Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Datum Kerkbalans 2022 bekend

gepubliceerd: donderdag, 5 augustus 2021

In 2022 vindt Actie Kerk­ba­lans plaats van zater­dag 15 januari tot zater­dag 29 januari 2022. Het lan­de­lijke campagne­team brengt in voor­be­rei­ding hierop ook dit jaar weer maan­de­lijks een nieuws­brief uit. In deze nieuws­brief vin­den or­ga­ni­sa­toren van Actie Kerk­ba­lans in de pa­ro­chies tips, in­for­ma­tie, een stappen­plan, han­dige downloads en het laatste nieuws. Abonneren is gratis en wordt aan­be­vo­len voor ie­der­een die betrokken is bij Actie Kerk­ba­lans.

In de laatste nieuws­brief werd een preview van de nieuwe ma­te­ri­alen voor Actie Kerk­ba­lans 2022 ge­pu­bli­ceerd. De slogan ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ wordt gehand­haafd en ver­der uit­ge­werkt met de nadruk op de ‘kerk van morgen’.

Dit krijgt vorm door in de foto­­gra­fie te werken met onder anderen een kind en een jon­gere. Op de ach­ter­grond zijn kerk­le­den te zien die de kerk inlopen. ‘Na een inge­wik­kelde tijd mogen we weer! Kerken willen weer vooruit, inves­te­ren in kerk-zijn. Om in 2022 én in de toe­komst van bete­ke­nis te zijn voor mensen die ver­die­ping en ont­moe­ting zoeken’, schrijft het team van Actie Kerk­ba­lans.

Extra actie: Houd elkaar vast!

Extra Actie KerkbalansNet als in 2020 voert Actie Kerk­ba­lans in de zomer van 2021 een Extra Actie omdat de corona­cri­sis finan­cieel veel van kerken heeft gevraagd. Pa­ro­chies kunnen daar nog steeds aan meedoen en vin­den op de site van Kerk­ba­lans hoe ze pa­ro­chi­anen kunnen vragen om een extra bijdrage, bij­voor­beeld in het kerk­blad, op de site van de pa­ro­chie of op social media. Daarvoor zijn veel kant en klare ma­te­ri­alen als brieven, posters en beeld­ma­te­riaal be­schik­baar.

Aanmel­den voor de nieuws­brief

Zijn er in uw pa­ro­chie vrij­wil­li­gers betrokken bij Actie Kerk­ba­lans die de nieuws­brief nog niet ont­van­gen? Wijs ze dan op deze moge­lijk­heid! De eerst­volgende nieuws­brief verschijnt op korte termijn met daarin in­for­ma­tie over onder meer de webinars van Actie Kerk­ba­lans in sep­tem­ber.Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 19 januari 2024‘Vrijwilligers zijn de olie van de Kerk’
zondag, 10 december 2023Opbrengst Actie Kerkbalans 2021 en 2022
woensdag, 25 oktober 2023Speciale jubileum erepenning
vrijdag, 6 oktober 2023Vernieuwde webshop Actie Kerkbalans
zaterdag, 14 januari 2023Actie Kerkbalans 2023
woensdag, 2 november 2022Onderzoek Actie Kerkbalans
vrijdag, 14 oktober 2022Gratis deurbanner Actie Kerkbalans
zaterdag, 1 oktober 2022Webshop Actie Kerkbalans geopend
vrijdag, 15 juli 2022Nieuwsbrief Actie Kerkbalans over belactie en AVG
donderdag, 2 juni 2022Fondswerving via de telefoon
vrijdag, 21 januari 2022Kerkgangers missen vooral fysiek samenzijn
zaterdag, 15 januari 2022Actie Kerkbalans 2022 van start
donderdag, 13 januari 2022Persconferentie Kerkbalans
dinsdag, 1 juni 2021Extra Actie Kerkbalans
woensdag, 13 januari 2021Actie Kerkbalans
vrijdag, 2 oktober 2020Actie Kerkbalans vernieuwt
vrijdag, 5 juni 2020Extra campagne Actie Kerkbalans
vrijdag, 31 januari 2020‘Hier liggen kansen, grijp ze aan’
vrijdag, 17 januari 2020Naar elkaar omzien, gastvrij zijn en inspirerende vieringen
donderdag, 9 januari 2020Peiling Actie KerkbalansBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose