Bisdom Haarlem-Amsterdam


Verslagboek Dag van de Caritas is uit!

gepubliceerd: maandag, 15 augustus 2011

Verslagboek Dag van de Caritas is uit!Op zater­dag 25 juni werd de eerste Dag van de Caritas gehou­den in het Missio­nair Dio­ce­saan Centrum te Heiloo.

Wat zijn de uit­dagingen voor de Caritas in de toe­komst en hoe kunnen wij als Caritas kwets­ba­re mensen blijven onder­steunen? In de inlei­ding van deze dag ging coördinator van de Dio­ce­sane Dienst Caritas Erik Sengers in op deze vraag. De vijf work­shops werkten dit thema ver­der concreet uit. Hoe kom je nood op het spoor? Hoe betrek je de pa­ro­chie bij de Caritas? Hoe kunnen MOV en Caritas samen­wer­ken? Wat kun je doen met de Wet Maat­schap­pe­lijke Onder­steu­ning en de pa­ro­chie? En hoe kan de Katho­lie­ke Sociale Leer de Caritas onder­steunen? Het Verslag­boek gaat uit­ge­breid in op al deze vragen.

U kunt het down­loa­den via deze web­si­te (PDF) of via Extranet.
Exemplaren zijn ook te ver­krij­gen via de Dio­ce­sane Dienst Caritas: caritas@bisdomhaarlem-amster­dam.nlGerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 2 oktober 2021Pausboodschap Wereldmissiedag
dinsdag, 24 september 2019Missiemaand oktober Audio
woensdag, 11 september 2019Pausboodschap Wereldmissiedag
vrijdag, 20 mei 2016Speciale campagne voor hulp aan vluchtelingen
zondag, 20 maart 2016Syrië door de ogen van hulpverleners
donderdag, 6 maart 2014Mgr. Punt: “Laten we licht en solidariteit doorgeven”
woensdag, 26 februari 2014Hulp aan de Filippijnen
dinsdag, 18 februari 2014Dag van de Caritas
maandag, 2 december 2013Paus Franciscus bidt voor Adventsactie
vrijdag, 16 augustus 2013Jaarlijkse Startdag Vastenaktie
donderdag, 18 oktober 2012Missie voor een levendige parochie
vrijdag, 5 oktober 2012Impulsdag missie in Heiloo
maandag, 7 mei 2012Bisschop Ontvangt Curatorium Week Nederlandse Missionarissen
woensdag, 22 februari 2012Bisschop geeft startsein vastenestafette
vrijdag, 4 november 2011Zusters Vogelenzang houden wintermarkt
woensdag, 21 september 2011Collectes Honger in de Hoorn van Afrika
maandag, 15 augustus 2011Honger in de Hoorn van Afrika
dinsdag, 2 augustus 2011“Doneer voor slachtoffers van hongersnood!”
zaterdag, 4 juni 2011Evangelisatie-samenwerking met Hondurees aartsbisdom
maandag, 30 mei 2011Kleine projecten maken groot verschil!Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose