Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Week van het Katholiek Onderwijs

Maandag 7 t/m vrijdag 11 november

gepubliceerd: dinsdag, 8 november 2016

Voor de derde keer or­ga­ni­seert de Neder­landse Katho­lie­ke School­raad (NKSR) wordt een Week van het Katho­liek Onder­wijs geor­ga­ni­seerd. Deze week van maan­dag 7 t/m vrij­dag 11 no­vem­ber 2016 staat in het teken van Hoop.

Katho­lie­ke scholen hebben veel van waarde in te brengen in de samen­le­ving. In de Week van het Katho­liek Onder­wijs wordt deze inbreng in de schijn­wer­pers gezet. Ook dit jaar vindt in de tweede week van no­vem­ber een veel­heid aan ac­ti­vi­teiten plaats om de inbreng van katho­lie­ke scholen te delen en vieren.

Week van het Katholiek Onderwijs

Dit jaar staat de Week in het teken van Hoop. Leer­krachten kunnen teken van hoop zijn – door er voor hun leer­lin­gen te zijn en hun toe­komst. En op katho­lie­ke scholen zijn praktijken van hoop te vin­den – de school als ge­meen­schap wil hoop door­ge­ven bij­voor­beeld door juist kin­de­ren op te nemen die met 0-1 achterstaan zoals vluch­te­lingen. In de Week van het Katho­liek Onder­wijs wor­den die mensen en praktijken van hoop onder de aan­dacht gebracht, met elkaar gedeeld en gevierd.

Ma­te­ri­alen

Katho­lie­ke scholen hebben in sep­tem­ber ma­te­ri­aal ont­van­gen om ze te onder­steunen bij het zelf tekens van hoop zijn. Het ma­te­ri­aal bevat een veel­heid aan prak­tische sug­ges­ties om in de klas en in de school met het thema hoop aan de slag te gaan.

Iden­ti­teits­dag

Identiteitsdag Katholiek OnderwijsIn deze Week van het Katho­liek Onder­wijs vindt op woens­dag 9 no­vem­ber in Drie­bergen de lan­de­lijke Iden­ti­teits­dag Katho­liek Onder­wijs plaats, met als thema ‘Veer­kracht en Hoop’. De Week van het Katho­liek Onder­wijs is een ini­tia­tief van de NKSR en wordt mede ge­rea­li­seerd door Verus.

 

(bron: rkkerk.nl)Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 7 oktober 2019NKSR op de bres voor vrijheid van onderwijs
woensdag, 18 september 2019Duurzaamheid
donderdag, 4 juli 2019Burgerschapsvorming op katholieke scholen
dinsdag, 4 december 2018Week van het Katholiek Onderwijs
vrijdag, 24 augustus 2018Studiemiddag interculturele dialoog
woensdag, 13 september 2017Nieuwe gedelegeerden voor onderwijs
vrijdag, 18 september 2015Week van het Katholiek Onderwijs
donderdag, 28 augustus 2014Lesbrief - Feest vieren - voor de week van het katholiek onderwijsBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose