Bisdom Haarlem-Amsterdam


Impulsdag missie in Heiloo

gepubliceerd: vrijdag, 5 oktober 2012

Mgr. Punt en mgr. PallipparambilIn het dio­ce­sane hei­lig­dom in Heiloo zal op 13 ok­to­ber de dag “Missie voor een leven­dige pa­ro­chie” wor­den geor­ga­ni­seerd. Missie geeft niet alleen een impuls aan leven­dige pa­ro­chies in het Zuiden, maar verleven­digt ook pa­ro­chies hier.

Bis­schop Punt zal de dag openen en er zal een inter­view wor­den gehou­den met bis­schop Pallipparambil uit het bisdom Miao over missie in het uiterste oosten van India.

Pastoor Wagemaker geeft drie hand­vat­ten voor een leven­dige pa­ro­chie en Johan Compier van Progressio Neder­land zal komen uitleggen hoe mensen eigen projecten kunnen indienen bij de Bis­schop­pe­lijke Vastenaktie en Ad­vents­ac­tie. Evert Veldman zal met u in gesprek gaan over hoe missie in de ko­men­de jaren op een ver­frissende manier een nieuwe groep pa­ro­chi­anen zal kunnen aanspreken.

De dag duurt van 10.00 tot 14.00 uur. Ie­der­een is welkom.Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 2 oktober 2021Pausboodschap Wereldmissiedag
dinsdag, 24 september 2019Missiemaand oktober Audio
woensdag, 11 september 2019Pausboodschap Wereldmissiedag
vrijdag, 20 mei 2016Speciale campagne voor hulp aan vluchtelingen
zondag, 20 maart 2016Syrië door de ogen van hulpverleners
donderdag, 6 maart 2014Mgr. Punt: “Laten we licht en solidariteit doorgeven”
woensdag, 26 februari 2014Hulp aan de Filippijnen
dinsdag, 18 februari 2014Dag van de Caritas
maandag, 2 december 2013Paus Franciscus bidt voor Adventsactie
vrijdag, 16 augustus 2013Jaarlijkse Startdag Vastenaktie
donderdag, 18 oktober 2012Missie voor een levendige parochie Fotoreportage
maandag, 7 mei 2012Bisschop Ontvangt Curatorium Week Nederlandse Missionarissen
woensdag, 22 februari 2012Bisschop geeft startsein vastenestafette Fotoreportage
vrijdag, 4 november 2011Zusters Vogelenzang houden wintermarkt
woensdag, 21 september 2011Collectes Honger in de Hoorn van Afrika
maandag, 15 augustus 2011Verslagboek Dag van de Caritas is uit!
maandag, 15 augustus 2011Honger in de Hoorn van Afrika
dinsdag, 2 augustus 2011“Doneer voor slachtoffers van hongersnood!”
zaterdag, 4 juni 2011Evangelisatie-samenwerking met Hondurees aartsbisdom
maandag, 30 mei 2011Kleine projecten maken groot verschil!Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose