Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Paus Franciscus: Bid mee voor gezinnen wereldwijd

gepubliceerd: dinsdag, 25 februari 2014

In een brief aan ge­zin­nen en families we­reld­wijd heeft de paus dins­dag 25 februari opge­roe­pen tot gebed voor twee ko­men­de gebeur­te­nissen waarin het gezin centraal zal staan.

Paus Franciscus: Bid mee voor gezinnen wereldwijdPaus Fran­cis­cus vraagt om steun en gebed voor de buiten­gewone bis­schop­pen­synode dit jaar, waar ge­spro­ken zal wor­den over de pas­to­rale uit­dagingen rondom ge­zin­nen, in het kader van evangeli­sa­tie.

‘Deze synode is gewijd aan ge­zin­nen, aan hun roe­ping en missie in de Kerk en in de samen­leving, maar ook aan de uit­dagingen van het huwe­lijk, het ge­zins­le­ven, de opvoe­ding van kin­de­ren en de rol van het gezin in het leven van de Kerk’, zegt de paus.

De Heilige Vader vraagt ver­der om gebed voor de Wereld­gezins­dagen die wor­den gehou­den in Philadelphia in sep­tem­ber 2015. Door te bid­den voor beide gebeurte­nissen, hoopt paus Fran­cis­cus dat een ont­wik­ke­ling in gang wordt gezet, waardoor ge­zin­nen zich ge­sterkt weten door het licht en de kracht van het evan­ge­lie in de uit­dagingen waar het ge­zins­le­ven hen dage­lijks voor stelt. De paus bena­drukt dat het Jezus zelf is die ge­zin­nen verlicht en onder­steund in hun dage­lijkse leven en op hun reis door het leven. (SRKK)

Volle­dige vertaling van de briefGerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 30 november 2023Nederlandse vertaling slottekst synode
vrijdag, 8 april 2016Paus onderstreept in Exhortatie de vreugde van de liefde
vrijdag, 8 april 2016Amoris Laetitia: Gods barmhartigheid voor huwelijk en gezin
zondag, 25 oktober 2015Gezinssynode afgesloten
woensdag, 21 oktober 2015Laatste week Gezinssynode
dinsdag, 20 oktober 2015Toespraak Neocatechumenale Weg op Gezinssynode
dinsdag, 13 oktober 2015Eerste week synode
maandag, 5 oktober 2015Gezinssynode van start gegaan
vrijdag, 2 oktober 2015Gezinssynode gaat zondag van start
vrijdag, 25 september 201524 Uur van gebed voor de Gezinssynode
donderdag, 25 juni 2015Werkdocument gezinssynode 2015 gepresenteerd
maandag, 2 februari 2015Kardinaal Eijk naar Synode Gezin in oktober
vrijdag, 23 januari 2015Vragenlijst Gezinssynode oktober 2015 is uitgezet in parochies
maandag, 20 oktober 2014Stemresultaten openbaar gemaakt in eindverslag synode
vrijdag, 10 oktober 2014Eerste week gezinssynode
donderdag, 2 oktober 2014Synode over het gezin gaat zondag van start
woensdag, 24 september 2014Dag van gebed voor Synode over het Gezin
vrijdag, 7 februari 2014Uitslagen vragenlijst rond huwelijk en gezin naar Rome
donderdag, 14 november 2013Bisschoppen sturen vragenlijst voor gezinssynode naar parochiesBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose