Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Paus onderstreept in Exhortatie de vreugde van de liefde

gepubliceerd: vrijdag, 8 april 2016
foto: rkkerk.nl
vlnr: echtpaar Paloni, kardinaal Eijk en mw. Kruse
vlnr: echtpaar Paloni, kardinaal Eijk en mw. Kruse
Vandaag is in het Vati­caan de post­sy­no­dale exhor­ta­tie Amoris laetitia van paus Fran­cis­cus ge­pre­sen­teerd. Deze exhor­ta­tie is door de paus ge­schre­ven naar aan­lei­ding van de Bui­ten­ge­wone Bis­schop­pen­synode in 2014 en de daarop­volgende Gewone Bis­schop­pen­synode in 2015, beide met als on­der­werp huwe­lijk en gezin. De paus onder­streept met de titel, De vreugde van de liefde, de bete­ke­nis van het huwe­lijk en het gezin als een bron van door God ge­schon­ken vreugde.

Ook in Neder­land werd vandaag een pers­con­fe­ren­tie gehou­den ter gelegen­heid van het ver­schij­nen van de exhor­ta­tie. Kar­di­naal Eijk, voor­zit­ter van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en namens de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie deel­ne­mer aan de synodes van 2014 en 2015, pre­sen­teerde Amoris laetitia tij­dens een pers­con­fe­ren­tie in het Se­cre­ta­riaat van het Rooms-Katho­liek Kerk­ge­noot­schap in Utrecht.

‘Paus Fran­cis­cus heeft met deze publi­ca­tie Kerk en Wereld voor een verras­sing gesteld’, aldus kar­di­naal Eijk. ‘Ook verrassend is het karakter van het do­cu­ment. Ik zou de post­sy­no­dale exhor­ta­tie willen kwalificeren als ‘een ker­ke­lijk do­cu­ment met een op­val­lend exis­tentieel karakter ... Uiter­aard verkon­digt Paus Fran­cis­cus op de eerste plaats de leer van de van de Rooms-Katho­lie­ke Kerk inzake huwe­lijk en gezin. Daar­naast schenkt hij volop aan­dacht aan de moei­lijk­he­den die mensen onder­vin­den om die leer te begrijpen, toe te passen en eraan vast te hou­den.’

Verder was bij de pers­con­fe­ren­tie aanwe­zig het echtpaar Massimo en Patrizia Paloni uit Maas­tricht, dat speciaal door de Paus was uit­ge­no­digd voor de synode van 2015. Zij woon­den deze bij met hun jongste (twaalfde) kind en ver­tel­den over hun aanwe­zig­heid en pre­sen­ta­tie tij­dens deze synode.

‘De Synode is voor ons een moment geweest om God eer te brengen voor alles wat Hij heeft gedaan in ons leven. Wij hebben de schoon­heid van het chris­te­lijk gezin kunnen heront­dek­ken ... Wij zijn aanwe­zig geweest om onze erva­ring te delen en om te luis­te­ren naar de Paus, de Synode­va­ders, de bis­schop­pen en de des­kun­digen over dit zeer be­lang­rijke thema’, aldus Massimo Paloni.


Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 30 november 2023Nederlandse vertaling slottekst synode
vrijdag, 8 april 2016Amoris Laetitia: Gods barmhartigheid voor huwelijk en gezin
zondag, 25 oktober 2015Gezinssynode afgesloten
woensdag, 21 oktober 2015Laatste week Gezinssynode
dinsdag, 20 oktober 2015Toespraak Neocatechumenale Weg op Gezinssynode
dinsdag, 13 oktober 2015Eerste week synode
maandag, 5 oktober 2015Gezinssynode van start gegaan
vrijdag, 2 oktober 2015Gezinssynode gaat zondag van start
vrijdag, 25 september 201524 Uur van gebed voor de Gezinssynode
donderdag, 25 juni 2015Werkdocument gezinssynode 2015 gepresenteerd
maandag, 2 februari 2015Kardinaal Eijk naar Synode Gezin in oktober
vrijdag, 23 januari 2015Vragenlijst Gezinssynode oktober 2015 is uitgezet in parochies
maandag, 20 oktober 2014Stemresultaten openbaar gemaakt in eindverslag synode
vrijdag, 10 oktober 2014Eerste week gezinssynode
donderdag, 2 oktober 2014Synode over het gezin gaat zondag van start
woensdag, 24 september 2014Dag van gebed voor Synode over het Gezin
dinsdag, 25 februari 2014Paus Franciscus: Bid mee voor gezinnen wereldwijd
vrijdag, 7 februari 2014Uitslagen vragenlijst rond huwelijk en gezin naar Rome
donderdag, 14 november 2013Bisschoppen sturen vragenlijst voor gezinssynode naar parochiesBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose