Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Eindresultaat diocesane actie voor bisdom Hyderabad

gepubliceerd: zaterdag, 12 maart 2011

Eindresultaat diocesane actie voor bisdom HyderabadIn ok­to­ber 2010 is in het hele bisdom een actie gehou­den om ons partner­bis­dom Hyderabad te helpen bij de aanpak van de gevolgen van de waters­nood die Pakistan eind juli 2010 trof. Deze actie € 18.233 opgeleverd door schen­kingen van par­ti­cu­lieren en parochiële collectes. Een mooi re­sul­taat! Het missie­secre­ta­riaat vult het bedrag aan tot 20.000 euro.

Ook nu nog staan gedeelten langs de rivier onder water, waardoor mensen nog steeds niet naar hun huizen kunnen te­rug­ke­ren. De hulp van rege­ring en hulp­orga­ni­sa­ties is slecht ge­coör­di­neerd en moei­zaam op gang geko­men. Naast struc­tu­rele opbouw­werk­zaam­he­den, helpt het bisdom zoveel als moge­lijk door bij­voor­beeld het brengen van voedsel­pak­ket­ten. De uitgestrekt­heid van het bisdom maakt dit een tijdrovende aan­gele­gen­heid. Niet alleen chris­te­nen, maar ook moslims in een nabij­ge­le­gen vluch­te­lingen­kamp dat niet door de rege­ring wordt gesteund, krijgen hulp van het bisdom.

Pater Nico Schipper, onze contact­persoon in Pakistan, heeft ons het volgende beste­dings­plan door­ge­stuurd:

•  kosten voor het tij­de­lijk onder­steunen van ongeveer 300 families die nog steeds niet terug hebben kunnen keren d.m.v. voedsel­pak­ket­ten. Caritas Hyderabad zal voor de uit­voe­ring zorg dragen € 10,000
reparatie van de muren rond het terrein van de Matli- pa­ro­chie € 3,500
reparatie en verho­ging van het bis­schops­huis /-kantoor in Hyderabad € 5,500
af­han­ke­lijk van de inflatie wordt het overige besteed aan reparaties of voedsel­hulp aan getroffen families € 1,000

Dankzij uw giften kan het bisdom Hyderabad prak­tische hulp bie­den waar de nood het hoogst is. Bis­schop Max Rodrigues van Hyderabad en pater Schipper danken u harte­lijk voor uw steun! Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 2 oktober 2021Pausboodschap Wereldmissiedag
dinsdag, 24 september 2019Missiemaand oktober Audio
woensdag, 11 september 2019Pausboodschap Wereldmissiedag
vrijdag, 20 mei 2016Speciale campagne voor hulp aan vluchtelingen
zondag, 20 maart 2016Syrië door de ogen van hulpverleners
donderdag, 6 maart 2014Mgr. Punt: “Laten we licht en solidariteit doorgeven”
woensdag, 26 februari 2014Hulp aan de Filippijnen
dinsdag, 18 februari 2014Dag van de Caritas
maandag, 2 december 2013Paus Franciscus bidt voor Adventsactie
vrijdag, 16 augustus 2013Jaarlijkse Startdag Vastenaktie
donderdag, 18 oktober 2012Missie voor een levendige parochie
vrijdag, 5 oktober 2012Impulsdag missie in Heiloo
maandag, 7 mei 2012Bisschop Ontvangt Curatorium Week Nederlandse Missionarissen
woensdag, 22 februari 2012Bisschop geeft startsein vastenestafette
vrijdag, 4 november 2011Zusters Vogelenzang houden wintermarkt
woensdag, 21 september 2011Collectes Honger in de Hoorn van Afrika
maandag, 15 augustus 2011Verslagboek Dag van de Caritas is uit!
maandag, 15 augustus 2011Honger in de Hoorn van Afrika
dinsdag, 2 augustus 2011“Doneer voor slachtoffers van hongersnood!”
zaterdag, 4 juni 2011Evangelisatie-samenwerking met Hondurees aartsbisdomBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose