020Peiling Actie KerkbalansBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose