Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Adventsactie van start

gepubliceerd: dinsdag, 30 november 2010

De bis­schop­pe­lijke Ad­vents­ac­tie is afgelopen zon­dag van start gegaan. Honder­den pa­ro­chies in Neder­land zijn be­gon­nen met het inzamelen van geld voor vijf­tien projecten op humanitair gebied, uitge­voerd door lokale katho­lie­ke geloofs­ge­meen­schappen op vier continenten.

Adventsactie
Een van de projecten betreft een opvanghuis, geleid door de
"Blauwe Zusters" (bij ons bekend van het klooster in Heiloo)
voor meisjes die in de (kin­der)pros­ti­tutie zijn beland

In Den Haag kwamen onge­veerd hon­derd mensen bij elkaar om mee te doen of getuige te zijn van de kick-off. David Koopman, officier bij de mariniers, daalde via een abseil koord van de toren van de Jacobus­kerk af en ont­hulde daarbij het banner van de Ad­vents­ac­tie (zie foto onderaan dit bericht). Bene­den werd hij opgewacht door een groep Burundese tromme­laars die in half Den Haag te horen waren.

Na de start­op­roep ging een groep hardlopers op weg om via de Scheve­ningse Duinen aan te komen bij de Pastoor van Arskerk. Ze liepen een wandel­rou­te die hen ondermeer bracht bij de ruïne van Maria, vrouwe van zeven Weeën, een oude bede­vaarts­kerk op de hui­dige begraaf­plaats Eik en Duin. In de Pastoor van Arskerk tra­den Burundese tromme­laars op met een wervelende en oor­ver­do­ven­de show. Ver­vol­gens tra­den de Am­ster­damse Miracle City Singers op. Ver­te­gen­woor­digers van organi­sa­ties waar­mee Ad­vents­ac­tie samen­werkt kon­den aan­ge­spro­ken wor­den en gaven graag hun erva­ringen en in­for­ma­tie. De Blauwe Zusters ver­zorg­den een tra­di­tio­nele maal­tijd met erwtensoep, rogge­brood en port. Mon­seig­neur Punt, bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam sprak zijn ver­trouwen uit in de opzet van de Ad­vents­ac­tie.

Op­val­lend was het rela­tief grote aantal jon­ge­ren dat aan de start­acti­vi­teiten deelnam.

Abseilen van de Jacobuskerk door David Koopman, officier bij de mariniers

Officier bij de Mariniers, David Koopman, abseilend van de Jacobus­kerk
Foto is gemaakt door Thomas Koopman. Meer foto's op www.tkoo.nlGerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 2 oktober 2021Pausboodschap Wereldmissiedag
dinsdag, 24 september 2019Missiemaand oktober
woensdag, 11 september 2019Pausboodschap Wereldmissiedag
vrijdag, 20 mei 2016Speciale campagne voor hulp aan vluchtelingen
zondag, 20 maart 2016Syrië door de ogen van hulpverleners
donderdag, 6 maart 2014Mgr. Punt: “Laten we licht en solidariteit doorgeven”
woensdag, 26 februari 2014Hulp aan de Filippijnen
dinsdag, 18 februari 2014Dag van de Caritas
maandag, 2 december 2013Paus Franciscus bidt voor Adventsactie
vrijdag, 16 augustus 2013Jaarlijkse Startdag Vastenaktie
donderdag, 18 oktober 2012Missie voor een levendige parochie
vrijdag, 5 oktober 2012Impulsdag missie in Heiloo
maandag, 7 mei 2012Bisschop Ontvangt Curatorium Week Nederlandse Missionarissen
woensdag, 22 februari 2012Bisschop geeft startsein vastenestafette
vrijdag, 4 november 2011Zusters Vogelenzang houden wintermarkt
woensdag, 21 september 2011Collectes Honger in de Hoorn van Afrika
maandag, 15 augustus 2011Verslagboek Dag van de Caritas is uit!
maandag, 15 augustus 2011Honger in de Hoorn van Afrika
dinsdag, 2 augustus 2011“Doneer voor slachtoffers van hongersnood!”
zaterdag, 4 juni 2011Evangelisatie-samenwerking met Hondurees aartsbisdomBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose