Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Collecteschema 2010

gepubliceerd: woensdag, 9 december 2009
Fi­nan­ciën en Bouw­zaken
Kruis­weg 65, 2011 LB  Haar­lem
tele­foon (023) 511 26 40/50

Datum Type Collecte / Organi­sa­tie Miss. Agenda
17 t/m 31januariKerk­ba­lans
6 + 7februariCMemisa
Post­bank 5657, tnv. Memisa Den Haag
*
17
4
febr. t/m
april
BBis­schop­pe­lijke vas­ten­ac­tie
Post­bank 5850 tnv. Vas­ten­ac­tie Den Haag
Post­bank 5657, tnv. Memisa Den Haag
*
17 + 18aprilCMensen in Nood
Post­bank 667 tnv. Mensen in Nood, Den Haag
*
24 + 25aprilCRoepingen­zon­dag
Post­bank 5464 t.n.v. Groot­semi­narie Vo­ge­len­zang
1 + 2meiCZondag Oosterse Kerken
Post­bank 1087628 tnv. Kath. Ver. voor Oecumene,
Athanasius en Wil­li­brord, 's-Hertogen­bosch
*
16 t/m 23meiAWeek Neder­landse Mis­sio­na­ris
Post­bank 676 tnv. Neder­landse Mis­sio­na­ris. Den Haag
*
26+27juniCSt. Pieterspen­ning
28 + 29au­gus­tusCMissie Verkeers­mid­de­len Aktie / MIVA
Post­bank 2950 tnv. M.I.V.A. Breda
*
19 t/m 26sep­tem­berCVredesweek Collecte
Post­bank 306090 tnv. Vredesweek­col­lec­te, Utrecht
*
25 + 26sep­tem­berCNKT / R.K. Gees­te­lij­ke Ver­zor­ging Mili­tai­ren
Post­bank 520000 tnv. Stich­ting Natio­naal Katho­liek Thuisfront, Utrecht
2 + 3ok­to­berBWereld­mis­sie­dag voor de kin­de­ren
Post­bank 11020 tnv. Wereld­mis­sie­dag voor de kin­de­ren, Den Haag
*
23 + 24ok­to­berAMissie­zon­dag / Pau­se­lijke Missie­werken
Post­bank 1566 tnv. Wereld­mis­sie­maand, Den Haag
*
6 + 7no­vem­berBWil­li­brord­zon­dag
Post­bank 43509 tnv. R.K. Bisdom van Haar­lem, Haar­lem
*
13 + 14no­vem­berCRadboud­zon­dag
Post­bank 5541 tnv. Radboud­stich­ting, Vught
20 + 21no­vem­berJeugd­col­lec­te
Post­bank 2784498 t.n.v. SRKK, Utrecht o.v.v. Jeugd­col­lec­te
27
19
nov. t/m
de­cem­ber
BBis­schop­pe­lijke Adventsaktie*

De hierboven vermelde collecten en inzamelingen zijn inge­deeld in drie groepen, nader aangeduid met de letters A, B of C:

Avoorge­schre­ven bestem­mings­col­lec­ten, waarbij de weke­lijkse collecte komt te vervallen.
Bvoorge­schre­ven inzamelingen, waarbij de collecte tij­dens de Eucha­ris­tie­vie­ring niet vervalt.
Caan­be­vo­len inzamelingen: het pa­ro­chie­bestuur kan toestem­ming geven voor een (kerkdeur-)collecte of inzameling.Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 2 oktober 2021Pausboodschap Wereldmissiedag
dinsdag, 24 september 2019Missiemaand oktober
woensdag, 11 september 2019Pausboodschap Wereldmissiedag
vrijdag, 20 mei 2016Speciale campagne voor hulp aan vluchtelingen
zondag, 20 maart 2016Syrië door de ogen van hulpverleners
donderdag, 6 maart 2014Mgr. Punt: “Laten we licht en solidariteit doorgeven”
woensdag, 26 februari 2014Hulp aan de Filippijnen
dinsdag, 18 februari 2014Dag van de Caritas
maandag, 2 december 2013Paus Franciscus bidt voor Adventsactie
vrijdag, 16 augustus 2013Jaarlijkse Startdag Vastenaktie
donderdag, 18 oktober 2012Missie voor een levendige parochie
vrijdag, 5 oktober 2012Impulsdag missie in Heiloo
maandag, 7 mei 2012Bisschop Ontvangt Curatorium Week Nederlandse Missionarissen
woensdag, 22 februari 2012Bisschop geeft startsein vastenestafette
vrijdag, 4 november 2011Zusters Vogelenzang houden wintermarkt
woensdag, 21 september 2011Collectes Honger in de Hoorn van Afrika
maandag, 15 augustus 2011Verslagboek Dag van de Caritas is uit!
maandag, 15 augustus 2011Honger in de Hoorn van Afrika
dinsdag, 2 augustus 2011“Doneer voor slachtoffers van hongersnood!”
zaterdag, 4 juni 2011Evangelisatie-samenwerking met Hondurees aartsbisdomBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose