Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Enquêteformulier MOV

gepubliceerd: vrijdag, 4 februari 2011

Enquêteformulier MOVBegin februari 2011 heeft het missie­secre­ta­riaat een enquête rond­ge­stuurd in het bisdom met als doel in kaart te brengen welke werk­groepen actief zijn op het gebied van Missie, Ont­wik­ke­ling en Vrede (MOV) en welke mis­sio­na­rissen en projecten zij onder­steunen. Wij willen deze gegevens op de web­si­te inzichte­lijk maken, zodat werk­groepen met projecten in dezelfde regio’s of met dezelfde doel­stel­lingen, elkaar kunnen vin­den. Daar­naast is er de wens om per pa­ro­chie in ieder geval een contact­persoon aan te wijzen die ervoor zorg draagt dat in­for­ma­tie be­tref­fen­de MOV op de juiste plekken in de pa­ro­chie terecht komt.

Klik hier om het formulier te down­loa­den

Ingevulde for­mu­lie­ren kunt u opsturen naar missie­secre­ta­riaat@bisdomhaarlem-amster­dam.nl

Wij danken u bij voor­baat harte­lijk voor uw mede­wer­king.Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 2 oktober 2021Pausboodschap Wereldmissiedag
dinsdag, 24 september 2019Missiemaand oktober Audio
woensdag, 11 september 2019Pausboodschap Wereldmissiedag
vrijdag, 20 mei 2016Speciale campagne voor hulp aan vluchtelingen
zondag, 20 maart 2016Syrië door de ogen van hulpverleners
donderdag, 6 maart 2014Mgr. Punt: “Laten we licht en solidariteit doorgeven”
woensdag, 26 februari 2014Hulp aan de Filippijnen
dinsdag, 18 februari 2014Dag van de Caritas
maandag, 2 december 2013Paus Franciscus bidt voor Adventsactie
vrijdag, 16 augustus 2013Jaarlijkse Startdag Vastenaktie
donderdag, 18 oktober 2012Missie voor een levendige parochie
vrijdag, 5 oktober 2012Impulsdag missie in Heiloo
maandag, 7 mei 2012Bisschop Ontvangt Curatorium Week Nederlandse Missionarissen
woensdag, 22 februari 2012Bisschop geeft startsein vastenestafette
vrijdag, 4 november 2011Zusters Vogelenzang houden wintermarkt
woensdag, 21 september 2011Collectes Honger in de Hoorn van Afrika
maandag, 15 augustus 2011Verslagboek Dag van de Caritas is uit!
maandag, 15 augustus 2011Honger in de Hoorn van Afrika
dinsdag, 2 augustus 2011“Doneer voor slachtoffers van hongersnood!”
zaterdag, 4 juni 2011Evangelisatie-samenwerking met Hondurees aartsbisdomBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose