Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Pausboodschap Wereldmissiedag

Zondag 24 oktober

gepubliceerd: zaterdag, 2 oktober 2021
foto: Missio Zwitserland/Brunner
Pausboodschap Wereldmissiedag

Op zon­dag 24 ok­to­ber viert de Rooms-Katho­lie­ke Kerk Wereld­mis­sie­dag. Al eer­der dit jaar publi­ceerde het Vati­caan de bood­schap van paus Fran­cis­cus voor deze dag, met als uitgangs­punt: “Het is voor ons onmoge­lijk niet te spreken over hetgeen wij gezien en gehoord hebben” (Hand. 4, 20). Deze bood­schap is in nu in de Neder­landse vertaling be­schik­baar.

‘Wanneer wij de kracht van Gods liefde ervaren, wanneer wij zijn aanwe­zig­heid als Vader in ons per­soon­lijk en gemeen­schap­pe­lijk leven erkennen, kunnen wij niet anders dan wat wij hebben gezien en gehoord ver­kon­di­gen en delen’, schrijft paus Fran­cis­cus.

‘De Kerk bestaat om te evan­ge­li­se­ren’

Het thema van Wereld­mis­sie­dag van dit jaar ziet de paus als ‘een uit­no­di­ging aan ieder van ons om “ons moeite te getroosten” en wat wij in ons hart dragen, bekend te maken. Deze zen­ding is de iden­ti­teit van de Kerk en is dat altijd geweest: “Zij bestaat om te evan­ge­li­se­ren” (de heilige Paulus VI, apos­to­lische exhor­ta­tie Evangelii nuntiandi, 14).’

De paus schrijft dat chris­te­nen van nu zich kunnen laten in­spi­re­ren door het voor­beeld van degenen die in staat zijn geweest op weg te gaan, land en familie achter te laten, om het evan­ge­lie zon­der uitstel en zon­der angst naar de uit­hoeken van volken en ste­den te brengen.

Aandacht voor de Kerk van Guinee

Missio brengt in de Wereld­mis­sie­maand ok­to­ber de kerk van Guinee voor het voetlicht. In de pa­ro­chies wordt daar in ok­to­ber ook voor ge­col­lec­teerd. Missio is de Stich­ting Pau­se­lijke Missie­werken Neder­land en onder­deel van de inter­na­tio­nale Pau­se­lijke Missie­werken van de Rooms-katho­lie­ke Kerk. Missio ressor­teert onder de Pau­se­lijke Con­gre­ga­tie voor de Evangeli­sa­tie van de Volkeren. De Pau­se­lijke Missie­werken zijn actief in ongeveer 130 lan­den.

Meer in­for­ma­tie


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 24 september 2019Missiemaand oktober Audio
woensdag, 11 september 2019Pausboodschap Wereldmissiedag
vrijdag, 20 mei 2016Speciale campagne voor hulp aan vluchtelingen
zondag, 20 maart 2016Syrië door de ogen van hulpverleners
donderdag, 6 maart 2014Mgr. Punt: “Laten we licht en solidariteit doorgeven”
woensdag, 26 februari 2014Hulp aan de Filippijnen
dinsdag, 18 februari 2014Dag van de Caritas
maandag, 2 december 2013Paus Franciscus bidt voor Adventsactie
vrijdag, 16 augustus 2013Jaarlijkse Startdag Vastenaktie
donderdag, 18 oktober 2012Missie voor een levendige parochie
vrijdag, 5 oktober 2012Impulsdag missie in Heiloo
maandag, 7 mei 2012Bisschop Ontvangt Curatorium Week Nederlandse Missionarissen
woensdag, 22 februari 2012Bisschop geeft startsein vastenestafette
vrijdag, 4 november 2011Zusters Vogelenzang houden wintermarkt
woensdag, 21 september 2011Collectes Honger in de Hoorn van Afrika
maandag, 15 augustus 2011Verslagboek Dag van de Caritas is uit!
maandag, 15 augustus 2011Honger in de Hoorn van Afrika
dinsdag, 2 augustus 2011“Doneer voor slachtoffers van hongersnood!”
zaterdag, 4 juni 2011Evangelisatie-samenwerking met Hondurees aartsbisdom
maandag, 30 mei 2011Kleine projecten maken groot verschil!Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose