Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Bisschop informeert gelovigen over Ad Liminabezoek

gepubliceerd: vrijdag, 13 december 2013

Bisschop Mgr. Jos Punt wil graag zijn bevindingen tijdens het ad limina bezoek delen met de gelovigen van zijn bisdom. Terug in Nederland heeft de bisschop gewerkt aan een brief waarin hij aangeeft waar tijdens de besprekingen met de Con­gre­ga­ties en Raden o.a. over gesproken is en hoe de ontmoeting met de Paus is verlopen. De volledige brief wordt hierbij weergegeven.


Aan de gelovigen in het bisdom Haarlem-Amsterdam

Haarlem, 13 december 2013

Broeders en Zusters,

Teruggekeerd uit Rome van het Ad Limina bezoek, voel ik de behoefte om met u enkele ervaringen te delen uit deze bijzondere week, waar ik geïnspireerd en dankbaar op terugkijk. Samen met hulp­bisschop Mgr. J. Hendriks en emeritus hulp­bis­schop J. van Burgsteden s.s.s. waren wij met de overige Neder­landse Bis­schop­pen allereerst op pelgrimage naar de graven van de apostelen Petrus en Paulus. We hebben met elkaar op die bijzondere plekken de eucha­ris­tie gevierd, alsmede in de andere grote basilieken van Rome. We hebben er gebeden voor de verbondenheid tussen de Wereldkerk en onze Neder­landse Kerk, en voor allen die daarin werkzaam zijn en hun beste krachten inzetten.

Brief aan de gelovigen over het Ad LiminabezoekDe week begon al gelijk met een hoogtepunt; de ontmoeting met Paus Franciscus. Dat was hartelijk en broederlijk en de Paus riep ons op ons niet te laten ontmoedigen door de problemen van de secularisatie in Nederland. In plaats van een toespraak te houden, nodigde hij ons uit in gesprek te gaan. De huidige situatie in Nederland stelt ons voor nieuwe uitdagingen en daarin moeten we volgens de Paus nieuwe pastorale wegen zoeken. De Kerk staat voor een missio­naire opdracht, niet alleen de bis­schop­pen, maar ook de parochies, de hele geloofs­gemeen­schap en iedere gelovige afzonderlijk. Deze tijd vraagt om een helder getuigenis. Daarnaast benadrukte de Paus dat juist de diaconie en caritas wegen kunnen zijn waarlangs ook jonge mensen het geloof in Christus kunnen vinden. Want als mensen niet meer zo open zijn voor God zelf, dan zijn ze dat misschien wel voor de naaste. En in de naaste zullen ze het gelaat van Christus uit­ein­de­lijk ontdekken. Natuurlijk kwam ook de problematiek van de kerk­sluitingen ter sprake. In ons bisdom speelt dit slechts in beperkte mate. De Paus heeft de bis­schop­pen wel uitdrukkelijk opgeroepen bij alle noodzakelijke reorganisaties ons ook goed in te leven in de gevoelens van hen die dit aangaat.

Een ander thema was de problematiek van het seksueel misbruik en de zorg om de slachtoffers. De Paus toonde zich tevreden over de manier waarop de bis­schop­pen dit in Nederland hebben aangepakt. De Con­gre­ga­tie voor de Geloofsleer heeft inmiddels een voorlopige goedkeuring gegeven voor de richtlijnen die de bis­schop­pen hebben opgesteld ter voorkoming van seksueel misbruik in de toekomst.

Zoals in veel andere toespraken en gesprekken, heeft de Paus ook bij ons de nadruk gelegd op het toegankelijk maken van het sacrament van boete en verzoening. Wereldwijd neemt het aantal biechtelingen sterk toe, omdat de Paus telkens spreekt van de noodzaak ons met God en de ander te verzoenen. Geen mens kan zonder barm­har­tig­heid, en om het naar anderen te kunnen zijn, zullen we het zelf eerst moeten willen ontvangen. De Kerk heeft daar een prachtig sacrament voor en daar moeten mensen pastoraal op nieuwe wijze in begeleid worden. Barm­har­tig­heid en de mens naast je zien als ‘beeld van God zelf’, zijn begrippen die de Paus voortdurend herhaalt.

De Paus stelde ons tot slot ook nog een soort gewetensvraag. Waar haalt u als bis­schop­pen zelf de kracht vandaan, uw hoop en vreugde te midden van alle zorgen en problemen? Het evangelie moet altijd zichtbaar blijven als Blijde Bood­schap van vergeving, redding en verlossing. Hij riep ons op ons zelf daar steeds weer aan te laven en dit naar anderen uit te dragen. De Kerk, zo gaf de Paus aan, groeit vanuit een authentiek beleefd geloof en door een eerlijke aantrekkings­kracht. Zij wordt gezonden om wakker te schudden en geloof, hoop en liefde in mensen te planten..

In de dagen die volgden hebben we veel van wat de Paus verkondigt ook terug gehoord in onze gesprekken met de Con­gre­ga­ties en Raden. In ruim twaalf ontmoetingen zijn de meest uiteenlopende thema’s besproken. Van jongeren en huwelijk en gezin, tot de rol van bis­schop­pen in de sociale media. Ook de problematiek van kerk­sluitingen en hoe pastoraal om te gaan met mensen die niet helemaal leven volgens de uitgangs­punten van de Kerk. Boeiende gesprekken die ook een beeld gaven hoe de Kerk wereldwijd omgaat met deze thema’s.

Ons is telkens gevraagd door te gaan op de ingeslagen weg, maar wel met geduld en altijd in een open en goede com­mu­ni­ca­tie naar de gelovigen.

Tenslotte hebben we de Paus nog kunnen meegeven dat hij door zijn manier van doen ook erg populair is in Nederland. Hij gaf ons aan daar vooral gebruik van te maken. Al eerder heb ik met de Paus gesproken over een mogelijk bezoek aan Amsterdam. Hij leek daarin zeer geïn­te­res­seerd. Met de andere bis­schop­pen is inmiddels afgesproken hiervoor de moge­lijk­he­den te bezien.

Via onze website kunt u nog eens uitvoerig terug­lezen wat er in Rome allemaal besproken en beleefd is. Er staan ook veel foto’s op die een goed beeld geven van de ontspannen sfeer die we daar met elkaar mochten beleven. (www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl)

In het nieuwe jaar zullen wij zeker de concrete uit­wer­king van dit Ad Limina bezoek ter hand nemen, en allereerst bespreken in de ver­schil­lende overleg­organen in ons bisdom. Dit loopt hopelijk uit op een heuse diocesane bede­vaart naar Rome in mei 2015. U wordt allen uitgenodigd daar aan deel te nemen, en de informatie daarover zult u via uw parochie in de komende januari maand ontvangen. Het zou geweldig zijn als we als bisdom biddend en vierend en getuigend van ons geloof, met jong en oud, dan rond onze Paus Franciscus verenigd kunnen zijn.

Op weg naar het feest van de Menswording wens ik u, mede namens de beide hulp­bis­schop­pen, een gezegend vervolg van de advent en een heel Zalig Kerst­feest.

+ Jozef M. Punt
Bisschop van Haarlem-Amsterdam

 
Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 7 december 2013Laatste fotoserie Ad Liminabezoek Fotoreportage
vrijdag, 6 december 2013Kerstliederen en toewijding in de Santa Maria Maggiore Fotoreportage
vrijdag, 6 december 2013Ad Limina - HomilieŽn en toespraken
vrijdag, 6 december 2013Congregatie voor de bisschoppen en Lateraanse universiteit
vrijdag, 6 december 2013Verrassende zalig- en heiligverklaringsprocessen Fotoreportage
donderdag, 5 december 2013Fotoserie Ad Liminabezoek Fotoreportage
donderdag, 5 december 2013FinanciŽn, kerksluitingen en religieuzen... Fotoreportage
donderdag, 5 december 2013Fotoserie Ad Liminabezoek Fotoreportage
woensdag, 4 december 2013ďWe zijn veroordeeld tot de dialoogĒ Fotoreportage
woensdag, 4 december 2013Bisschoppen bij Congregaties voor onderwijs en geloofsleer Fotoreportage
dinsdag, 3 december 2013Een volle tweede dag
maandag, 2 december 2013Paus Franciscus bidt voor Adventsactie Fotoreportage
maandag, 2 december 2013Video van het Ad Liminabezoek Video
maandag, 2 december 2013Bisschoppen bemoedigd door paus Franciscus Fotoreportage
maandag, 2 december 2013Ontmoeting met de paus Fotoreportage
zondag, 1 december 2013Eucharistieviering in de Kerk der Friezen Fotoreportage
maandag, 25 november 2013Algemeen rapport Ad Limina openbaar
vrijdag, 11 oktober 2013Nederlandse bisschoppen gaan op Ad Limina bezoekBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose