Bisdom Haarlem-Amsterdam


Bisschop Ontvangt Curatorium Week Nederlandse Missionarissen

gepubliceerd: maandag, 7 mei 2012

Bisschop Ontvangt Curatorium Week Nederlandse MissionarissenJaar­lijks wordt in alle Neder­landse pa­ro­chies ge­col­lec­teerd voor de Week Neder­landse Mis­sio­na­rissen. Met de opbrengst van de collecte helpt de WNM mis­sio­na­rissen met  hulp­mid­de­len, aanvullende sociale verzeke­ringen en het bestrij­den van kosten verbon­den aan vakantie, vor­ming en toerus­ting. Er zijn nog altijd een goede 800 Neder­lan­ders als mis­sio­na­ris werk­zaam in de wijde wereld. Hun ge­mid­del­de leef­tijd is hoog maar hun werklust onvermin­derd.

De WNM onder­steunt de uitzen­ding van missio­naire werkers. Van de in­spi­ra­tie en daad­kracht van de tra­di­tio­nele en moderne mis­sio­na­ris wordt verhaald in het boekje “Samen de missio­naire traditie voort­zet­ten.” Broe­der C. Van Bentem fsc, vice-voor­zit­ter van het bestuur (Curatorium) overhan­digt een exemplaar van het boekje aan de Bis­schop.

Als referent (verant­woor­de­lijke) voor de relatie met de missio­naire organi­sa­ties namens de Bis­schop­pen Con­fe­ren­tie en voor­zit­ter van de Bis­schop­pe­lijke Com­mis­sie Missie en Ont­wik­ke­ling ont­ving Mgr. Punt het Curatorium. Er is overlegd over de doel­stel­ling van de WNM in de nabije toe­komst, de nood­za­ke­lijke statutaire aanpas­singen en het belang om steeds te letten op de inbed­ding van de missio­naire werkers in de Neder­landse ker­ke­lijke geloofs­ge­meen­schappen.Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 2 oktober 2021Pausboodschap Wereldmissiedag
dinsdag, 24 september 2019Missiemaand oktober Audio
woensdag, 11 september 2019Pausboodschap Wereldmissiedag
vrijdag, 20 mei 2016Speciale campagne voor hulp aan vluchtelingen
zondag, 20 maart 2016Syrië door de ogen van hulpverleners
donderdag, 6 maart 2014Mgr. Punt: “Laten we licht en solidariteit doorgeven”
woensdag, 26 februari 2014Hulp aan de Filippijnen
dinsdag, 18 februari 2014Dag van de Caritas
maandag, 2 december 2013Paus Franciscus bidt voor Adventsactie
vrijdag, 16 augustus 2013Jaarlijkse Startdag Vastenaktie
donderdag, 18 oktober 2012Missie voor een levendige parochie Fotoreportage
vrijdag, 5 oktober 2012Impulsdag missie in Heiloo
woensdag, 22 februari 2012Bisschop geeft startsein vastenestafette Fotoreportage
vrijdag, 4 november 2011Zusters Vogelenzang houden wintermarkt
woensdag, 21 september 2011Collectes Honger in de Hoorn van Afrika
maandag, 15 augustus 2011Verslagboek Dag van de Caritas is uit!
maandag, 15 augustus 2011Honger in de Hoorn van Afrika
dinsdag, 2 augustus 2011“Doneer voor slachtoffers van hongersnood!”
zaterdag, 4 juni 2011Evangelisatie-samenwerking met Hondurees aartsbisdom
maandag, 30 mei 2011Kleine projecten maken groot verschil!Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose