Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Webshop Actie Kerkbalans geopend

gepubliceerd: zaterdag, 1 oktober 2022

Actie Kerk­ba­lans heeft op maan­dag 26 sep­tem­ber de webshop geopend. Alle ma­te­ri­alen voor de Actie Kerk­ba­lans 2023 zijn nu online te bekijken en be­stel­len. Met de kant-en-klare fol­ders en en­ve­lop­pen brengen pa­ro­chies hun lokale Actie goed en herken­baar onder de aan­dacht. Ook pro­mo­tie­ma­te­riaal, zoals spandoeken, vlaggen, posters en stickers, zijn in de webshop te vin­den. Ma­te­ri­alen zijn daar­naast een­vou­dig op maat te laten maken voor de eigen kerk.

De slogan ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ staat centraal in alle com­mu­ni­ca­tie- en pro­mo­tie­ma­te­rialen. De kerken in Neder­land willen name­lijk niet alleen nu, maar zeker ook in de toe­komst van waarde zijn en blijven voor mensen die verbin­ding en ver­die­ping zoeken. In de foto­­gra­fie staan ver­schil­lende gene­ra­ties centraal, om te be­na­druk­ken dat de kerk gastvrij en uit­no­di­gend wil zijn voor jong en oud. Kerk­le­den zijn gefotografeerd binnen de kerk, want na las­tige jaren mogen pa­ro­chies en ge­meen­tes dit jaar weer fysiek samen­ko­men om God en elkaar te ont­moe­ten. Juist dat samen kerk­zijn heeft voor kerk­le­den veel waarde.

Concrete ver­volgstappen

Wat betekent het openen van de webshop voor or­ga­ni­sa­toren van de Actie Kerk­ba­lans?

  • Zij kunnen vanaf maan­dag 26 sep­tem­ber, terecht in de webshop.
  • Daar kunnen zij de ma­te­ri­alen inzien en bedenken welke hier­van zij willen inzetten om de Actie Kerk­ba­lans in hun kerk te onder­steunen.
  • Ver­vol­gens kunnen zij tij­dig - uiter­lijk medio ok­to­ber - de juiste ma­te­ri­alen be­stel­len.
  • Let op: de bis­dom­men Gro­nin­gen-Leeu­war­den, Breda, Roermond en Rotter­dam be­stel­len de ma­te­ri­alen centraal. Wilt u toch iets voor uw eigen pa­ro­chie be­stel­len, bij­voor­beeld een product op maat, stem dan eerst af met het bisdom.

Actie­ma­te­rialen op maat

Or­ga­ni­sa­toren kunnen er ook voor kiezen om in een eigen stijl te com­mu­ni­ce­ren over de Actie Kerk­ba­lans 2023. Zij kunnen de tekst en het beeld op de kant-en-klare fol­der en envelop heel een­vou­dig zelf aanpassen. Zo zorgen zij ervoor dat ma­te­ri­alen heel herken­baar zijn als uitingen van de eigen pa­ro­chie of ge­meen­te. Die bena­dering op maat spreekt meer aan dan algemene teksten.Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 19 januari 2024‘Vrijwilligers zijn de olie van de Kerk’
zondag, 10 december 2023Opbrengst Actie Kerkbalans 2021 en 2022
woensdag, 25 oktober 2023Speciale jubileum erepenning
vrijdag, 6 oktober 2023Vernieuwde webshop Actie Kerkbalans
zaterdag, 14 januari 2023Actie Kerkbalans 2023
woensdag, 2 november 2022Onderzoek Actie Kerkbalans
vrijdag, 14 oktober 2022Gratis deurbanner Actie Kerkbalans
vrijdag, 15 juli 2022Nieuwsbrief Actie Kerkbalans over belactie en AVG
donderdag, 2 juni 2022Fondswerving via de telefoon
vrijdag, 21 januari 2022Kerkgangers missen vooral fysiek samenzijn
zaterdag, 15 januari 2022Actie Kerkbalans 2022 van start
donderdag, 13 januari 2022Persconferentie Kerkbalans
donderdag, 5 augustus 2021Datum Kerkbalans 2022 bekend
dinsdag, 1 juni 2021Extra Actie Kerkbalans
woensdag, 13 januari 2021Actie Kerkbalans
vrijdag, 2 oktober 2020Actie Kerkbalans vernieuwt
vrijdag, 5 juni 2020Extra campagne Actie Kerkbalans
vrijdag, 31 januari 2020‘Hier liggen kansen, grijp ze aan’
vrijdag, 17 januari 2020Naar elkaar omzien, gastvrij zijn en inspirerende vieringen
donderdag, 9 januari 2020Peiling Actie KerkbalansBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose