Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Paus Franciscus bidt voor Adventsactie

Mgr. Punt biedt paus Adventsactie tafelloper aan

gepubliceerd: maandag, 2 december 2013

Vanmorgen ont­ving paus Fran­cis­cus de Ad­vents­ac­tie tafelloper uit han­den van bis­schop Mgr. J. Punt, dit  ter gelegen­heid van de offi­cië­le start van de Ad­vents­ac­tie in Neder­land op zon­dag 1 de­cem­ber. De paus toonde zich blij verrast met het Neder­landse cadeau en liet zich door bis­schop Punt ver­der in­for­meren over de Ad­vents­ac­tie. Hij noemde Ad­vents­ac­tie een prach­tig ini­tia­tief en zegde toe voor het wel­slagen van de actie te bid­den.

Geïnspireerd

Beate Gloudemans, campagne­lei­der van de Ad­vents­ac­tie, voelt zich zeer geïnspireerd door de en­thou­siaste reactie van de paus: “Het geeft mij en alle vrij­wil­li­gers in het land, een extra steun in de rug de ko­men­de weken. Nu wij weten dat de paus Ad­vents­ac­tie waar­deert en voor ons bidt, zijn we extra ge­mo­ti­veerd ons in te zetten voor mensen in de wereld die het veel min­der goed getroffen hebben dan wij.”

Mgr. Punt biedt paus Adventsactie tafelloper aanMgr. J. Punt, bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, is vanuit de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie als referent voor de missie nauw betrokken bij de Ad­vents­ac­tie. Hij is in Rome van­wege het Ad Limina-bezoek van de Neder­landse bis­schop­pen.

Tafelloper

Op de Ad­vents­ac­tie tafelloper staat een deel van het bekende gebed van Fran­cis­cus van Assisi, de in­spi­ra­tie­bron en naamgever van paus Fran­cis­cus: “Laat mij hoop brengen bij wie niet meer hoopt, geloof aan wie twijfelt, licht waar het duister is.” De loper van bio­lo­gisch geteelde jute is speciaal voor Ad­vents­ac­tie ont­wor­pen en geprodu­ceerd volgens fair trade principes.

Tien Ad­vents­ac­tie projecten

Ad­vents­ac­tie is de jaar­lijkse hulpactie van de Katho­lie­ke kerk in Neder­land tij­dens de Advents­pe­rio­de, de vier weken voor­af­gaand aan Kerst­mis. Tijdens de Advents­pe­rio­de zetten door het hele land hon­der­den vrij­wil­li­gers zich in om aan­dacht te vragen en geld in te zamelen voor een van de tien Ad­vents­ac­tie­projecten.

De tien Ad­vents­ac­tie­projecten van dit jaar zijn heel ver­schil­lend, maar ze hebben één ding gemeen: ze willen hoop brengen bij mensen die in de marge van de samen­le­ving leven en weinig per­spec­tief hebben. Of dat nu gaan om kin­der­pros­ti­tuees op de Filipijnen of ge­van­ge­nen in Congo. Op de web­si­te van Ad­vents­ac­tie is meer in­for­ma­tie te vin­den over de tien projecten en over de manieren waarop mensen kunnen bijdragen.
Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 4 juni 2021Nieuwe datum Ad Limina
woensdag, 11 maart 2020Ad Liminabezoek maart 2021
dinsdag, 24 september 2019Missiemaand oktober
woensdag, 11 september 2019Pausboodschap Wereldmissiedag
vrijdag, 20 mei 2016Speciale campagne voor hulp aan vluchtelingen
zondag, 20 maart 2016Syrië door de ogen van hulpverleners
donderdag, 6 maart 2014Mgr. Punt: “Laten we licht en solidariteit doorgeven”
woensdag, 26 februari 2014Hulp aan de Filippijnen
dinsdag, 18 februari 2014Dag van de Caritas
vrijdag, 13 december 2013Bisschop informeert gelovigen over Ad Liminabezoek
zaterdag, 7 december 2013Laatste fotoserie Ad Liminabezoek Fotoreportage
vrijdag, 6 december 2013Kerstliederen en toewijding in de Santa Maria Maggiore Fotoreportage
vrijdag, 6 december 2013Ad Limina - Homilieën en toespraken
vrijdag, 6 december 2013Congregatie voor de bisschoppen en Lateraanse universiteit
vrijdag, 6 december 2013Verrassende zalig- en heiligverklaringsprocessen Fotoreportage
donderdag, 5 december 2013Fotoserie Ad Liminabezoek Fotoreportage
donderdag, 5 december 2013Financiën, kerksluitingen en religieuzen... Fotoreportage
donderdag, 5 december 2013Fotoserie Ad Liminabezoek Fotoreportage
woensdag, 4 december 2013“We zijn veroordeeld tot de dialoog” Fotoreportage
woensdag, 4 december 2013Bisschoppen bij Congregaties voor onderwijs en geloofsleer FotoreportageBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose