Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Brief van Caritas Iraq

gepubliceerd: dinsdag, 2 november 2010

Ons missie­secre­ta­riaat ont­ving de on­der­staan­de brief met foto’s van Caritas Irak over de mis­da­dige aanval op een kerk in Bagdad, maan­dag 1 no­vem­ber j.l. Bij de brief zaten ook enkele schokkende foto's.

Caritas Irak

Beste vrien­den,

Ondanks de tragedie die alle mensen van goede wil in de hele wereld heeft geschokt door het marte­laar­schap van tien­tal­len on­schul­dige en weer­loze bur­gers en evenzovele erns­tig gewon­den gaan jullie broe­ders en zusters van Caritas Irak door met hun werk voor vrede ondanks de enorme moei­lijk­he­den. Som­mi­ge van de slacht­of­fers waren veilig aan het bid­den in het huis van God toen zij zich plot­se­ling aan­ge­vallen wisten door gewapende mannen, zwaar bepakt met kogels, granaten en bomgordels – moor­den, moor­dend zon­der barm­har­tig­heid. Hele families zijn vermoord terwijl vrouwen schreeuw­den en vrouwen hun nood uit­kreetten. De shock was enorm. Maar wij gaan door met ons veld­werk zo goed als we kunnen:

  1. Bezoeken van de gewon­den in de zieken­hui­zen om hulp te verlenen en hen nabij te zijn
  2. Bezoeken van de families van de marte­laars om hun meeleven en steun aan te bie­den
  3. We nemen deel aan de uit­vaar­ten en assis­te­ren waar moge­lijk bij het gerechte­lijk onder­zoek.

Zij vragen u allen om uw steun in gebed voor allen en hopen dat de Chris­te­nen in Irak bij blijft staan. We maken ons grote zorgen en daarom blijven we u vragen om Chris­te­nen in Irak in hun be­proe­ving te helpen.

U kunt de Irakezen direct onder­steunen via Ad­vents­ac­tie.nl. Het project “kin­de­ren een zorg” wordt door Caritas Irak uitge­voerd en is gericht op de opvoe­dingson­der­steu­ning van moe­ders en preventieve zorg voor kin­de­ren. Caritas Irak doet dit aanbod aan chris­te­nen en moslimvrouwen om begrip en sympathie te kweken voor de zo bedreigde chris­te­nen. Het project “moe­dig gastvrij” is bedoeld om gevluchte Chris­te­nen die ver­blij­ven in vluch­te­lingen­kampen in Noord Irak een hart onder de riem te steken door hen met een voedselpakket tegemoet te komen.
Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 2 oktober 2021Pausboodschap Wereldmissiedag
dinsdag, 24 september 2019Missiemaand oktober
woensdag, 11 september 2019Pausboodschap Wereldmissiedag
vrijdag, 20 mei 2016Speciale campagne voor hulp aan vluchtelingen
zondag, 20 maart 2016Syrië door de ogen van hulpverleners
donderdag, 6 maart 2014Mgr. Punt: “Laten we licht en solidariteit doorgeven”
woensdag, 26 februari 2014Hulp aan de Filippijnen
dinsdag, 18 februari 2014Dag van de Caritas
maandag, 2 december 2013Paus Franciscus bidt voor Adventsactie
vrijdag, 16 augustus 2013Jaarlijkse Startdag Vastenaktie
donderdag, 18 oktober 2012Missie voor een levendige parochie
vrijdag, 5 oktober 2012Impulsdag missie in Heiloo
maandag, 7 mei 2012Bisschop Ontvangt Curatorium Week Nederlandse Missionarissen
woensdag, 22 februari 2012Bisschop geeft startsein vastenestafette
vrijdag, 4 november 2011Zusters Vogelenzang houden wintermarkt
woensdag, 21 september 2011Collectes Honger in de Hoorn van Afrika
maandag, 15 augustus 2011Verslagboek Dag van de Caritas is uit!
maandag, 15 augustus 2011Honger in de Hoorn van Afrika
dinsdag, 2 augustus 2011“Doneer voor slachtoffers van hongersnood!”
zaterdag, 4 juni 2011Evangelisatie-samenwerking met Hondurees aartsbisdomBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose