Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

NKSR helpt bij voorbereiding op Kerstmis

Poster, lesmateriaal en video

gepubliceerd: vrijdag, 29 november 2019

Katho­lie­ke basis­scho­len en pa­ro­chies ont­vingen vorige maand een kerst­poster met daarbij een lespakket voor de Advent. Hiermee onder­steunt de Neder­landse Katho­lie­ke School­raad (NKSR) de scholen en pa­ro­chies bij de voor­be­rei­ding op Kerst­mis.

Sjef Hutschemakers

De afbeel­ding op de kerst­poster is het schil­derij ‘Een vre­dige Kerst’ van kunste­naar Sjef Hutschemakers. Deze Limburgse kunste­naar heeft veel schil­derijen en glas-in-loodramen gemaakt voor kerken. De NKSR heeft dit schil­derij met de dieren rond de kribbe gekozen als een ver­wij­zing naar de heilige Fran­cis­cus, die geldt als bedenker van de kerst­stal. De kerstaf­beel­ding vol dieren ver­wijst ook naar duur­zaam­heid.

Duur­zaam­heid

Eerder dit jaar stond de Week van het Katho­liek Onder­wijs (30 sep­tem­ber tot en met 4 ok­to­ber) in het teken van duur­zaam­heid. “De weken waarin we toeleven naar het feest van de geboorte van Jezus Christus zijn voor katho­lie­ke scholen een bij­zon­der rijke tijd”, onder­streept de NKSR op zijn web­si­te.

Maria, moe­der van Jezus

In het ma­te­ri­aal heeft Maria, als (aanstaande) moe­der van Jezus een be­lang­rijke rol. Het ma­te­ri­aal voor de mid­den- en boven­bouw ver­telt dat er in de hele wereld miljoenen moe­ders en vaders zijn die hun kind niet de vei­lig­heid en de kansen kunnen geven die ze zou­den willen geven: “Door gebrek, ziekte en geweld zijn kin­de­ren en hun ouders kwets­baar. Ook het kerst­ver­haal begint met een kwets­ba­re moe­der. Een jonge vrouw, eigen­lijk nog een meisje, reist op een ezeltje naar Beth­le­hem. In een stal wordt haar kind geboren. Het verhaal laat zien hoe God zich verbindt met kwets­ba­re mensen.”

Doordat het ma­te­ri­aal breed be­schik­baar is, kunnen katho­lie­ke basis­scho­len en pa­ro­chies de voor­be­rei­ding op Kerst­mis ook samen vorm­ge­ven.

Downloads

Video

Bij het les­ma­te­riaal hoort ook een video van het verhaal van het paleis van de kleine muis.

 


Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 21 maart 2024Onderwijsbrief - Waardevol en sociaal
woensdag, 13 december 2023Week van het Katholiek Onderwijs
woensdag, 14 december 2022Week van het Katholiek Onderwijs
woensdag, 12 oktober 2022De identiteit van de katholieke school
donderdag, 4 november 2021Week van het Katholiek Onderwijs
maandag, 16 november 2020Week Katholiek Onderwijs 2020
maandag, 7 oktober 2019NKSR op de bres voor vrijheid van onderwijs
woensdag, 18 september 2019Duurzaamheid
vrijdag, 18 september 2015Week van het Katholiek Onderwijs
donderdag, 28 augustus 2014Lesbrief - Feest vieren - voor de week van het katholiek onderwijsBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose