Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bisschop geeft startsein vastenestafette

gepubliceerd: woensdag, 22 februari 2012

Met het overhan­digen van de speciale “estafette­kaars” aan pas­to­raal werker Leo Mesman uit Hoofd­dorp heeft mgr. dr. J. Punt de Vastenestafette van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam in gang gezet. Dat gebeurde heel toepas­se­lijk aan het einde van de Aswoens­dag­vie­ring in de kapel van het bis­schops­huis, waarin de as werd opgelegd aan de leden van Curie.

Vastenestafette Haarlem-Amsterdam 2012
Weblog over de Vastenestafette

Veer­tig dagen lang, gedurende de hele vasten, ontzeggen chris­te­nen  zich iets: chips, alcohol, eigen auto, tele­vi­sie, games  - waar je normaal ge­spro­ken niet eens over nadenkt. Zoals Jezus zich voor­be­reidde op zijn ver­kon­di­ging, zijn open­baar leven, zo trachten chris­te­nen zich voor te berei­den op het Paas­feest.

De kracht van het vasten zit hem in de intentie, niet in het spectaculaire re­sul­taat van een actie, zo zei de bis­schop tij­dens de eucha­ris­tie­vie­ring.

Vasten maakt je solidair met hen die de keuze niet hebben, omdat het er voor hen een­vou­digweg niet is. Solidair zijn betekent samen doen. Veer­tig dagen lang zal iedere dag een andere pa­ro­chie een vasten­acti­vi­teit or­ga­ni­se­ren, van een maal­tijd, een concert tot een wandel­tocht. Van pa­ro­chie op pa­ro­chie wordt een estafette­kaars en dag­boek doorge­ge­ven, slin­gerend door heel het bisdom om met Pasen aan te komen bij de H. Bavo­kathe­draal in Haar­lem. Dit jaar staat Ethiopië centraal, een van de oudste chris­te­lijke lan­den.

Foto: Mgr. Punt ontsteekt de estafette­kaars die pas­to­raal werker Leo Mesman mag mee­ne­men naar zijn pa­ro­chie in Hoofd­dorp. Vandaar trekt de kaars het bisdom rond.Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 2 oktober 2021Pausboodschap Wereldmissiedag
dinsdag, 24 september 2019Missiemaand oktober Audio
woensdag, 11 september 2019Pausboodschap Wereldmissiedag
vrijdag, 20 mei 2016Speciale campagne voor hulp aan vluchtelingen
zondag, 20 maart 2016Syrië door de ogen van hulpverleners
donderdag, 6 maart 2014Mgr. Punt: “Laten we licht en solidariteit doorgeven”
woensdag, 26 februari 2014Hulp aan de Filippijnen
dinsdag, 18 februari 2014Dag van de Caritas
maandag, 2 december 2013Paus Franciscus bidt voor Adventsactie
vrijdag, 16 augustus 2013Jaarlijkse Startdag Vastenaktie
donderdag, 18 oktober 2012Missie voor een levendige parochie Fotoreportage
vrijdag, 5 oktober 2012Impulsdag missie in Heiloo
maandag, 7 mei 2012Bisschop Ontvangt Curatorium Week Nederlandse Missionarissen
vrijdag, 4 november 2011Zusters Vogelenzang houden wintermarkt
woensdag, 21 september 2011Collectes Honger in de Hoorn van Afrika
maandag, 15 augustus 2011Verslagboek Dag van de Caritas is uit!
maandag, 15 augustus 2011Honger in de Hoorn van Afrika
dinsdag, 2 augustus 2011“Doneer voor slachtoffers van hongersnood!”
zaterdag, 4 juni 2011Evangelisatie-samenwerking met Hondurees aartsbisdom
maandag, 30 mei 2011Kleine projecten maken groot verschil!Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose