Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Week van het Katholiek Onderwijs

Alle kinderen mogen kind zijn

gepubliceerd: woensdag, 13 december 2023

Van 18 tot en met 22 de­cem­ber or­ga­ni­seert de Neder­landse Katho­lie­ke School­raad (NKSR) de Week van het Katho­liek Onder­wijs 2023. In samen­wer­king met de Vas­ten­ac­tie biedt de NKSR ook dit jaar weer les- en in­spi­ra­tie­ma­te­riaal aan voor de advents- en kerst­pe­rio­de. Thema is dit keer aan­slui­tend bij de Ad­vents­ac­tie voor 2023: ‘Alle kin­de­ren mogen kind zijn’.

“Met Kerst­mis vieren we de geboorte van Jezus: wij wensen een nieuwe baby alle goeds. Maar niet ieder kind kan genieten van een onbe­zorgd leven. Daarom beste­den wij tij­dens de advent extra aan­dacht aan het be­lang­rijke on­der­werp kin­derarbeid. Omdat ieder kind recht heeft om kind te zijn”, licht de NKSR toe op zijn web­si­te.

De Ad­vents­ac­tie nodigt scholen uit om ook iets te doen voor een ander in de kerst­pe­rio­de door bij­voor­beeld geld in te zamelen: “Dit jaar beste­den we extra aan­dacht aan de kin­de­ren die moeten meehelpen in fabrieken of mijnen om zo wat extra geld te verdienen voor hun families. We steunen onder andere een project in India en een project in Congo die de kin­de­ren helpen naar school te gaan, zodat ze straks betere kansen hebben om werk te vin­den.”

Adventskalen­der

Voor de mid­den- en boven­bouw van het basis­on­der­wijs bestaat het les­ma­te­riaal uit een digitale adventskalen­der voor op het digibord, met aan­spre­kende werk­vor­men, vragen en liedjes en het Kerst­ver­haal uit de Bijbel.

Voor de onder­bouw van het basis­on­der­wijs is een eigen variant van de digitale Adventskalen­der be­schik­baar, voor­zien van een mooi prenten­boek over Mees die papa en mama helpt met het zorgen voor baby Puk.

Het les­ma­te­riaal is online kosteloos be­schik­baar via de web­si­te van de Neder­landse Katho­lie­ke School­raad en is ook te vin­den op de web­si­te van de Ad­vents­ac­tie.


Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 21 maart 2024Onderwijsbrief - Waardevol en sociaal
woensdag, 14 december 2022Week van het Katholiek Onderwijs
woensdag, 12 oktober 2022De identiteit van de katholieke school
donderdag, 4 november 2021Week van het Katholiek Onderwijs
maandag, 16 november 2020Week Katholiek Onderwijs 2020
vrijdag, 29 november 2019NKSR helpt bij voorbereiding op Kerstmis Video
maandag, 7 oktober 2019NKSR op de bres voor vrijheid van onderwijs
woensdag, 18 september 2019Duurzaamheid
vrijdag, 18 september 2015Week van het Katholiek Onderwijs
donderdag, 28 augustus 2014Lesbrief - Feest vieren - voor de week van het katholiek onderwijsBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose