Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Dag van gebed voor Synode over het Gezin

Zondag 28 september 2014

gepubliceerd: woensdag, 24 september 2014

Paus Fran­cis­cus heeft ko­men­de zon­dag 28 sep­tem­ber uit­ge­roe­pen tot dag van gebed voor de Derde Buiten­gewone Algemene Ver­ga­de­ring van de Bis­schop­pen­synode, die zal plaats­vin­den van 5 tot 19 ok­to­ber in Rome. Thema is “De pas­to­rale uit­dagingen van het gezin in de context van de evangeli­satie”.

Dag van gebed voor Synode over het GezinDe par­ti­cu­liere Kerken, pa­ro­chie­gemeen­schappen, in­sti­tu­ten voor God­ge­wijd leven, vereni­gingen en bewe­gingen wor­den uitge­nodigd om voor deze intentie te bid­den tij­dens de eucha­ris­tie­vie­rin­gen en andere litur­gische vie­rin­gen, zowel op de dagen voor­af­gaand aan als tij­dens de synode. In Rome zal elke dag gebe­den wor­den in de kapel van de ikoon Salus Populi Romani in de basiliek van de heilige Maria de Meer­dere (Maria Maggiore). De gelo­vi­gen, vooral de ge­zin­nen, kunnen zich in hun per­soon­lijk gebed bij deze intentie aan­slui­ten.

Als gebed wordt onder meer aange­reikt het Gebed tot de heilige Familie voor de Synode, ge­schre­ven door paus Fran­cis­cus, en enkele voor­ge­stelde intenties voor het gebed van de gelo­vi­gen (voor­bede) die gebruikt kunnen wor­den in de zon­dags­mis van 28 sep­tem­ber, maar ook tij­dens de synode. Deze intenties kunnen ook wor­den ingevoegd in de smeek­beden van de lau­den en vespers. Verder wordt tij­dens de synode het rozen­krans­gebed bij­zon­der aan­be­vo­len.

De Neder­landse Bis­schop­pen hebben het verzoek om mee te bid­den uit­ge­zet naar de pa­ro­chies en reli­gi­euzen in hun bis­dom­men. (rkkerk.nl)Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 30 november 2023Nederlandse vertaling slottekst synode
vrijdag, 8 april 2016Paus onderstreept in Exhortatie de vreugde van de liefde
vrijdag, 8 april 2016Amoris Laetitia: Gods barmhartigheid voor huwelijk en gezin
zondag, 25 oktober 2015Gezinssynode afgesloten
woensdag, 21 oktober 2015Laatste week Gezinssynode
dinsdag, 20 oktober 2015Toespraak Neocatechumenale Weg op Gezinssynode
dinsdag, 13 oktober 2015Eerste week synode
maandag, 5 oktober 2015Gezinssynode van start gegaan
vrijdag, 2 oktober 2015Gezinssynode gaat zondag van start
vrijdag, 25 september 201524 Uur van gebed voor de Gezinssynode
donderdag, 25 juni 2015Werkdocument gezinssynode 2015 gepresenteerd
maandag, 2 februari 2015Kardinaal Eijk naar Synode Gezin in oktober
vrijdag, 23 januari 2015Vragenlijst Gezinssynode oktober 2015 is uitgezet in parochies
maandag, 20 oktober 2014Stemresultaten openbaar gemaakt in eindverslag synode
vrijdag, 10 oktober 2014Eerste week gezinssynode
donderdag, 2 oktober 2014Synode over het gezin gaat zondag van start
dinsdag, 25 februari 2014Paus Franciscus: Bid mee voor gezinnen wereldwijd
vrijdag, 7 februari 2014Uitslagen vragenlijst rond huwelijk en gezin naar Rome
donderdag, 14 november 2013Bisschoppen sturen vragenlijst voor gezinssynode naar parochiesBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose