Bisdom Haarlem-Amsterdam


Hulp aan de Filippijnen

gepubliceerd: woensdag, 26 februari 2014

Hulp aan de FilippijnenDe Neder­landse bis­schop­pen hebben zich aan­ge­slo­ten bij de oproep om in de Filippijnen hulp te bie­den na de ver­nie­ti­gende orkaan Yolanda die een ware huma­ni­taire ramp teweeg heeft gebracht. In ons bisdom is daaraan ruim­har­tig gehoor gegeven. Er is zowel ge­col­lec­teerd voor de lan­de­lijke actie van de Samen­wer­kende Hulp­orga­ni­sa­ties als voor directe hulp via de ker­ke­lijke kanalen.

Ons missie­secre­ta­riaat heeft ruim 17.000 euro ont­van­gen. De gel­den zijn overgemaakt naar de bis­schop van het militair or­di­na­ri­aat in de Filippijnen. Van de beste­ding van dit geld is een eerste ver­slag ont­van­gen.

Het geld is gebruikt om direct bij te dragen aan het verhelpen van de woning­nood. De bis­schop van het militair or­di­na­ri­aat heeft directe hulp kunnen geven aan getroffen ge­zin­nen van mili­tai­ren. Zevenen­der­tig ge­zin­nen hebben een bijdrage van ruim 800 euro ont­van­gen om ver­vangende huis­ves­ting moge­lijk te maken.Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 2 oktober 2021Pausboodschap Wereldmissiedag
dinsdag, 24 september 2019Missiemaand oktober Audio
woensdag, 11 september 2019Pausboodschap Wereldmissiedag
vrijdag, 20 mei 2016Speciale campagne voor hulp aan vluchtelingen
zondag, 20 maart 2016Syrië door de ogen van hulpverleners
donderdag, 6 maart 2014Mgr. Punt: “Laten we licht en solidariteit doorgeven”
dinsdag, 18 februari 2014Dag van de Caritas
maandag, 2 december 2013Paus Franciscus bidt voor Adventsactie
vrijdag, 16 augustus 2013Jaarlijkse Startdag Vastenaktie
donderdag, 18 oktober 2012Missie voor een levendige parochie
vrijdag, 5 oktober 2012Impulsdag missie in Heiloo
maandag, 7 mei 2012Bisschop Ontvangt Curatorium Week Nederlandse Missionarissen
woensdag, 22 februari 2012Bisschop geeft startsein vastenestafette
vrijdag, 4 november 2011Zusters Vogelenzang houden wintermarkt
woensdag, 21 september 2011Collectes Honger in de Hoorn van Afrika
maandag, 15 augustus 2011Verslagboek Dag van de Caritas is uit!
maandag, 15 augustus 2011Honger in de Hoorn van Afrika
dinsdag, 2 augustus 2011“Doneer voor slachtoffers van hongersnood!”
zaterdag, 4 juni 2011Evangelisatie-samenwerking met Hondurees aartsbisdom
maandag, 30 mei 2011Kleine projecten maken groot verschil!Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose