Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Missiemaand oktober

Gebed en bijbelleesrooster

gepubliceerd: dinsdag, 24 september 2019

Oktober 2019 is door paus Fran­cis­cus uit­ge­roe­pen tot ‘bui­ten­ge­wone missie­maand’. De paus wil onder de gelo­vi­gen een nieuw missio­nair elan sti­mu­leren. Iedere christen­ge­lo­vige heeft een missie. Die missie komt voort uit het doopsel. De paus roept iedere gelo­vi­ge op over die missie na te denken.

Bijbelleesrooster

De Katho­lie­ke Bijbel­stich­ting heeft als reactie op deze pau­se­lijke oproep een bijbelleesrooster gemaakt. Deze bro­chu­re is een hand­rei­king waardoor elke gelo­vi­ge kan medi­te­ren over de eigen missie aan de hand van teksten uit vooral het Bijbel­boek De Han­de­lin­gen van de Apos­te­len (5 ok­to­ber en daarna).

Podcast

Beluister de podcast van katho­liek­le­ven.nl met de sa­men­stel­ler van het bijbelleesrooster, diaken Vincent de Haas. “Missie: Wanneer ga jij een grens over?”

Gebed voor de bui­ten­ge­wone missie­maand 2019

In het bijbelleesrooster is ook het gebed opgeno­men dat paus Fran­cis­cus aanreikt voor de ‘bui­ten­ge­wone missie­maand’.

Hemelse Vader,
toen uw enig­ge­bo­ren Zoon Jezus Christus
uit de dood verrees,
gaf Hij zijn volgelingen de opdracht
“ga en maak alle volken tot mijn leer­lin­gen”.
U herinnert ons eraan
dat we door onze doop delen in de missie van uw Kerk.

Sterk ons door de gaven van de Heilige Geest
om moe­dig en ijverig te zijn
om te getuigen van het evan­ge­lie,
zodat de missie toe­ver­trouwd aan de Kerk,
die nog lang niet voltooid is,
nieuwe en doeltreffende uitdruk­kingen kan vin­den
die leven en licht brengen in de wereld.

Help ons om het voor alle mensen moge­lijk te maken
uw red­dende liefde te ervaren
door de genade van Jezus Christus,
die met U leeft en heerst
in de een­heid van de heilige Geest,
één God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.


Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 2 oktober 2021Pausboodschap Wereldmissiedag
woensdag, 11 september 2019Pausboodschap Wereldmissiedag
vrijdag, 20 mei 2016Speciale campagne voor hulp aan vluchtelingen
zondag, 20 maart 2016Syrië door de ogen van hulpverleners
donderdag, 6 maart 2014Mgr. Punt: “Laten we licht en solidariteit doorgeven”
woensdag, 26 februari 2014Hulp aan de Filippijnen
dinsdag, 18 februari 2014Dag van de Caritas
maandag, 2 december 2013Paus Franciscus bidt voor Adventsactie
vrijdag, 16 augustus 2013Jaarlijkse Startdag Vastenaktie
donderdag, 18 oktober 2012Missie voor een levendige parochie
vrijdag, 5 oktober 2012Impulsdag missie in Heiloo
maandag, 7 mei 2012Bisschop Ontvangt Curatorium Week Nederlandse Missionarissen
woensdag, 22 februari 2012Bisschop geeft startsein vastenestafette
vrijdag, 4 november 2011Zusters Vogelenzang houden wintermarkt
woensdag, 21 september 2011Collectes Honger in de Hoorn van Afrika
maandag, 15 augustus 2011Verslagboek Dag van de Caritas is uit!
maandag, 15 augustus 2011Honger in de Hoorn van Afrika
dinsdag, 2 augustus 2011“Doneer voor slachtoffers van hongersnood!”
zaterdag, 4 juni 2011Evangelisatie-samenwerking met Hondurees aartsbisdom
maandag, 30 mei 2011Kleine projecten maken groot verschil!Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose