Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Mgr. Joseph Rayappu van het bisdom Mannar (Sri Lanka) op bezoek

gepubliceerd: maandag, 16 mei 2011

Mgr. Joseph Rayappu is de bis­schop van het bisdom Mannar in Sri Lanka, een eiland ter grootte van Ierland ten zui­den van India. Hij is enkele weken op reis door Europa en doet ook Neder­land aan. De zaak van de Tamils gaat hem bij­zon­der ter harte.

Mgr. Joseph Rayappu van het bisdom Mannar (Sri Lanka) op bezoekTijdens zijn bezoek sprak hij over de gevolgen van geweld­da­dige con­fron­ta­tie tussen de rege­ring en de Tamilstrij­ders. De onder­druk­king van het Tamilverzet is gepaard gegaan met veel geweld en mis­drij­ven tegen de men­se­lijk­heid. Bis­schop Joseph is in zijn land gekend om zijn con­se­quente betoog dat ver­zoe­ning alleen gebaseerd kan zijn op recht­vaar­dig­heid en waar­heid. In januari van dit jaar heeft hij een eigen rapport ge­pu­bli­ceerd waarin hij de natio­nale com­mis­sie voor het ‘trekken van lessen en ver­zoe­ning” in­for­ma­tie gegeven heeft over de misda­den die de Tamilbe­vol­king heeft onder­gaan.

Door het geweld is de leef­om­ge­ving van zijn mensen erns­tig bescha­digd geraakt, er zijn veel gewon­den gevallen, vaak met blijvend letsel. De bis­schop heeft in zijn eigen huis een weeshuis ingericht om kin­de­ren op te vangen die door het geweld beide ouders verloren hebben en geen familie meer hebben om op terug te vallen.

In zijn bisdom is het grootste Mariale bede­vaarts­oord gelegen, de Shrine of Our Lady of Madhu waar jaar­lijks hon­der­dui­zen­den gelo­vi­gen samen­ko­men op de feest­dag van Maria ten He­mel­op­ne­ming. Bij dit bede­vaarts­oord heeft hij een retraitehuis gesticht dat onder meer tot doel heeft om ver­zoe­ning te bewerken tussen de ver­schil­lende bevol­kings­groepen. Naast katho­lie­ken wordt dit bede­vaarts­oord ook bezocht door Boeddisten, Hindoes en Moslims.

Via de natio­nale Caritas­orga­ni­sa­tie wordt opbouw­hulp verstrekt, onder meer door Cordaid. Mgr. Punt heeft uit het missie­fonds van het bisdom een bijdrage toegezegd voor de kosten verbon­den aan de opvang van de wees­kin­de­ren.Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 2 oktober 2021Pausboodschap Wereldmissiedag
dinsdag, 24 september 2019Missiemaand oktober Audio
woensdag, 11 september 2019Pausboodschap Wereldmissiedag
vrijdag, 20 mei 2016Speciale campagne voor hulp aan vluchtelingen
zondag, 20 maart 2016Syrië door de ogen van hulpverleners
donderdag, 6 maart 2014Mgr. Punt: “Laten we licht en solidariteit doorgeven”
woensdag, 26 februari 2014Hulp aan de Filippijnen
dinsdag, 18 februari 2014Dag van de Caritas
maandag, 2 december 2013Paus Franciscus bidt voor Adventsactie
vrijdag, 16 augustus 2013Jaarlijkse Startdag Vastenaktie
donderdag, 18 oktober 2012Missie voor een levendige parochie
vrijdag, 5 oktober 2012Impulsdag missie in Heiloo
maandag, 7 mei 2012Bisschop Ontvangt Curatorium Week Nederlandse Missionarissen
woensdag, 22 februari 2012Bisschop geeft startsein vastenestafette
vrijdag, 4 november 2011Zusters Vogelenzang houden wintermarkt
woensdag, 21 september 2011Collectes Honger in de Hoorn van Afrika
maandag, 15 augustus 2011Verslagboek Dag van de Caritas is uit!
maandag, 15 augustus 2011Honger in de Hoorn van Afrika
dinsdag, 2 augustus 2011“Doneer voor slachtoffers van hongersnood!”
zaterdag, 4 juni 2011Evangelisatie-samenwerking met Hondurees aartsbisdomBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose