Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Raphaël Soffner overleden

gepubliceerd: vrijdag, 26 november 2010

Gisteren ont­vingen wij het droeve bericht van het over­lij­den van onze zeer ge­waar­deerde bisdom­me­de­werker, Raphaël Soffner. Raphaël is slechts 48 jaar gewor­den en laat zijn vrouw en vijf kin­de­ren achter.

Op 1 no­vem­ber 2000 is Raphaël in dienst getre­den van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, eerst als staf­me­de­werker com­mu­ni­ca­tie en later verant­woor­de­lijk voor het beleids­veld Missie en Evangeli­sa­tie. In die hoe­da­nig­heid was hij bestuurslid van het Dio­ce­saan Missio­nair Centrum in Heiloo en betrokken bij de bisdomme­lijke beleids­ont­wik­ke­lingen op het gebied van geloofsop­bouw. Raphaël had veel contacten met missie­orga­ni­sa­ties lan­de­lijk en in het eigen bisdom, met name de MOV-groepen. Hij was bovendien sterk betrokken bij de devotie tot de Vrouwe van alle Volkeren en was daarvoor het aanspreek­punt.

Raphaël Soffner overledenDit voor­jaar kreeg Raphaël te maken met vage klachten en volgde de nodige, soms pijn­lijke  onder­zoeken. Hij bleek ongeneeslijk ziek te zijn, maar met hem bleven we hopen op een won­der. Die hoop heeft het hem moge­lijk gemaakt zijn ziekte te dragen, in het rotsvaste ver­trouwen dat de Heer hem daarvoor de kracht zou geven. Velen die hem bezochten hebben zich aan hem opge­trok­ken en met bewon­dering gezien hoe hij bleef ver­trouwen op Gods nabij­heid. Afgelopen weekend ging hij snel achteruit en afgelopen don­der­dag is hij in de nabij­heid van zijn vrouw en kin­de­ren ingeslapen.

Het Bisdom verliest in hem een zeer ge­waar­deerde en harte­lijke collega, een man met een groot geloof en een groot ver­trouwen. Maar bovenal verliezen zijn vrouw en kin­de­ren in hem een lieve en zorgzame vader en onze gedachten en gebed zijn dan ook bij­zon­der bij hen.

Met u bid ik om de zielenrust van Raphaël in het grote ver­trouwen dat hij zich geborgen mag weten in de vrede en rust van zijn Schepper en Heer. En dicht bij zijn hemelse moe­der Maria, die hij in de Vrouwe zo vereerde en die hem mee heeft gedragen op de weg naar het hemels Vaderhuis.

De uit­vaart zal plaats­vin­den op woens­dag 1 de­cem­ber a.s. om 11.00 uur in de Grote Kapel van het Hei­lig­dom O.L.Vrouw ter Nood aan de Kapellaan in Heiloo. Aan­slui­tend vindt in besloten kring de begrafenis plaats in Alkmaar.

Voor­af­gaand is er op dins­dag­avond om 19.00 uur in bo­ven­ge­noem­de kapel een avond­wake, waarna er gelegen­heid is voor per­soon­lijk afscheid en het condoleren van de familie.

Corres­pon­dentie­a­dres:
Familie Soffner
Rigoletto­straat 19
1827 RV Alkmaar

+ Jozef M. Punt

Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam

 

Dank­brief

Raphael SoffnerMonique Soffner schreef on­der­staan­de dank­brief voor de mensen die betrokken zijn geweest en medeleven hebben getoond tij­dens Raphaels ziek­bed.

Alkmaar, 22 de­cem­ber 2010

Lieve mensen,

Het is nu bijna vier weken gele­den dat Raphael is overle­den, voor ons is het gis­te­ren.

Elke dag ervaren wij momenten waar wij aan hem herinnerd wor­den. Momenten die ons zo dier­baar zijn en die we koes­te­ren.

Raphael  geloofde in lichaam en ziel en dat het zoeken naar ziels­con­tact een diep­gaande vorm van com­mu­ni­ce­ren was.

Nu hij dan bij Jezus is, geloof ik dat hij door Hem ook dichter bij ons allemaal is.

Ik wil graag ie­der­een bedanken voor al het medeleven tij­dens Raphael’s ziek­bed, voor alle mooie kaarten, bloemen, bezoeken en voor de vriend­schap.

Graag wens ik ie­der­een namens ons gezin een zalig Kerst­feest en gezegend nieuw jaar.

Monique Soffner
en kin­de­ren
Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 2 oktober 2021Pausboodschap Wereldmissiedag
dinsdag, 24 september 2019Missiemaand oktober
woensdag, 11 september 2019Pausboodschap Wereldmissiedag
vrijdag, 20 mei 2016Speciale campagne voor hulp aan vluchtelingen
zondag, 20 maart 2016Syrië door de ogen van hulpverleners
donderdag, 6 maart 2014Mgr. Punt: “Laten we licht en solidariteit doorgeven”
woensdag, 26 februari 2014Hulp aan de Filippijnen
dinsdag, 18 februari 2014Dag van de Caritas
maandag, 2 december 2013Paus Franciscus bidt voor Adventsactie
vrijdag, 16 augustus 2013Jaarlijkse Startdag Vastenaktie
donderdag, 18 oktober 2012Missie voor een levendige parochie
vrijdag, 5 oktober 2012Impulsdag missie in Heiloo
maandag, 7 mei 2012Bisschop Ontvangt Curatorium Week Nederlandse Missionarissen
woensdag, 22 februari 2012Bisschop geeft startsein vastenestafette
vrijdag, 4 november 2011Zusters Vogelenzang houden wintermarkt
woensdag, 21 september 2011Collectes Honger in de Hoorn van Afrika
maandag, 15 augustus 2011Verslagboek Dag van de Caritas is uit!
maandag, 15 augustus 2011Honger in de Hoorn van Afrika
dinsdag, 2 augustus 2011“Doneer voor slachtoffers van hongersnood!”
zaterdag, 4 juni 2011Evangelisatie-samenwerking met Hondurees aartsbisdomBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose