Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Ad Liminabezoek maart 2021

gepubliceerd: woensdag, 11 maart 2020
foto: Ramon Mangold
Groepsfoto van het Ad Liminabezoek in 2013
Groepsfoto van het Ad Liminabezoek in 2013

De Neder­landse bis­schop­pen hebben begin maart 2020 via de nuntius een uit­no­di­ging ont­van­gen om in maart 2021 opnieuw op Ad Limina bezoek te gaan naar Rome. Zij brengen dan ge­za­men­lijk een bezoek aan de graven van de apos­te­len Petrus en Paulus en vieren daar de eucha­ris­tie. De bis­schop­pen spreken tij­dens hun bezoek met paus Fran­cis­cus en met de ver­schil­lende de­par­te­menten van de Romeinse curie.

2013

Het laatste Ad Limina bezoek van de Neder­landse bis­schop­pen was in de­cem­ber 2013, nu bijna zeven jaar gele­den. Het nieuws van het bezoek werd dins­dag 10 maart 2020 in de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie gedeeld. De voor­be­rei­dingen voor het bezoek wor­den in de ko­men­de tijd in gang gezet. Op deze web­si­te is uit­ge­breid ver­slag gedaan van dit bezoek:

Pelgrimage

Het Latijnse woord Limina betekent: drempels. Visitatio ad Limina Apostolorum betekent let­ter­lijk een pelgrimage naar de drempels van de apos­te­len. Met deze drempels wor­den de graven van de apos­te­len Petrus en Paulus bedoeld. Het is een eeuwen­oud gebruik dat bis­schop­pen deze graven in Rome bezoeken en sinds het Tweede Vati­caans Concilie wordt dit bezoek door de bis­schop­pen van een Kerk­pro­vin­cie ge­za­men­lijk afgelegd. Gebruike­lijk is het om dit minimaal een keer in de vijf jaar te doen.

Ieder van de bis­schop­pen presen­teert voor­af­gaand aan het Ad Limina een rapport over de situatie in het eigen bisdom en ge­za­men­lijk stellen de bis­schop­pen een rapport op over de situatie in Neder­land als geheel.

Moge­lijk uitstel

De kans bestaat dat het Ad Limina uit­ein­delijk later dan maart volgend jaar gaat plaats­vin­den. Dit omdat de hui­dige crisis in ver­band met het corona­vi­rus vertra­ging zou kunnen opleveren in het pau­se­lijke schema van de Ad Limina bezoeken.Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 17 maart 2022Ad Limina bezoek in november
woensdag, 5 januari 2022Uitstel Ad limina
vrijdag, 4 juni 2021Nieuwe datum Ad Limina
vrijdag, 13 december 2013Bisschop informeert gelovigen over Ad Liminabezoek
zaterdag, 7 december 2013Laatste fotoserie Ad Liminabezoek
vrijdag, 6 december 2013Kerstliederen en toewijding in de Santa Maria Maggiore
vrijdag, 6 december 2013Ad Limina - HomilieŽn en toespraken
vrijdag, 6 december 2013Congregatie voor de bisschoppen en Lateraanse universiteit
vrijdag, 6 december 2013Verrassende zalig- en heiligverklaringsprocessen
donderdag, 5 december 2013Fotoserie Ad Liminabezoek
donderdag, 5 december 2013FinanciŽn, kerksluitingen en religieuzen...
donderdag, 5 december 2013Fotoserie Ad Liminabezoek
woensdag, 4 december 2013ďWe zijn veroordeeld tot de dialoogĒ
woensdag, 4 december 2013Bisschoppen bij Congregaties voor onderwijs en geloofsleer
dinsdag, 3 december 2013Een volle tweede dag
maandag, 2 december 2013Paus Franciscus bidt voor Adventsactie
maandag, 2 december 2013Video van het Ad Liminabezoek Video
maandag, 2 december 2013Bisschoppen bemoedigd door paus Franciscus
maandag, 2 december 2013Ontmoeting met de paus
zondag, 1 december 2013Eucharistieviering in de Kerk der FriezenBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose