Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Werkdocument gezinssynode 2015 gepresenteerd

gepubliceerd: donderdag, 25 juni 2015
Het werk­do­cu­ment voor de Algemene Ver­ga­de­ring van de gezins­synode die van 4 tot 25 ok­to­ber 2015 in Rome wordt gehou­den, is gepresen­teerd. De titel van het Instru­mentum Laboris is ‘De roe­ping en de missie van het gezin in de Kerk en in de wereld van vandaag.’ De presen­tatie vond plaats op dins­dag 23 juni 2015 in het Vati­caan.

Gezinssynode 2015Sprekers waren kar­di­naal Lorenzo Baldisseri, se­cre­ta­ris-generaal van de Bis­schop­pen Synode, kar­di­naal Peter Erdö, de aarts­bis­schop van Budapest-Esztergom en alge­meen ver­slagleg­ger van deze synode en Mgr. Bruno Forte, de aarts­bis­schop van Chieti-Vasto in Italië, se­cre­ta­ris van deze 14e Algemene Ver­ga­de­ring van de Bis­schop­pen­synode.

Het Intru­mentum Laboris sluit qua indeling en opzet aan bij het eind­ver­slag Relatio Synodi van de Derde Buiten­gewone Ver­ga­de­ring van de Bis­schop­pen­synode zoals die in ok­to­ber 2014 is gehou­den in Rome. Het eerste deel van de tekst met de titel ‘Luis­te­ren naar de uit­dagingen voor ge­zin­nen’ ver­wijst terug naar wat tij­dens de voor­gaande synode is be­spro­ken. De volgende twee hoofd­stukken blikken vooruit naar de ko­men­de synode met de titels ‘Onder­schei­ding van de roe­ping van het gezin’ en ‘De missie van het gezin vandaag’.

In elke week tij­dens de synode wordt een hoofd­stuk uit het Instru­mentum Laboris be­spro­ken. Eerst in een plenaire sessie en ver­vol­gens in kleinere groepen. De gespreks­ver­slagen van deze kleinere groepen wor­den ver­vol­gens ook weer plenair be­spro­ken. In de laatste week wordt tijd gereser­veerd voor het opstellen van een eind­do­cu­ment dat zal wor­den ge­pre­sen­teerd aan paus Fran­cis­cus.

Het Instru­mentum Laboris volgt op de Linea­menta die in no­vem­ber 2014 zijn verstuurd, bestaande uit het eind­ver­slag van de synode in 2014 en 46 vragen waar­mee de situatie rond het gezin door pa­ro­chies aanvullend in kaart kon wor­den gebracht. Naast de reacties die onder meer van de Bis­schop­pen­con­fe­ren­ties we­reld­wijd zijn binnenge­ko­men, heeft het se­cre­ta­riaat van de Bis­schop­pen­synode ook nog 359 reacties ont­van­gen van ver­schil­lende groepe­ringen en bewe­gingen die zich betrokken voelen bij het on­der­werp. Een en ander is mee­ge­no­men bij het opstellen van het Instru­mentum Laboris.Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 30 november 2023Nederlandse vertaling slottekst synode
vrijdag, 8 april 2016Paus onderstreept in Exhortatie de vreugde van de liefde
vrijdag, 8 april 2016Amoris Laetitia: Gods barmhartigheid voor huwelijk en gezin
zondag, 25 oktober 2015Gezinssynode afgesloten
woensdag, 21 oktober 2015Laatste week Gezinssynode
dinsdag, 20 oktober 2015Toespraak Neocatechumenale Weg op Gezinssynode
dinsdag, 13 oktober 2015Eerste week synode
maandag, 5 oktober 2015Gezinssynode van start gegaan
vrijdag, 2 oktober 2015Gezinssynode gaat zondag van start
vrijdag, 25 september 201524 Uur van gebed voor de Gezinssynode
maandag, 2 februari 2015Kardinaal Eijk naar Synode Gezin in oktober
vrijdag, 23 januari 2015Vragenlijst Gezinssynode oktober 2015 is uitgezet in parochies
maandag, 20 oktober 2014Stemresultaten openbaar gemaakt in eindverslag synode
vrijdag, 10 oktober 2014Eerste week gezinssynode
donderdag, 2 oktober 2014Synode over het gezin gaat zondag van start
woensdag, 24 september 2014Dag van gebed voor Synode over het Gezin
dinsdag, 25 februari 2014Paus Franciscus: Bid mee voor gezinnen wereldwijd
vrijdag, 7 februari 2014Uitslagen vragenlijst rond huwelijk en gezin naar Rome
donderdag, 14 november 2013Bisschoppen sturen vragenlijst voor gezinssynode naar parochiesBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose