Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Datum Kerkbalans 2022 bekend

gepubliceerd: donderdag, 5 augustus 2021

In 2022 vindt Actie Kerk­ba­lans plaats van zater­dag 15 januari tot zater­dag 29 januari 2022. Het lan­de­lijke campagne­team brengt in voor­be­rei­ding hierop ook dit jaar weer maan­de­lijks een nieuws­brief uit. In deze nieuws­brief vin­den or­ga­ni­sa­toren van Actie Kerk­ba­lans in de pa­ro­chies tips, in­for­ma­tie, een stappen­plan, han­dige downloads en het laatste nieuws. Abonneren is gratis en wordt aan­be­vo­len voor ie­der­een die betrokken is bij Actie Kerk­ba­lans.

In de laatste nieuws­brief werd een preview van de nieuwe ma­te­ri­alen voor Actie Kerk­ba­lans 2022 ge­pu­bli­ceerd. De slogan ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ wordt gehand­haafd en ver­der uit­ge­werkt met de nadruk op de ‘kerk van morgen’.

Dit krijgt vorm door in de fotografie te werken met onder anderen een kind en een jon­gere. Op de ach­ter­grond zijn kerk­le­den te zien die de kerk inlopen. ‘Na een inge­wik­kelde tijd mogen we weer! Kerken willen weer vooruit, inves­te­ren in kerk-zijn. Om in 2022 én in de toe­komst van bete­ke­nis te zijn voor mensen die ver­die­ping en ont­moe­ting zoeken’, schrijft het team van Actie Kerk­ba­lans.

Extra actie: Houd elkaar vast!

Extra Actie KerkbalansNet als in 2020 voert Actie Kerk­ba­lans in de zomer van 2021 een Extra Actie omdat de corona­cri­sis finan­cieel veel van kerken heeft gevraagd. Pa­ro­chies kunnen daar nog steeds aan meedoen en vin­den op de site van Kerk­ba­lans hoe ze pa­ro­chi­anen kunnen vragen om een extra bijdrage, bij­voor­beeld in het kerk­blad, op de site van de pa­ro­chie of op social media. Daarvoor zijn veel kant en klare ma­te­ri­alen als brieven, posters en beeld­ma­te­riaal be­schik­baar.

Aanmel­den voor de nieuws­brief

Zijn er in uw pa­ro­chie vrij­wil­li­gers betrokken bij Actie Kerk­ba­lans die de nieuws­brief nog niet ont­van­gen? Wijs ze dan op deze moge­lijk­heid! De eerst­volgende nieuws­brief verschijnt op korte termijn met daarin in­for­ma­tie over onder meer de webinars van Actie Kerk­ba­lans in sep­tem­ber.Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 14 januari 2023Actie Kerkbalans 2023
vrijdag, 21 januari 2022Kerkgangers missen vooral fysiek samenzijn
zaterdag, 15 januari 2022Actie Kerkbalans 2022 van start
dinsdag, 1 juni 2021Extra Actie Kerkbalans
woensdag, 13 januari 2021Actie Kerkbalans
vrijdag, 5 juni 2020Extra campagne Actie Kerkbalans
vrijdag, 31 januari 2020ĎHier liggen kansen, grijp ze aaní
vrijdag, 17 januari 2020Naar elkaar omzien, gastvrij zijn en inspirerende vieringen
donderdag, 9 januari 2020Peiling Actie Kerkbalans
woensdag, 2 oktober 2019Actie Kerkbalans peiling
vrijdag, 18 januari 2019Uitslag fotowedstrijd Actie Kerkbalans
donderdag, 17 januari 2019Vijf tips voor een AVG-proof KerkBalans
maandag, 17 december 2018Inzendtermijn verlengd
donderdag, 15 november 2018Weer fotowedstrijd Actie Kerkbalans
donderdag, 11 oktober 2018Actie KerkBalans houdt peiling
zaterdag, 20 januari 2018Winnaars fotowedstrijd Actie Kerkbalans Video
woensdag, 10 januari 2018Start Actie Kerkbalans
vrijdag, 22 december 2017Fotowedstrijd Actie Kerkbalans verlengd
donderdag, 9 november 2017Kerkbalans fotowedstrijd
zaterdag, 8 oktober 2016Ontwerp de beste KerkbalansfolderBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose