Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Mgr. Punt viert Doop van de Heer in Ethiopië

gepubliceerd: zondag, 30 januari 2011

De bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, mgr. dr. Jos Punt, binnen de Neder­landse bis­schop­pen­con­fe­ren­tie belast met de missie-portefeuille bracht half januari een kort bezoek aan Ethiopië en Kenia.

Op uit­no­di­ging van de patriarch van de Ethiopisch-Orthodoxe Kerk was mgr Punt aanwe­zig bij het grootste feest van deze zeer oude Kerk, de Doop des Heren of Timkat. Het feest geldt in de Ethiopische Kerk als het grootste van het jaar, naast dat van de Kruisvin­ding in sep­tem­ber.

De reis naar Ethiopië verliep voor de bis­schop niet zon­der problemen: door mist in Frankfurt, waar de vlucht naar Addis Abbeba zou beginnen, werd de aan­slui­ting gemist en was er een dag vertra­ging. Het vliegtuig dat een dag later ver­trok kreeg onderweg tech­nische moei­lijk­he­den waardoor een noodlan­ding op het vlieg­veld van Dubrovnik moest wor­den gemaakt. Uit­ein­de­lijk was het gezel­schap woens­dag­och­tend om 6 uur in Addis, juist op tijd om het spectaculaire feest met urenlange zang en de ze­ge­ning van het doop­wa­ter, bijgewoond door tien­dui­zen­den gelo­vi­gen, mee te maken.

Tien­dui­zen­den gelo­vi­gen had­den zich bij zonsopgang verzameld op een groot terrein in het mid­den van de stad. Bij een bassin in het mid­den daar­van waren de Patriarch van de kerk, bis­schop­pen, pries­ters en gasten – zoals am­bas­sa­deurs, onder wie de Neder­landse. Hier ontmoette mgr. Punt de Ethiopische kerk­vorst. De bis­schop heeft goede connecties met de Ethiopiërs, net als met de andere oriëntaalse chris­te­nen zoals Syriërs, Kopten en  Armeniërs, die allemaal meetrekken in de jaar­lijkse sacra­ments­pro­ces­sie in Am­ster­dam, we­reld­wijd een unicum.

Het water werd gezegend door de Patriarch, waarop pries­ters en diakens eromheen trokken met wierook en kruisen. Psalmen en gebe­den wer­den gereci­teerd, frag­menten uit het evan­ge­lie gezongen De plech­tig­heid, die negen uur (!) duurde, werd af­ge­slo­ten met de ver­de­ling van het doop­wa­ter onder de gelo­vi­gen, inmiddels aangegroeid tot enkele hon­derd­dui­zen­den.

De plech­tig­heid in Addis was één van de vele in het hele land, dat een kleine veer­tig miljoen orthodoxe chris­te­nen telt.Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 2 oktober 2021Pausboodschap Wereldmissiedag
dinsdag, 24 september 2019Missiemaand oktober Audio
woensdag, 11 september 2019Pausboodschap Wereldmissiedag
vrijdag, 20 mei 2016Speciale campagne voor hulp aan vluchtelingen
zondag, 20 maart 2016Syrië door de ogen van hulpverleners
donderdag, 6 maart 2014Mgr. Punt: “Laten we licht en solidariteit doorgeven”
woensdag, 26 februari 2014Hulp aan de Filippijnen
dinsdag, 18 februari 2014Dag van de Caritas
maandag, 2 december 2013Paus Franciscus bidt voor Adventsactie
vrijdag, 16 augustus 2013Jaarlijkse Startdag Vastenaktie
donderdag, 18 oktober 2012Missie voor een levendige parochie
vrijdag, 5 oktober 2012Impulsdag missie in Heiloo
maandag, 7 mei 2012Bisschop Ontvangt Curatorium Week Nederlandse Missionarissen
woensdag, 22 februari 2012Bisschop geeft startsein vastenestafette
vrijdag, 4 november 2011Zusters Vogelenzang houden wintermarkt
woensdag, 21 september 2011Collectes Honger in de Hoorn van Afrika
maandag, 15 augustus 2011Verslagboek Dag van de Caritas is uit!
maandag, 15 augustus 2011Honger in de Hoorn van Afrika
dinsdag, 2 augustus 2011“Doneer voor slachtoffers van hongersnood!”
zaterdag, 4 juni 2011Evangelisatie-samenwerking met Hondurees aartsbisdomBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose