Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Prof. dr. E. Kimman nieuwe directeur Missio

gepubliceerd: dinsdag, 1 februari 2011

Met ingang van 1 januari 2011 benoemde kar­di­naal Dias, prefect van de Con­gre­ga­tie voor de Evangeli­sa­tie, pater Eduard Kimman tot directeur van de Pau­se­lijke Missie­werken Neder­land, kortweg Missio. Pater Kimman volgt hiermee pater Ben Pex op, die deze functie vanaf 2004 vervulde.

Drs. G.T.C. Pex, lid van de con­gre­ga­tie van Mill Hill, deed zijn concrete missio­naire erva­ring op in Pakistan, waar hij 11 jaar gewerkt heeft. Vanaf 2004 is hij als directeur van Missio, geves­tigd te Den Haag, van grote bete­ke­nis geweest voor de missio­naire bewe­ging in Neder­land. Bis­schop J. Punt, binnen de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie verant­woor­de­lijk voor het beleids­veld Missie & Ont­wik­ke­ling, spreekt zijn waar­de­ring uit voor het werk van pater Pex: “Met veel nieuwe ini­tia­tie­ven en goed door­dachte publi­ca­ties heeft pater Pex de missio­naire bewe­ging niet alleen gaande gehou­den maar ook geïntensi­veerd. En dat zowel in de pa­ro­chies als daar­bui­ten. Daarvoor ben ik hem zeer dank­baar.”

Prof. dr. E. Kimman nieuwe directeur Missio
Prof. dr. E. Kimman bij de nieuw­jaars­re­cep­tie van 2004

De nieuwe directeur, Prof. Dr. E.J.J.M. Kimman SJ, is voor vijf jaar benoemd. Als jonge jezuïet woonde en werkte hij tien jaar in Indonesië. In 2002 werd hij benoemd tot se­cre­ta­ris-generaal van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, een functie die hij tot 2008 vervulde. Daarna werd hij Missie­procurator en Econoom van de Neder­landse Jezuïeten. Sinds 1989 is hij parttime hoog­le­raar Bedrijfs­ethiek, verbon­den aan de VU en sinds 2008 ook aan Radboud Uni­ver­si­teit Nijmegen.

Het bestuur van Missio laat bij monde van de vice­voor­zit­ter, de heer Jean Wiertz, weten het vertrek van pater Pex zeer te betreuren. Er zal met grote dank­baar­heid afscheid van hem geno­men wor­den. Ander­zijds ziet het bestuur met ver­trouwen uit naar een vrucht­ba­re samen­wer­king met de nieuwe directeur, pater Kimman.Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 2 oktober 2021Pausboodschap Wereldmissiedag
dinsdag, 24 september 2019Missiemaand oktober Audio
woensdag, 11 september 2019Pausboodschap Wereldmissiedag
vrijdag, 20 mei 2016Speciale campagne voor hulp aan vluchtelingen
zondag, 20 maart 2016Syrië door de ogen van hulpverleners
donderdag, 6 maart 2014Mgr. Punt: “Laten we licht en solidariteit doorgeven”
woensdag, 26 februari 2014Hulp aan de Filippijnen
dinsdag, 18 februari 2014Dag van de Caritas
maandag, 2 december 2013Paus Franciscus bidt voor Adventsactie
vrijdag, 16 augustus 2013Jaarlijkse Startdag Vastenaktie
donderdag, 18 oktober 2012Missie voor een levendige parochie
vrijdag, 5 oktober 2012Impulsdag missie in Heiloo
maandag, 7 mei 2012Bisschop Ontvangt Curatorium Week Nederlandse Missionarissen
woensdag, 22 februari 2012Bisschop geeft startsein vastenestafette
vrijdag, 4 november 2011Zusters Vogelenzang houden wintermarkt
woensdag, 21 september 2011Collectes Honger in de Hoorn van Afrika
maandag, 15 augustus 2011Verslagboek Dag van de Caritas is uit!
maandag, 15 augustus 2011Honger in de Hoorn van Afrika
dinsdag, 2 augustus 2011“Doneer voor slachtoffers van hongersnood!”
zaterdag, 4 juni 2011Evangelisatie-samenwerking met Hondurees aartsbisdomBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose