Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Mgr. Nico Adi Seputra, aartsbisschop van Merauke op bezoek

gepubliceerd: maandag, 16 mei 2011

Mgr. Nico Adi Seputra, aartsbisschop van Merauke op bezoek bij Mgr. PuntMerauke ligt in de uiterste zuid-oost­hoek van Papoea (Irjan), het door Indonesië bezette deel van het eiland Papoea, ruim 1½ keer zo groot als Spanje dat ligt ten noord-oosten van Australië. Ruim hon­derd jaar is de katho­lie­ke kerk in dit nau­we­lijks ont­wik­kelde land aanwe­zig. Het aarts­bis­dom Merauke beslaat een gebied dat vier keer de omvang van Neder­land heeft en uiterst moei­lijk begaan­baar is. De enige betrouw­ba­re vorm van transport verloopt via de rivieren.

De bevol­king buiten de kleine ste­de­lijke / dorps­cen­tra leeft voor­na­me­lijk van wat zij in de vrije natuur vin­den. Samen met de stich­ting papoeajeugd­naar­school.nl  werkt het bisdom aan het verbe­te­ren van onder­wijs en daar­mee aan een basis­ont­wik­ke­ling van de bevol­king. De Aarts­bis­schop bracht samen met een dele­ga­tie van deze stich­ting een bezoek aan Mgr. Punt om hem te in­for­meren over de pas­to­rale en ont­wik­ke­lings­si­tua­tie van het bisdom en vooral om Papoea onder zijn aan­dacht te brengen.

Ver­schil­lende katho­lie­ke organi­sa­ties zijn vanuit Neder­land in het gebied van Merauke actief, waar­on­der Cordaid en Mensen met een Missie.Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 2 oktober 2021Pausboodschap Wereldmissiedag
dinsdag, 24 september 2019Missiemaand oktober Audio
woensdag, 11 september 2019Pausboodschap Wereldmissiedag
vrijdag, 20 mei 2016Speciale campagne voor hulp aan vluchtelingen
zondag, 20 maart 2016Syrië door de ogen van hulpverleners
donderdag, 6 maart 2014Mgr. Punt: “Laten we licht en solidariteit doorgeven”
woensdag, 26 februari 2014Hulp aan de Filippijnen
dinsdag, 18 februari 2014Dag van de Caritas
maandag, 2 december 2013Paus Franciscus bidt voor Adventsactie
vrijdag, 16 augustus 2013Jaarlijkse Startdag Vastenaktie
donderdag, 18 oktober 2012Missie voor een levendige parochie
vrijdag, 5 oktober 2012Impulsdag missie in Heiloo
maandag, 7 mei 2012Bisschop Ontvangt Curatorium Week Nederlandse Missionarissen
woensdag, 22 februari 2012Bisschop geeft startsein vastenestafette
vrijdag, 4 november 2011Zusters Vogelenzang houden wintermarkt
woensdag, 21 september 2011Collectes Honger in de Hoorn van Afrika
maandag, 15 augustus 2011Verslagboek Dag van de Caritas is uit!
maandag, 15 augustus 2011Honger in de Hoorn van Afrika
dinsdag, 2 augustus 2011“Doneer voor slachtoffers van hongersnood!”
zaterdag, 4 juni 2011Evangelisatie-samenwerking met Hondurees aartsbisdomBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose