Bisdom Haarlem-Amsterdam


Week van het Katholiek Onderwijs

Van 10 t/m 14 december 2018

gepubliceerd: dinsdag, 4 december 2018
De Kerstposter 2018 is een schilderij van Charles Eijck uit 1963
De Kerstposter 2018 is een schilderij van Charles Eijck uit 1963

In de Week van het Katho­liek Onder­wijs, dit jaar van 10 t/m 14 de­cem­ber 2018, vieren we dat we dat dit onder­wijs bestaat en dat zoveel mensen zich met hart en ziel hier­voor inzetten.

Ook dit jaar is er in­spi­re­rend ma­te­ri­aal ont­wik­keld dat op school gebruikt kan wor­den, niet alleen in de Week zelf maar tij­dens de hele Advent (van 2 tot en met 24 de­cem­ber 2018).

Voor het primair en middel­baar onder­wijs is er een kerst­poster met een afbeel­ding van Charles Eyck alsook sug­ges­ties voor gebruik van de poster in de klas. Voor het primair onder­wijs is er Ver­wach­ting, een les­brief voor de advent ont­wik­keld door de Stich­ting bis­schop­pe­lijke Vas­ten­ac­tie (BVA) als onder­deel van de Ad­vents­ac­tie.

Ad­vents­ac­tie

Neem daar­naast ook een kijkje op de web­si­te van de BVA voor de moe­der-en-kind­pro­jecten in Burkina Faso, Rwanda, Congo Central en Malawi. Als extra bie­den we u bovendien een boek­je aan om het hele jaar door te gebruiken, geti­teld ‘Feest in de Kerk’.

Downloads

Kerstposter
Kerst­poster
Suggesties bij Kerstposter
Sug­ges­ties bij
de Kerst­poster
Lesbrief Advent
Lesbrief Advent
Feest in de Kerk
Feest in de Kerk

Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 7 oktober 2019NKSR op de bres voor vrijheid van onderwijs
woensdag, 18 september 2019Duurzaamheid
donderdag, 4 juli 2019Burgerschapsvorming op katholieke scholen
vrijdag, 24 augustus 2018Studiemiddag interculturele dialoog
woensdag, 13 september 2017Nieuwe gedelegeerden voor onderwijs
dinsdag, 8 november 2016Week van het Katholiek Onderwijs
vrijdag, 18 september 2015Week van het Katholiek Onderwijs
donderdag, 28 augustus 2014Lesbrief - Feest vieren - voor de week van het katholiek onderwijsBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose