Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Lesbrief - Feest vieren - voor de week van het katholiek onderwijs

6 t/m 10 oktober 2014

gepubliceerd: donderdag, 28 augustus 2014

Lesbrief - Feest vierenVan 6 t/m 10 ok­to­ber wordt de week van het katho­liek onder­wijs gehou­den, een ini­tia­tief van de Neder­landse Katho­lie­ke School­raad. In dit kader is les­brief ‘Feest vieren’ gemaakt. Het thema sluit aan bij het motto ‘Feest!’ van de Kinder­boeken­week, die in dezelfde periode zal plaats­vin­den. Zo kunnen scholen beide eve­ne­menten met elkaar verbin­den.

Bovendien zijn feesten be­lang­rijk op katho­lie­ke scholen: ze laten zien dat je het leven mag vieren als een geschenk. Het gaat dan niet om wat je moet en pres­teert, maar om ‘mens-zijn’, blij­heid en dank­baar­heid.

De les­brief bestaat uit een alge­meen deel en drie katernen voor onder­bouw, mid­den­bouw en boven­bouw. Het algemene gedeelte is bedoeld voor het team van de school en bevat nut­tige in­for­ma­tie over het gebruik van de brief in de klas. Ook staan er sug­ges­ties in voor een gezamen­lijke vie­ring en een tiental gespreks­onder­werpen over katho­lie­ke iden­ti­teit. De katernen voor de verschil­lende bouwen bevatten elk twee lessen van ongeveer een half uur.

Lesbrief en ma­te­ri­alen down­loa­den

Alge­meen

Onder­bouw

Midden­bouw

Boven­bouwGerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 21 maart 2024Onderwijsbrief - Waardevol en sociaal
woensdag, 13 december 2023Week van het Katholiek Onderwijs
woensdag, 14 december 2022Week van het Katholiek Onderwijs
woensdag, 12 oktober 2022De identiteit van de katholieke school
donderdag, 4 november 2021Week van het Katholiek Onderwijs
maandag, 16 november 2020Week Katholiek Onderwijs 2020
vrijdag, 29 november 2019NKSR helpt bij voorbereiding op Kerstmis Video
maandag, 7 oktober 2019NKSR op de bres voor vrijheid van onderwijs
woensdag, 18 september 2019Duurzaamheid
donderdag, 4 juli 2019Burgerschapsvorming op katholieke scholen
dinsdag, 4 december 2018Week van het Katholiek Onderwijs
vrijdag, 24 augustus 2018Studiemiddag interculturele dialoog
woensdag, 13 september 2017Nieuwe gedelegeerden voor onderwijs
dinsdag, 8 november 2016Week van het Katholiek Onderwijs
vrijdag, 18 september 2015Week van het Katholiek OnderwijsBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose