Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Honger in de Hoorn van Afrika

Bisschoppen roepen op tot ondersteuning

gepubliceerd: maandag, 15 augustus 2011

De Neder­landse bis­schop­pen hebben de pa­ro­chies en geloof­ge­meen­schappen opge­roe­pen Giro 555, “Honger in de Hoorn van Afrika” te onder­steunen. In het bij­ge­voegde pers­be­richt leest u de oproep van de bis­schop­pen.

Honger in de Hoorn van AfrikaBis­schop Punt, referent voor Missie en Ont­wik­ke­lings­samen­wer­king, heeft middels een gerichte brief de actie ook vurig in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam aan­be­vo­len. Diverse pa­ro­chies in het bisdom hebben hieraan reeds gehoor gegeven en een speciale collecte geor­ga­ni­seerd. Hope­lijk volgen er vele meer, want het voedsel- en water­tekort voor ruim 10 miljoen mensen is nog lang niet verholpen.

Als u besluit om zelf een collecte te hou­den, stellen wij het op prijs als u de opbrengst daar­van zou willen opgeven aan het missie­secre­ta­riaat

Op deze site en via een apart pers­be­richt zult u op de hoogte wor­den gehou­den van de collecte­opbrengsten voor Giro 555, Samen­werkende Hulp­organi­sa­ties, t.b.v. Honger in de Hoorn van Afrika. Voor meer in­for­ma­tie en actie­ma­te­ri­aal: www.giro555.nl

“Want ik had hon­ger en jullie gaven mij te eten.” (Mat 25,35-40)

Lees hier het pers­be­richt (PDF)Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 2 oktober 2021Pausboodschap Wereldmissiedag
dinsdag, 24 september 2019Missiemaand oktober Audio
woensdag, 11 september 2019Pausboodschap Wereldmissiedag
vrijdag, 20 mei 2016Speciale campagne voor hulp aan vluchtelingen
zondag, 20 maart 2016Syrië door de ogen van hulpverleners
donderdag, 6 maart 2014Mgr. Punt: “Laten we licht en solidariteit doorgeven”
woensdag, 26 februari 2014Hulp aan de Filippijnen
dinsdag, 18 februari 2014Dag van de Caritas
maandag, 2 december 2013Paus Franciscus bidt voor Adventsactie
vrijdag, 16 augustus 2013Jaarlijkse Startdag Vastenaktie
donderdag, 18 oktober 2012Missie voor een levendige parochie
vrijdag, 5 oktober 2012Impulsdag missie in Heiloo
maandag, 7 mei 2012Bisschop Ontvangt Curatorium Week Nederlandse Missionarissen
woensdag, 22 februari 2012Bisschop geeft startsein vastenestafette
vrijdag, 4 november 2011Zusters Vogelenzang houden wintermarkt
woensdag, 21 september 2011Collectes Honger in de Hoorn van Afrika
maandag, 15 augustus 2011Verslagboek Dag van de Caritas is uit!
dinsdag, 2 augustus 2011“Doneer voor slachtoffers van hongersnood!”
zaterdag, 4 juni 2011Evangelisatie-samenwerking met Hondurees aartsbisdom
maandag, 30 mei 2011Kleine projecten maken groot verschil!Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose