Bisdom Haarlem-Amsterdam


Week van het Katholiek Onderwijs

Week van 12 t/m 16 december 2022

gepubliceerd: woensdag, 14 december 2022

Van 12 tot en met 16 de­cem­ber is de jaar­lijkse Week van het Katho­liek Onder­wijs. De Neder­lands Katho­lie­ke School­raad (NKSR) biedt ook dit jaar weer les- en in­spi­ra­tie­ma­te­riaal aan voor de hele advents- en kerst­pe­rio­de, in samen­wer­king met Vas­ten­ac­tie en Vier.nu., de nieuwe R.-K. web­si­te over chris­te­lijke hoog­feesten.

Basis­on­der­wijs

Het les­ma­te­riaal voor de advents­tijd is speciaal ont­wik­keld voor het basis­on­der­wijs. Het thema van dit jaar is KLEIN en groot. ‘Met Kerst­mis vieren we de geboorte van Jezus: een klein kind met een grote belofte. Met hem laat God zien dat Hij klein begint om iets groots te laten gebeuren. Vanuit deze the­ma­tiek kunnen de kin­de­ren deze advents­tijd ook naar zich­zelf kijken. Ook zij kunnen, in het klein, grote dingen doen’, zo licht de NKSR het thema toe.

In­ter­ac­tief

Het ma­te­ri­aal is dit jaar uitge­voerd als in­ter­ac­tie­ve adventskalen­der, die te volgen is via de web­si­te van Vas­ten­ac­tie. Er zijn afzon­der­lijke kalen­ders voor de onder­bouw en voor de mid­den- en boven­bouw.

Meer info en downloads


Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 21 maart 2024Onderwijsbrief - Waardevol en sociaal
woensdag, 13 december 2023Week van het Katholiek Onderwijs
woensdag, 12 oktober 2022De identiteit van de katholieke school
donderdag, 4 november 2021Week van het Katholiek Onderwijs
maandag, 16 november 2020Week Katholiek Onderwijs 2020
vrijdag, 29 november 2019NKSR helpt bij voorbereiding op Kerstmis Video
maandag, 7 oktober 2019NKSR op de bres voor vrijheid van onderwijs
woensdag, 18 september 2019Duurzaamheid
vrijdag, 18 september 2015Week van het Katholiek Onderwijs
donderdag, 28 augustus 2014Lesbrief - Feest vieren - voor de week van het katholiek onderwijsBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose