Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Gezinssynode gaat zondag van start

gepubliceerd: vrijdag, 2 oktober 2015

Zondag gaat in het Vati­caan de gezins­synode van start. Deze duurt van zon­dag 4 t/m zon­dag 25 ok­to­ber. De Algemene Ver­ga­de­ring van de Bis­schop­pen Synode gaat over de roe­ping en de missie van het gezin in de Kerk en in de wereld van vandaag. De be­lang­rijke bij­een­komst is een ver­volg op de synode van eind vorig jaar.

Neder­landse deelname

Neder­land wordt bij de synode ver­te­gen­woor­digd door kar­di­naal Eijk. Paus Fran­cis­cus heeft bovendien het in Limburg woo­nach­tige echtpaar Massimo en Patrizia Paloni benoemd tot auditor, één van de zeven­tien echtparen uit diverse lan­den die zijn uit­ge­no­digd om als toehoor­der deze be­lang­rijke kerk­ver­ga­de­ring bij te wonen.

Feest van Bavo

Zondag 4 ok­to­ber celebreert Mgr. Punt de fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring in de Ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo in Haar­lem. Hij zal daarbij speciaal bid­den voor het wel­slagen van de synode. De vie­ring die begint om 10.00 uur wordt opge­luis­terd door het Ka­the­drale Koor.

Gebed voor de gezins­synode

Bisdom Roermond heeft een fraai bidprentje uit­ge­bracht met een mooi gebed.

Gebedsprentje van Bisdom Roermond

Jezus, Maria en Jozef,
in U be­schou­wen wij de luister van de ware liefde
en met ver­trouwen wen­den wij ons tot U.

Heilige Familie van Nazareth,
maak ook van onze ge­zin­nen
plaatsen van ge­meen­schap en gebed,
authen­tieke scholen van het Evan­ge­lie
en kleine huis­kerken.

Heilige Familie van Nazareth,
laat ge­zin­nen nooit meer ervaren
wat geweld is, uit­slui­ting en schei­ding:
dat ieder die gewond is of te schande gemaakt,
spoe­dig vertroos­ting en gene­zing mag ervaren.

Heilige Familie van Nazareth,
laat de ko­men­de Bis­schop­pen­synode
ons meer bewust maken
van de hei­lig­heid en onschend­baar­heid van het gezin
en van zijn schoon­heid in het plan van God.

Jezus, Maria en Jozef,
wil ons horen en ver­ho­ren.

Amen.Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 30 november 2023Nederlandse vertaling slottekst synode
vrijdag, 8 april 2016Paus onderstreept in Exhortatie de vreugde van de liefde
vrijdag, 8 april 2016Amoris Laetitia: Gods barmhartigheid voor huwelijk en gezin
zondag, 25 oktober 2015Gezinssynode afgesloten
woensdag, 21 oktober 2015Laatste week Gezinssynode
dinsdag, 20 oktober 2015Toespraak Neocatechumenale Weg op Gezinssynode
dinsdag, 13 oktober 2015Eerste week synode
maandag, 5 oktober 2015Gezinssynode van start gegaan
vrijdag, 25 september 201524 Uur van gebed voor de Gezinssynode
donderdag, 25 juni 2015Werkdocument gezinssynode 2015 gepresenteerd
maandag, 2 februari 2015Kardinaal Eijk naar Synode Gezin in oktober
vrijdag, 23 januari 2015Vragenlijst Gezinssynode oktober 2015 is uitgezet in parochies
maandag, 20 oktober 2014Stemresultaten openbaar gemaakt in eindverslag synode
vrijdag, 10 oktober 2014Eerste week gezinssynode
donderdag, 2 oktober 2014Synode over het gezin gaat zondag van start
woensdag, 24 september 2014Dag van gebed voor Synode over het Gezin
dinsdag, 25 februari 2014Paus Franciscus: Bid mee voor gezinnen wereldwijd
vrijdag, 7 februari 2014Uitslagen vragenlijst rond huwelijk en gezin naar Rome
donderdag, 14 november 2013Bisschoppen sturen vragenlijst voor gezinssynode naar parochiesBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose