Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Stemresultaten openbaar gemaakt in eindverslag synode

gepubliceerd: maandag, 20 oktober 2014

Zater­dag­avond 18 ok­to­ber, kort nadat de synode­va­ders er over had­den gestemd werd het slot­ver­slag van de bui­ten­ge­wone synode over huwe­lijk en gezin uitge­deeld aan de verzamelde pers. Voorlopig is er alleen een versie in de grond­tekst, het Ita­li­aans.

De vertaling in andere talen kost enige tijd, omdat die zorg­vul­dig moet zijn. Ook de toe­spraak die paus Fran­cis­cus ter afslui­ting van de synode heeft gehou­den, werd uitge­deeld.

Pater Lombardi, woordvoerder van het Vaticaan
Pater Lombardi, woord­voer­der van het Vati­caan

Bij­zon­der is dat in het eind­ver­slag ook zicht­baar was hoeveel synode­va­ders voor of tegen elk afzon­der­lijk punt in het do­cu­ment hebben gestemd. Dit met het oog op de grootst moge­lijke tran­spa­ran­tie, aldus de woord­voer­der van het Vati­caan pater Lombardi. Zo is te zien dat drie van de in totaal 62 punten niet de vereiste twee­derde meer­der­heid van de stemmen hebben gehaald. Voor deze punten waren meer dan een-en-zes­tig tegen­stem­men. Pater Lombardi onder­streepte na­druk­ke­lijk dat dit eind­do­cu­ment van deze synode, geen uit­ein­delijk stand­punt, maar een werk­do­cu­ment is, waar de bis­schop­pen­con­fe­ren­ties we­reld­wijd zich mee kunnen voor­be­rei­den op de gewone bis­schop­pen­synode in 2015.

De paus hield een toe­spraak ter afslui­ting van de synode, waarin hij waar­schuwde tegen meer­dere valkuilen van de theo­lo­gie zoals wettisisme, waarbij men zich laat opsluiten in de wet en wat al bekend is, zon­der zich door God te laten verrassen; ook waar­schuwde hij tegen een ‘des­tructieve goed­heid’ die door een mislei­dende barm­har­tig­heid won­den laat bestaan zon­der ze te genezen; ook had hij het over de verlei­ding om het kruis te verlaten om de mensen tevre­den te stellen; tevens waar­schuwde hij ener­zijds voor het ver­waar­lozen van het ‘depositum fidei’ (het over­ge­le­verde geloof) en ander­zijds het voor­bij­gaan aan de reali­teit. .

Een be­lang­rijk punt uit het eind­do­cu­ment is dat een twee­derde meer­der­heid van de synode­va­ders heeft gestemd voor onder­zoek naar de moge­lijk­he­den om de pro­ce­dure voor het nie­tig verklaren van een ker­ke­lijk huwe­lijk te versnellen.

Links

Hier­on­der kunnen de Ita­li­aanse teksten wor­den gedownload in PDF.

De Engelse vertaling van beide teksten wordt een dezer dagen verwacht.Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 30 november 2023Nederlandse vertaling slottekst synode
vrijdag, 8 april 2016Paus onderstreept in Exhortatie de vreugde van de liefde
vrijdag, 8 april 2016Amoris Laetitia: Gods barmhartigheid voor huwelijk en gezin
zondag, 25 oktober 2015Gezinssynode afgesloten
woensdag, 21 oktober 2015Laatste week Gezinssynode
dinsdag, 20 oktober 2015Toespraak Neocatechumenale Weg op Gezinssynode
dinsdag, 13 oktober 2015Eerste week synode
maandag, 5 oktober 2015Gezinssynode van start gegaan
vrijdag, 2 oktober 2015Gezinssynode gaat zondag van start
vrijdag, 25 september 201524 Uur van gebed voor de Gezinssynode
donderdag, 25 juni 2015Werkdocument gezinssynode 2015 gepresenteerd
maandag, 2 februari 2015Kardinaal Eijk naar Synode Gezin in oktober
vrijdag, 23 januari 2015Vragenlijst Gezinssynode oktober 2015 is uitgezet in parochies
vrijdag, 10 oktober 2014Eerste week gezinssynode
donderdag, 2 oktober 2014Synode over het gezin gaat zondag van start
woensdag, 24 september 2014Dag van gebed voor Synode over het Gezin
dinsdag, 25 februari 2014Paus Franciscus: Bid mee voor gezinnen wereldwijd
vrijdag, 7 februari 2014Uitslagen vragenlijst rond huwelijk en gezin naar Rome
donderdag, 14 november 2013Bisschoppen sturen vragenlijst voor gezinssynode naar parochiesBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose