Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Duurzaamheid

Week van het Katholiek Onderwijs

gepubliceerd: woensdag, 18 september 2019

‘Duur­zaam­heid’ is het thema van de Week van het Katho­liek Onder­wijs dat van 30 sep­tem­ber tot en met 4 ok­to­ber 2019 wordt gehou­den. Een thema dat past bij Fran­cis­cus van Assisi, die op 4 ok­to­ber - Dieren­dag zijn feest­dag heeft.

Het thema past ook bij katho­liek onder­wijs om leer­lin­gen bewust te maken van de ge­za­men­lijke zorg en verant­woor­de­lijk­heid voor de aarde. Of zoals Paus Fran­cis­cus zegt: voor ‘ons gemeen­schap­pe­lijk huis’.

Ter gelegen­heid van de Week van het Katho­liek Onder­wijs is er les­ma­te­riaal ont­wik­keld.

Voor de basis­school

  • Het verhaal van Drup, een prenten­boek voor de onder­bouw met 17 ver­schil­lende ac­ti­vi­teiten.
  • Het water­boekje, met allerlei ver­schil­lende opdrachten om de kennis over water te testen.
  • De waterquiz, een han­dige PowerPoint voor in de klas.
  • In het spoor van Fran­cis­cus. Ont­wik­keld door drs. Liesbeth Stalmeier voor de mid­den- en boven­bouw voor het vak gods­dienst-levens­be­schou­wing en ook uitstekend te gebruiken bij andere vakken.

Voor het middel­baar onder­wijs

  • Laudato si’, het goede leven delen en be­scher­men. Dit les­ma­te­riaal bestaat uit opdrachten die door leer­lin­gen van het d’Outremond­col­lege in Drunen zijn bedacht, onder lei­ding van docenten Dr. Bill Banning en Marijke Heuvelink.
Het verhaal van Drup Het waterboekje Waterquiz Lessen - In het spoor van Franciscus Laudato Si’

Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 21 maart 2024Onderwijsbrief - Waardevol en sociaal
woensdag, 13 december 2023Week van het Katholiek Onderwijs
woensdag, 14 december 2022Week van het Katholiek Onderwijs
woensdag, 12 oktober 2022De identiteit van de katholieke school
donderdag, 4 november 2021Week van het Katholiek Onderwijs
maandag, 16 november 2020Week Katholiek Onderwijs 2020
vrijdag, 29 november 2019NKSR helpt bij voorbereiding op Kerstmis Video
maandag, 7 oktober 2019NKSR op de bres voor vrijheid van onderwijs
donderdag, 4 juli 2019Burgerschapsvorming op katholieke scholen
dinsdag, 4 december 2018Week van het Katholiek Onderwijs
vrijdag, 24 augustus 2018Studiemiddag interculturele dialoog
woensdag, 13 september 2017Nieuwe gedelegeerden voor onderwijs
dinsdag, 8 november 2016Week van het Katholiek Onderwijs
vrijdag, 18 september 2015Week van het Katholiek Onderwijs
donderdag, 28 augustus 2014Lesbrief - Feest vieren - voor de week van het katholiek onderwijsBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose