Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Uitslagen vragenlijst rond huwelijk en gezin naar Rome

gepubliceerd: vrijdag, 7 februari 2014

BisschoppenconferentieDe Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie heeft de ant­woor­den op de vragen­lijst in ver­band met de Bis­schop­pen­synode over het Gezin, die in ok­to­ber 2014 wordt gehou­den, vorige week naar Rome gestuurd. De vragen naar de pas­to­rale praktijk rondom gezin en relaties zijn beant­woord door pas­to­rale teams in de pa­ro­chies.

Op na­druk­ke­lijk verzoek van kar­di­naal Lorenzo Baldisseri, die als se­cre­ta­ris-generaal van de Bis­schop­pen­synode deze ver­ga­de­ring voor­be­reidt, heeft de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie de vragen niet online gezet en even­eens op zijn verzoek wor­den de uit­kom­sten niet ge­pu­bli­ceerd. De ver­dere ver­wer­king van de uit­kom­sten ligt nu in han­den van kar­di­naal Baldisseri.

In het begin van het onder­zoek naar de pas­to­rale praktijk rond huwe­lijk en gezin is ver­war­ring ontstaan omdat het werd opgevat als een opiniepeiling onder gelo­vi­gen over be­tref­fen­de thema’s. Kar­di­naal Baldisseri heeft nadat som­mi­ge bis­schop­pen­con­fe­ren­ties hun vragen­lijst online had­den gezet echter ver­zocht dit niet te doen. Hij heeft verklaard dat een opiniepeiling niet in overeenstem­ming is met het doel en de praktijk van de synode. De vragen waren dan ook niet bedoeld als vragen voor een opiniepeiling maar er op gericht om de pas­to­rale praktijk in kaart te brengen.

Mede aan de hand van de uit­kom­sten van het onder­zoek zal de bui­ten­ge­wone Bis­schop­pen­synode over het Gezin, zich be­zin­nen op de kansen en uit­dagingen, maar ook op de pas­to­rale problemen rond huwe­lijk en gezin waar de plaat­se­lijke pa­ro­chies mee te maken hebben. (SRKK)Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 30 november 2023Nederlandse vertaling slottekst synode
vrijdag, 8 april 2016Paus onderstreept in Exhortatie de vreugde van de liefde
vrijdag, 8 april 2016Amoris Laetitia: Gods barmhartigheid voor huwelijk en gezin
zondag, 25 oktober 2015Gezinssynode afgesloten
woensdag, 21 oktober 2015Laatste week Gezinssynode
dinsdag, 20 oktober 2015Toespraak Neocatechumenale Weg op Gezinssynode
dinsdag, 13 oktober 2015Eerste week synode
maandag, 5 oktober 2015Gezinssynode van start gegaan
vrijdag, 2 oktober 2015Gezinssynode gaat zondag van start
vrijdag, 25 september 201524 Uur van gebed voor de Gezinssynode
donderdag, 25 juni 2015Werkdocument gezinssynode 2015 gepresenteerd
maandag, 2 februari 2015Kardinaal Eijk naar Synode Gezin in oktober
vrijdag, 23 januari 2015Vragenlijst Gezinssynode oktober 2015 is uitgezet in parochies
maandag, 20 oktober 2014Stemresultaten openbaar gemaakt in eindverslag synode
vrijdag, 10 oktober 2014Eerste week gezinssynode
donderdag, 2 oktober 2014Synode over het gezin gaat zondag van start
woensdag, 24 september 2014Dag van gebed voor Synode over het Gezin
dinsdag, 25 februari 2014Paus Franciscus: Bid mee voor gezinnen wereldwijd
donderdag, 14 november 2013Bisschoppen sturen vragenlijst voor gezinssynode naar parochiesBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose