Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Ad Liminabezoek maart 2021

gepubliceerd: woensdag, 11 maart 2020
foto: Ramon Mangold
Groepsfoto van het Ad Liminabezoek in 2013
Groepsfoto van het Ad Liminabezoek in 2013

De Neder­landse bis­schop­pen hebben begin maart 2020 via de nuntius een uit­no­di­ging ont­van­gen om in maart 2021 opnieuw op Ad Limina bezoek te gaan naar Rome. Zij brengen dan ge­za­men­lijk een bezoek aan de graven van de apos­te­len Petrus en Paulus en vieren daar de eucha­ris­tie. De bis­schop­pen spreken tij­dens hun bezoek met paus Fran­cis­cus en met de ver­schil­lende de­par­te­menten van de Romeinse curie.

2013

Het laatste Ad Limina bezoek van de Neder­landse bis­schop­pen was in de­cem­ber 2013, nu bijna zeven jaar gele­den. Het nieuws van het bezoek werd dins­dag 10 maart 2020 in de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie gedeeld. De voor­be­rei­dingen voor het bezoek wor­den in de ko­men­de tijd in gang gezet. Op deze web­si­te is uit­ge­breid ver­slag gedaan van dit bezoek:

Pelgrimage

Het Latijnse woord Limina betekent: drempels. Visitatio ad Limina Apostolorum betekent let­ter­lijk een pelgrimage naar de drempels van de apos­te­len. Met deze drempels wor­den de graven van de apos­te­len Petrus en Paulus bedoeld. Het is een eeuwen­oud gebruik dat bis­schop­pen deze graven in Rome bezoeken en sinds het Tweede Vati­caans Concilie wordt dit bezoek door de bis­schop­pen van een Kerk­pro­vin­cie ge­za­men­lijk afgelegd. Gebruike­lijk is het om dit minimaal een keer in de vijf jaar te doen.

Ieder van de bis­schop­pen presen­teert voor­af­gaand aan het Ad Limina een rapport over de situatie in het eigen bisdom en ge­za­men­lijk stellen de bis­schop­pen een rapport op over de situatie in Neder­land als geheel.

Moge­lijk uitstel

De kans bestaat dat het Ad Limina uit­ein­delijk later dan maart volgend jaar gaat plaats­vin­den. Dit omdat de hui­dige crisis in ver­band met het corona­vi­rus vertra­ging zou kunnen opleveren in het pau­se­lijke schema van de Ad Limina bezoeken.


Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 14 november 2022Mooiste momenten Ad Liminabezoek Video
zaterdag, 12 november 2022Fotoserie vijfde dag Ad Limina
donderdag, 10 november 2022Fotoserie vierde dag Ad Limina
donderdag, 10 november 2022Een terugblik en vooruitblik Video
woensdag, 9 november 2022Fotoserie derde dag Ad Limina
dinsdag, 8 november 2022Fotoserie tweede dag Ad Limina
maandag, 7 november 2022Bij het graf van Petrus Video
maandag, 7 november 2022Ad Liminabezoek op Katholiekleven.nl Video
vrijdag, 28 oktober 2022Ad Liminarapport 2022 Video
donderdag, 17 maart 2022Ad Limina bezoek in november
woensdag, 5 januari 2022Uitstel Ad limina
vrijdag, 4 juni 2021Nieuwe datum Ad Limina
vrijdag, 13 december 2013Bisschop informeert gelovigen over Ad Liminabezoek
zaterdag, 7 december 2013Laatste fotoserie Ad Liminabezoek
vrijdag, 6 december 2013Kerstliederen en toewijding in de Santa Maria Maggiore
vrijdag, 6 december 2013Ad Limina - HomilieŽn en toespraken
vrijdag, 6 december 2013Congregatie voor de bisschoppen en Lateraanse universiteit
vrijdag, 6 december 2013Verrassende zalig- en heiligverklaringsprocessen
donderdag, 5 december 2013Fotoserie Ad Liminabezoek
donderdag, 5 december 2013FinanciŽn, kerksluitingen en religieuzen...Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose