Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bidden en vasten voor vrede, vrijheid en veiligheid

Nederlandse bisschoppen vragen de geloofsgemeenschappen

gepubliceerd: woensdag, 23 maart 2011

“De aard­be­ving en de tsunami in Japan, de onrust in het Midden-Oosten, de recente gewapende interventies in Libië: menigeen zal zich afvragen wat er met onze wereld aan de hand is. Onnoeme­lijk leed treft on­schul­dige mensen. Verwoes­ting door natuur­ge­weld dat let­ter­lijk over mensen heen komt en kwaad dat mensen door mede­mensen wordt aan­ge­daan.”

De Neder­landse bis­schop­pen hopen dat velen in Neder­land, katho­lie­ken en niet-katho­lie­ken, deze vas­ten­tijd concreet vorm geven aan hun soli­da­ri­teit met de slacht­of­fers en hun nabe­staan­den.

Derde zon­dag van de veer­tig­da­gen­tijd

Namens de Neder­landse bis­schop­pen vraagt Mgr. Van Luyn, voor­zit­ter van de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, aan alle gelo­vi­gen om op de derde zon­dag van de veer­tig­da­gen­tijd, 27 maart 2011, met extra toe­wij­ding te bid­den voor slacht­of­fers en nabe­staan­den van natuur­ge­weld en men­se­lijk geweld. Dat kan door een speciale voor­bede in een van de vie­rin­gen, maar ook in het per­soon­lijke gebed: “Dat de Heer van het leven de nabe­staan­den sterkt met Zijn zegen­bren­gende aanwe­zig­heid en de slacht­of­fers toelaat tot het eeuwige leven”.

Het Nederlandse Rode KruisGiro 6868

Daar­naast roepen de bis­schop­pen op om concrete daden van soli­da­ri­teit te stellen. Een gift aan het Rode Kruis (giro 6868) om bij te dragen aan de nood­hulp in Japan, is een van de goede moge­lijk­he­den om die soli­da­ri­teit te tonen. Ten aanzien van de situatie in Libië hopen en bid­den de bis­schop­pen dat de wereld­lei­ders alle moge­lijk­he­den onder­zoeken en benutten om te komen tot een vreedzame oplos­sing. “Geweld leidt zel­den tot een duurzame en recht­vaar­dige vrede”, aldus bis­schop Van Luyn, tevens voor­zit­ter van Pax Christi Neder­land.

23 maart 2011 – Se­cre­ta­riaat rkk – afdeling Pers & Com­mu­ni­ca­tie – pk


Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 2 oktober 2021Pausboodschap Wereldmissiedag
dinsdag, 24 september 2019Missiemaand oktober Audio
woensdag, 11 september 2019Pausboodschap Wereldmissiedag
vrijdag, 20 mei 2016Speciale campagne voor hulp aan vluchtelingen
zondag, 20 maart 2016Syrië door de ogen van hulpverleners
donderdag, 6 maart 2014Mgr. Punt: “Laten we licht en solidariteit doorgeven”
woensdag, 26 februari 2014Hulp aan de Filippijnen
dinsdag, 18 februari 2014Dag van de Caritas
maandag, 2 december 2013Paus Franciscus bidt voor Adventsactie
vrijdag, 16 augustus 2013Jaarlijkse Startdag Vastenaktie
donderdag, 18 oktober 2012Missie voor een levendige parochie
vrijdag, 5 oktober 2012Impulsdag missie in Heiloo
maandag, 7 mei 2012Bisschop Ontvangt Curatorium Week Nederlandse Missionarissen
woensdag, 22 februari 2012Bisschop geeft startsein vastenestafette
vrijdag, 4 november 2011Zusters Vogelenzang houden wintermarkt
woensdag, 21 september 2011Collectes Honger in de Hoorn van Afrika
maandag, 15 augustus 2011Verslagboek Dag van de Caritas is uit!
maandag, 15 augustus 2011Honger in de Hoorn van Afrika
dinsdag, 2 augustus 2011“Doneer voor slachtoffers van hongersnood!”
zaterdag, 4 juni 2011Evangelisatie-samenwerking met Hondurees aartsbisdomBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose