Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bisschoppen vragen om gebed voor Irakese christenen

gepubliceerd: woensdag, 3 november 2010

Naar aan­lei­ding van de tra­gische gebeur­te­nissen in de Syrisch-katho­lie­ke ka­the­draal van Bagdad vragen de Neder­landse bis­schop­pen om in de vie­rin­gen van zon­dag 7 no­vem­ber te bid­den voor de slacht­of­fers, de nabe­staan­den en de chris­te­lijke ge­meen­schap in Irak.

Syrisch-katholieke kathedraal van BagdadZondag 31 ok­to­ber 2010, tij­dens de heilige Mis en in aanwe­zig­heid van 3 pries­ters en ruim 120 chris­te­nen, storm­den een aantal ter­ro­ris­ten van de Irakese tak van de islami­tische Al-Qaida de ka­the­draal van Bagdad binnen. Zij beschoten de aanwe­zigen en som­mi­gen wer­den gegijzeld. Na mislukte onderhan­de­lin­gen volgde een gevecht tussen de ter­ro­ris­ten en de Irakese politie. Enkele ter­ro­ris­ten hebben zich­zelf tussen de gelo­vi­gen opgeblazen. 52 gelo­vi­gen zijn om­ge­ko­men, waar­on­der twee jonge pries­ters, en 70 gelo­vi­gen zijn gewond geraakt. De situatie van enkele slacht­of­fers is zeer erns­tig.

Deze slacht­of­fers zijn on­schul­dige mensen. De chris­te­nen in Irak vormen een min­der­heid en hun aantal neemt snel af. Ze hebben niets van doen met poli­tiek of geweld. De enige reden waarom hen dit over­komt, is dat ze christen zijn. Daarom vragen wij, de bis­schop­pen van Neder­land, u allen om voor onze broe­ders en zusters in Irak te bid­den en naast hen te gaan staan. Wij vragen u om te bid­den voor de slacht­of­fers, doden en gewon­den, en voor de getroffen families. Samen met de chris­te­nen in Irak bid­den wij om een einde aan het bloedvergieten en de ver­dere opbouw van een land waar chris­te­nen en moslims in vrede kunnen sa­men­le­ven. (Se­cre­ta­riaat rkk - afdeling Pers & Com­mu­ni­ca­tie - pk)
Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 2 oktober 2021Pausboodschap Wereldmissiedag
dinsdag, 24 september 2019Missiemaand oktober
woensdag, 11 september 2019Pausboodschap Wereldmissiedag
vrijdag, 20 mei 2016Speciale campagne voor hulp aan vluchtelingen
zondag, 20 maart 2016Syrië door de ogen van hulpverleners
donderdag, 6 maart 2014Mgr. Punt: “Laten we licht en solidariteit doorgeven”
woensdag, 26 februari 2014Hulp aan de Filippijnen
dinsdag, 18 februari 2014Dag van de Caritas
maandag, 2 december 2013Paus Franciscus bidt voor Adventsactie
vrijdag, 16 augustus 2013Jaarlijkse Startdag Vastenaktie
donderdag, 18 oktober 2012Missie voor een levendige parochie
vrijdag, 5 oktober 2012Impulsdag missie in Heiloo
maandag, 7 mei 2012Bisschop Ontvangt Curatorium Week Nederlandse Missionarissen
woensdag, 22 februari 2012Bisschop geeft startsein vastenestafette
vrijdag, 4 november 2011Zusters Vogelenzang houden wintermarkt
woensdag, 21 september 2011Collectes Honger in de Hoorn van Afrika
maandag, 15 augustus 2011Verslagboek Dag van de Caritas is uit!
maandag, 15 augustus 2011Honger in de Hoorn van Afrika
dinsdag, 2 augustus 2011“Doneer voor slachtoffers van hongersnood!”
zaterdag, 4 juni 2011Evangelisatie-samenwerking met Hondurees aartsbisdomBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose